Zachęcamy do rejestracji w bazie projektu Wolontariat Katowice 2019. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy pod poniższym linkiem:

Formularz Zgłoszeniowy

Osoby znajdujące się w bazie będą informowane drogą mailową o poszczególnych rekrutacjach.


DSC_0635.JPG ZASADY UCZESTNISTWA W PROJEKCIE WOLONTARIAT KATOWICE

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 18 lat lub 16 lat i posiada pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego oraz zgłosi się dobrowolnie do programu wypełniając zgłoszenie.

2. Na podstawie zgłoszenia stworzona zostanie baza danych wolontariuszy.

3. Wolontariusze będą informowani droga mailową o imprezach organizowanych w Katowicach, przy których ich pomoc będzie niezbędna.

4. Baza danych będzie wykorzystywana jedynie wewnętrznie w Urzędzie Miasta Katowice, aczkolwiek wolontariusze będą informowani o ewentualnych możliwościach współpracy z innymi organizacjami, które zgłoszą się do UM.

5. Dla wolontariuszy będą prowadzone szkolenia związane z charakterem ich pracy.

6. Wolontariusze podczas imprez będą podlegali liderowi.

7. Uczestnictwo wolontariuszy w imprezach będzie weryfikowane i kontrolowane.

8. Wolontariusze otrzymają certyfikaty uczestnictwa w poszczególnych przedsięwzięciach.

9. Wolontariusze będą współpracować w oparciu o podpisane porozumienie z Urzędem Miasta Katowice.

10. Obowiązkiem wolontariusza jest rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, ustalonych na spotkaniu poprzedzającym imprezę.

11. Miasto przy współpracy z organizatorem imprezy ustala zakres pracy wolontariusza podczas danego wydarzenia.

12. Wolontariusz, podczas danego wydarzenia, może zrezygnować ze współpracy z Miastem o czym informuje swojego lidera bądź koordynatora.

13. Miasto może zrezygnować ze współpracy z wolontariuszem, jeśli jego praca budzi zastrzeżenia, wykonywana jest nierzetelnie i ze szkodą dla wizerunku Miasta.

14. Podczas spotkania wolontariuszy z koordynatorem oraz liderem zostaną opracowane szczegółowe zasady wzajemnej współpracy pomiędzy stronami.

15. Współpraca Miasta z wolontariuszami ma na celu stworzenie profesjonalnego programu czynnego uczestnictwa zainteresowanych w życiu Miasta poprzez organizowane wydarzenia.

16. Wolontariusz może w każdej chwili wypisać się z bazy projektu Wolontariat  Katowice poprzez wystosowanie odpowiedniej informacji drogą mailową.

CHW_9674.JPG

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: wolontariat@katowice.eu