Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody

W Katowicach zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody – Las Murckowski i Ochojec, ponadto zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Źródła Kłodnicy" oraz użytek ekologiczny „Płone Bagno". Jest się czym pochwalić!


Rezerwat przyrody „Las Murckowski" został utworzony w 1953 r. i był poszerzany na przestrzeni czasu, dziś zajmuje przestrzeń ponad 100 ha, w tym stoki Wzgórza Wandy – najwyższego punktu Katowic. Rezerwat chroni fragment lasu bukowego o cechach naturalnych, znajdziemy tu przede wszystkim wiekowe, majestatyczne buki i dęby. Tropiciele przyrody odkryją tu wiele chronionych roślin, takich jak barwinek pospolity, kruszczyk szerokolistny czy bluszcz pospolity, mogą też liczyć na spotkanie z licznymi mieszkańcami lasu, takimi jak dziki, sarny czy daniele.

Sensacją ostatniego roku było pojawienie się w lasach murckowskich puszczyka uralskiego - rzadkiego i wyjątkowego ptaka. W Europie ich populacja szacowana jest ledwie na kilkaset par, przez co od lat objęte są ścisłą ochroną.


rezerwat buków fot. monika winkler.jpg


Rezerwat przyrody "Ochojec" powstał w 1982 r. i jako rezerwat florystyczny chroni przede wszystkim zbiorowiska roślin górskich, które rzadko występują na naszym terenie, takich jak np. liczydło górskie. Na powierzchni niecałych 27 ha można znaleźć ponad 200 gatunków roślin, w tym objęte ochroną ciemiężycę zieloną, konwalię majową czy kalinę koralową. Powierzchnię rezerwatu w większości pokrywają zbiorowiska leśne – spotkać tu można dęby szypułkowe, sosny pospolite, świerki pospolite czy olchy czarne.

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Źródła Kłodnicy"

Obok Katowickiego Parku Leśnego w 2002 r. na powierzchni ponad 100 ha utworzono zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Źródła Kłodnicy". Powstał w celu ochrony obszaru źródliskowego rzeki Kłodnicy, która jest prawostronnym dopływem Odry. Możemy tu spotkać ponad stuletnie olchy czarne i wiele chronionych gatunków roślin. Na uwagę zasługują też mieszkający tu przedstawiciele płazów - rzekotka drzewna, ropucha i traszka zwyczajna.

016 rezerwat ochojec ślepiotka.JPG

 

Użytek ekologiczny „Płone Bagno" 

Na terenie Katowic zachował się również ekosystem mokradłowy w postaci niewielkiego torfowiska, zasilanego przez wody opadowe. To „Płone Bagno, gdzie spotkać można stanowiska takich roślin jak: bagno zwyczajne czy rosiczka okrągłolistna.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice