karta internet.jpg
Rodzina jest w obecnych czasach wartością nie do przecenienia. Trud wychowania dzieci, szczególnie w rodzinach wielodzietnych może stanowić duże obciążenie finansowe.
Miasto Katowice wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i doceniając wkład rodziców w wychowanie młodego pokolenia katowiczan z dniem 3 stycznia 2011 r. rozpoczęło realizację programu „Nas Troje i więcej”.
Mamy nadzieję, że choć w pewnym stopniu odciążymy w ten sposób rodzinne budżety i zachęcimy do kreatywnego, kulturalnego i wspólnego spędzania wolnego czasu.

Uchwała nr VIII/145/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej" (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 2753)

Uchwała nr XXVII/552/16 Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej" (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 3938)

Uchwała nr XXXVII/715/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej" (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 1643)

 

ADRESACI
Program skierowany jest do:
- rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Katowice, składających się z rodziców/jednego rodzica posiadających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, przy założeniu, że co najmniej jedno dziecko jest dzieckiem wspólnym,                                          

- rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Katowice,

- rodzin składających się z rodziców/jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, korzystających ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

CELE PROGRAMU
1. wspieranie ww. rodzin oraz poprawa warunków ich życia,

2. zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z ww. rodzin,                

3. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych.                      

AKTUALNA OFERTA PROGRAMU


Oferta 04.04.2019.pdf


UDZIAŁ INNYCH PODMIOTÓW, PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Do udziału w programie serdecznie zapraszamy inne jednostki i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (w tym w szczególności: kina, kawiarnie, restauracje, sale zabaw dla dzieci, punkty usługowe itp.), kluby sportowe, organizacje pozarządowe.

Aby przyłączyć się do programu należy wypełnić znajdujące się poniżej porozumienie i przesłać je (najlepiej w formie elektronicznej) na adres: ps@um.katowice.eu, a my się z Państwem skontaktujemy. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać dzwoniąc pod numer (32) 25 93 388.        
       

Wzór porozumienia w sprawie udziału w programie w 2019.pdf

Wzór porozumienia w sprawie udziału w programie w 2019.doc
 

JAK UZYSKAĆ KARTĘ
Wniosek o przyznanie karty programu „Nas Troje i więcej" można składać w Wydziale Polityki Społecznej - ul. Rynek 1, tel. (32) 25 93 459 w pokoju nr 812 (VIII piętro), w następujących dniach i godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30 lub elektronicznie, pamiętając o konieczności posiadania skrzynki na platformie SEKAP, ePUAP.

Karta, którą otrzyma każdy członek rodziny ważna jest przez 1 rok / lub 2 lata (w przypadku rodzin: wielodzietnych oraz zastępczych, w których najstarsze dziecko ma nie więcej niż 16 lat)  i uprawnia do uzyskania ulg i rabatów oferowanych w ramach programu.


Wzór wniosku o przyznanie, wydłużenie, wydanie duplikatu kart.pdf

Wzór wniosku o przyznanie, wydłużenie, wydanie duplikatu kart.doc


Oświadczenie o kontynuacji nauki.doc

 

Procedura otrzymania karty „Nas Troje i więcej”

 

SPRAWOZDANIA Z PROGRAMU

Sprawozdanie za 2011 r.pdfSprawozdanie za 2012 r.pdfSprawozdanie za 2013 r.pdf

Sprawozdanie za 2014 r.pdfSprawozdanie za 2015 r.pdf 

Uchwała - Sprawozdanie z programu za 2016 r.pdf

Uchwała - Sprawozdanie z programu za 2017 r.pdf

Uchwała - Sprawozdanie z programu za 2018 rok.pdf


BEZPŁATNE BILETY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W RAMACH PROGRAMU „NAS TROJE I WIĘCEJ"

 

Szanowni Państwo!

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia przy placu W. Kilara 1 w Katowicach przekazała dla rodzin wielodzietnych uczestniczących w programie „Nas Troje i więcej":

  • 60 bezpłatnych biletów wstępu na koncert kameralny Camerata Silesia, który odbędzie się w dniu 25 maja 2019 r.;
  • 60 bezpłatnych biletów wstępu na recital mistrzowski na Dużej Scenie Marc Andre Hamelin, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2019 r.;
  • 60 bezpłatnych biletów wstępu na koncert chóru Polskiego Radia, który odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. na Dużej Scenie.

 

Bilety można odbierać osobiście w kasie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w godzinach otwarcia kasy tj. od wtorku do soboty od 10:00 do 20:00. Bilety będą wydawane na podstawie przedłożonych aktualnych kart Programu "Nas Troje i więcej" odrębnie na każdego uczestnika po okazaniu kart ww. programu dla każdego z nich.

Obowiązuje osobisty odbiór biletów, brak możliwości rezerwacji telefonicznej.

W związku z ograniczoną liczbą bezpłatnych biletów, o udziale w ww. koncertach decyduje kolejność zgłoszeń.

 NOSPR.jpg

_________________________________________________________


Szanowni Państwo,

Komenda Miejska Straży Pożarnej w Katowicach serdecznie zaprasza na „Dni otwarte strażnic” na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Krakowskiej 130 w Katowicach w dniu 19.05.2019 r. oraz na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Kościuszki 189 w Katowicach w dniu 26.05.2019 r.

Więcej szczegółów na stronie:  https://strazpozarna.katowice.pl/psp/index.php/2019/04/23/dni-otwarte-straznic-w-komendzie-miejskiej-panstwowej-strazy-pozarnej-w-katowicach-2/


Dni Straży Pożarnej.jpg


_________________________________________________________


Szanowni Państwo,

Wojewoda Śląski poprzez Radę ds. Rodziny przy Wojewodzie Śląskim ogłasza WOJEWÓDZKI KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ PT.: „I ♥ Family".

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z województwa śląskiego.

Przedmiotem ww. konkursu jest stworzenie pracy KONKURSOWEJ opowiadającej o rodzinie w jednej z trzech form: film, praca plastyczna lub praca pisemna.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Językiem konkursu jest język polski.


Celem przedsięwzięcia jest propagowanie  wzorców relacji społecznych i rodzinnych mieszkańców woj. śląskiego, zwiększenie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz wspieranie procesu budowania więzi rodzinnych.

 

Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatora w terminie do 17 maja 2019 r. wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Więcej informacji pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/i-family-czekamy-na-prace-konkursowe-do-17-maja#


umk_nas3_dl_przedsiebiorcy_www_str1 kopia - po zmianach.jpg 

umk_nas3_dl_rodzinna_www_str2.jpg

 

 umk_nas3_dl_przedsiebiorcy_www_str2.JPG