Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Strefa Kultury

Strefa Kultury

Miasto wielkich wydarzeń, jak jeszcze niedawno promowały się Katowice, kontynuują prace nad przebudową swojej przestrzeni, szczególnie tej śródmiejskiej, najczęściej odwiedzanej także przez przyjezdnych. Zaangażowano w te działania potężne środki finansowe, dzięki którym wykreowano miejsca, o których mieszkańcy mówią z dumą, które zyskują wiele wyróżnień i nagród, a w końcu – dzięki którym Katowice pną się w górę w liczących się w świecie rankingach.

Przestrzenią poddaną całkowitej rewitalizacji jest obszar sąsiadujący ze Spodkiem. Jeszcze w latach 90. ub. wieku funkcjonowała tu kopalnia, a dziś znajdują się tu trzy potężnych rozmiarów obiekty – wielka sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z akustyką na światowym poziomie, Muzeum Śląskie, gromadzące swoje zbiory pod ziemią, oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe z zieloną doliną zamiast dachu, w którym odbywają się liczne kongresy (m.in. Europejski Kongres Gospodarczy), konferencje i spotkania nie tylko o charakterze biznesowym. Miejsce to nazywane jest Strefą Kultury i stanowi częsty cel spacerów mieszkańców i odwiedzin gości z miast także spoza metropolii.


Kliknij aby zapoznać się z bieżącym kalendarzem wydarzeń:

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Spodek

Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Muzeum Śląskie


strefa_kultury.JPG


strefa_kultury2.JPGLista wyróżnień dla miasta w kontekście Strefy Kultury:

2019

Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek w Katowicach zostały docenione jako miejsca ze szczególnym potencjałem do organizacji różnego rodzaju wydarzeń i wyróżnione tytułem MP Power Multi Venue 2018 w konkursie Meeting Planner Power Awards. Konkursowe jury doceniło Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) i Spodek w Katowicach za możliwość łączenia organizacji różnych form spotkań w jednej lokalizacji. Pod uwagę brane były także: charakter miejsca, możliwości organizacyjne, atrakcyjność i elastyczność miejsca, zastosowane rozwiązania logistyczne i techniczne oraz dostosowanie miejsca do potrzeb organizatorów eventów. Wręczenie nagród odbyło się 22 marca br. w Warszawie.

2018

Katowice zostały laureatem nagrody REAL ESTATE IMPACTOR 2018 w kategorii "wizja zmieniająca oblicze miejsca". Doceniono udaną przemianę miasta, którą obserwujemy od kilku lat (organizator - redakcja "Rzeczpospolitej").

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach zostało laureatem 8. edycji konkursu "Marka - Śląskie" w kategorii "Turystyka i rekreacja". Konkurs organizowany jest przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach. 

2016

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach otrzymało Grand Prix w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Województwa Śląskiego. MCK zostało wyróżnione za „stworzenie przestrzeni publicznej i budynku o charakterystycznej ekspresyjnej formie, stanowiącej harmonijne dopełnienie osi kultury i podkreślającej silną tożsamość tego miejsca".

Międzynarodowe Centrum Kongresowe zostało ogłoszone najlepszym obiektem kongresowym w Polsce. Obiekt nagrodzono w prestiżowym konkursie branży eventowej „Meeting Planner Power Awards" w kategorii Kongres Venue. Nagrody MP Power Awards trafiają do podmiotów z największą siłą przebicia w branży. O nagrodach w konkursie decyduje jury złożone ze znanych ekspertów i praktyków przemysłu spotkań. Jury konkursu, wskazując nominacje, a następnie zwycięzcę, oceniało możliwości obiektu pod kątem realizacji określonego typu wydarzeń, jego atrakcyjność, rozwiązania dedykowane branży spotkań, politykę współpracy z branżą spotkań oraz innowacyjność.

Katowicka Strefa Kultury została doceniona po raz kolejny. Tym razem obiekty Muzeum Śląskiego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Międzynarodowego Centrum Kongresowego, tworzące funkcjonalną całość, zostały nominowane w kategorii architektura do nagrody „O 2015", przyznawanej przez portal O.pl poświęcony kulturze.

2015

Strefa Kultury otrzymała tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego roku 2015 w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej. Laureatami w konkursie na najlepszy produkt turystyczny zostają wydarzenia cykliczne, imprezy turystyczne, obiekty, szlaki i właśnie przestrzenie, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju i promocji polskiej turystyki. Konkurs odbywa się w dwóch etapach – wojewódzkim i ogólnopolskim.

Piękna przestrzeń: Katowice zdobyły nagrodę w organizowanym przez AMS i Towarzystwo Urbanistów Polskich konkursie „Najlepsze zmiany przestrzeni publicznej – przegląd nagrodzonych projektów z okazji 25-lecia transformacji". Idea konkursu polegała na ocenie, które ze zrealizowanych przez samorządy i już wcześniej nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach AMS i TUP projektów zasługują na miano najlepszych przekształceń przestrzeni publicznych w okresie transformacji. Jury (tegoroczni laureaci TUP na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej) w kategorii „Przestrzeń piękna" uhonorowało projekt „Katowice NOSPR – Otoczenie" (konkurs TUP w 2015 roku). Nagrodą jest kampania reklamowa o charakterze lokalnym i regionalnym na nośnikach AMS o wartości 100 tys. złotych.

 

 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice