18 października 2018
Bezpłatne szczepienia p/grypie dla seniorów
4,5 tys. seniorów już się zaszczepiło – akcja wciąż trwa!
Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać mieszkańcy Katowic w wieku 65 lat i starsi (tj. urodzeni do 31 grudnia 1953 roku).

Wykaz przychodni, w których można się zaszczepić, jest dostępny poniżej:


Udział w programie jest dobrowolny, uwarunkowany brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji szczepienia.

Z bezpłatnych szczepień ochronnych mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy Katowic – prosimy o zgłaszanie się z dowodem osobistym.

W związku z ograniczoną ilością zakontraktowanych świadczeń o udziale w akcji szczepień decyduje kolejność zgłoszeń.

* Placówki oznaczone gwiazdką zapewniają wykonanie szczepień dla osób niepełnosprawnych podczas wizyty domowej, w środowisku pacjenta, po przeprowadzeniu badania lekarskiego u osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N.