Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Galeria Artystyczna

Galeria Artystyczna


Galeria Artystyczna upamiętnia wybitne postaci świata kultury i sztuki, twórców związanych z Katowicami i regionem.

Jej inicjatorami byli architekci Alina i Andrzej Grzybowscy, którzy zaproponowali katowickiemu samorządowi, aby na wyremontowanym wówczas placu Grunwaldzkim usytuować kolumnadę złożoną z rzeźb honorujących największych artystów działających na terenie Górnego Śląska.

Pierwsze rzeźby, przedstawiające Karola Stryję, wybitnego dyrygenta i wieloletniego dyrektora artystycznego Filharmonii Śląskiej, oraz aktora Zbigniewa Cybulskiego, odsłonięto w 2004 r. Uroczystości poprzedził plebiscyt przeprowadzony przez Urząd Miasta Katowice.

Również dzisiaj kandydatów do upamiętnienia w Galerii zgłaszają przedstawiciele środowiska kultury. Następnie mieszkańcy oddają swój głos na nominowanych za pośrednictwem Internetu bądź kuponów publikowanych w prasie. Spośród trzech osób, które otrzymują najwyższą liczbę głosów, Prezydent Katowic wybiera jedną, której wizerunek wzbogaca Galerię.

Uroczystość upamiętnienia wybranego twórcy odbywa się we wrześniu, w rocznicę nadania Katowicom praw miejskich.

 

Dotychczas upamiętniono (w kolejności alfabetycznej): 

Zbigniewa Cybulskiego, 
Jerzego Dudę-Gracza,
Adolfa Dygacza,
Henryka M. Góreckiego,
Stanisława Hadynę,
Antoniego Halora,
Wojciecha Kilara,

Tadeusza Kijonkę,
Bogumiła Kobielę,
Bernarda Krawczyka,

Kazimierza Kutza
Stanisława Ligonia,
Teofila Ociepkę,

Franciszka Pieczkę,

Krzysztofa Respondka,
Jana „Kyksa" Skrzeka,
Pawła Stellera,
Karola Stryję,
Wilhelma Szewczyka,
Alfreda Szklarskiego,
Aleksandrę Śląską,

Józefa Świdra

Krzysztofa Uniłowskiego (tablica pamiątkowa) 

Krystynę Bochenek

Piotra Szmitke (tablica pamiątkowa)

Tadeusza Grabowskiego (tablica pamiątkowa).

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice