Ogłoszenie o wyborach do Rady Seniorów

Informujemy, że rozpoczyna się głosowanie na kandydatów do Rady Seniorów Miasta Katowice.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku oraz inne podmioty działające na rzecz osób starszych w Katowicach do głosowania.

Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Miasta Katowice każda organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta Katowice oraz podmioty, o których mowa w ust.2 wymienionej uchwały może oddać głos na jednego kandydata tj.

 • organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym,
 • kluby seniora,
 • uniwersytety trzeciego wieku
 • inne podmioty działające na rzecz osób starszych.

  Głos oddaje się na załączonej karcie do głosowania oraz poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej i zalakowanej urny wyborczej, znajdującej się w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pokój 807 w godzinach od 7:30 – 15:30 oraz  w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach przy ul. Młyńskiej 5, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 – 17:00, wtorki i czwartki od 11:00 – 19:00, w terminie od 22.08.2018r. do 5.09.2018r.          
  Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania w imieniu podmiotu, który reprezentuje oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście.

  Zachęcamy do udziału w głosowaniu.

  Lista osób zgłoszonych do Rady Seniorów Miasta Katowice:
 • Lidia Bielecka - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem Katowice, ul. Łączna 2-4, Katowice,
 • Elżbieta Dąbrowska – Seweryn - Stowarzyszenie Aktywni Silesia, ul. Wróbli 15, Katowice.

 

Załącznik:

Karta do głosowania.doc

---------------

Rada Seniorów Miasta Katowice 
W mieście Katowice funkcjonuje Rada Seniorów Miasta Katowice, której zadaniem jest opiniowanie, doradzanie oraz inicjowanie działań na rzecz katowickich seniorów.
I kadencja Rady dobiegła końca w październiku 2016r., dlatego w 2017r. została powołana II kadencja Rady Seniorów Miasta Katowice.
Zachęcam, by interesować się jej pracami, a może dołączyć aktywnego liczącego 13 członków grona.
Sprawami Rady ze strony Urzędu Miasta zajmuje się Pani Gizela Przeor – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach , ul. Rynek 1, Katowice, tel. 32 25 93 780.


Nowy skład Rady Seniorów Miasta Katowice.
W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Seniorów Miasta Katowice – Pana Witolda Starowicza, Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory uzupełniające do Rady, w wyniku czego nowym członkiem Rady Seniorów została Pani Regina Szołtysik.

Skład Rady przestawia się następująco:
1. Andrzej Mazur
2. Anna Szelest
3. Ewa Ferdek
4. Janusz Żymła
5. Janina Piwowarczyk
6. Tadeusz Oczko
7. Maria Nogaj
8. Franciszek Józefoski
9. Elżbieta Praus
10. Bożena Maria Surowiec
11. Teresa Mehlich
12. Danuta Buffi
13. Regina Szołtysik


Prezydium Rady Seniorów Miasta Katowice.

Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Janina Piwowarczyk

Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Teresa Mehlich

Sekretarz Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Elżbieta Praus


Miasto Katowice życzy owocnej pracy wszystkim członkom Rady Seniorów Miasta Katowice.


Uchwała dotycząca powołania Rady Seniorów Miasta Katowice:

file:///V:/WSPOLPRACA/GIZELA%20PRZEOR/SENIORZY/RADA%20SENIOR%C3%93W/II%20KADENCJA/Uchaw%C5%82a%20obowi%C4%85zuj%C4%85ca.pdf