19 kwietnia 2018
Hiszpańskie przygody Gastronomika
To wydarzenie realizowane w ramach projektu "Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii" w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

To wydarzenie  realizowane w ramach projektu "Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii" w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jest ono ściśle powiązane z Programem Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach (zobacz stronę>>). Wpisuje się także w potrzeby miasta Katowice, które jest prężnie rozwijającym się centrum kultury ze stale zwiększającą się infrastrukturą hotelowo-gastronomiczną, prężnie rozwijającym się portem lotniczym oraz dużą ilością często podróżujących mieszkańców (fanpageprojektu>>).

Uczestnikami projektu była młodzież kształcąca się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik eksploatacji portów i terminali oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, języków obcych zawodowych oraz  informatyki zawodowej. Projekt nastawiony był na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych u wszystkich uczestników a także doskonalenie języka angielskiego oraz podstawowego słownictwa języka hiszpańskiego.

Zgodnie z planem wysłaliśmy do Walencji w Hiszpanii 15 nauczycieli kształcenia zawodowego w trzech grupach na pięciodniowe staże zawodowe odbywane w zakładach pracy w okresie od maja do czerwca 2017 r.

Uczniowie odbywali czterotygodniowe praktyki zawodowe w dwóch grupach po 20 uczniów. Każda grupa wyjechała z dwoma opiekunami w okresie od września do listopada 2017 r. 

Cele projektu, jakie udało nam się zrealizować to przede wszystkim:

  • wzrost kompetencji językowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie języka angielskiego,

  • wzrost poczucia własnej wartości wśród młodzieży i wiary w możliwość odniesienia sukcesu w życiu zawodowym,

  • zwiększenie  konkurencyjności na rynku pracy uczniów dzięki nabyciu europejskiego doświadczenia zawodowego,

  • rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli.


    Oczekiwanymi rezultatami projektu będą:                                                                                      

  • wzrost umiejętności posługiwania się  językiem angielskim zawodowym przez uczniów i nauczycieli

  • większa szansa na zdobycie pracy po skończeniu szkoły,

  • poprawa zdawalności egzaminów zawodowych,

  • wzrost prestiżu szkoły w otoczeniu.

Projekt w istotny sposób wpłynął na dalszą karierę zawodową wszystkich jego uczestników. Uczniowie zdobyli nowe kompetencje zawodowe i językowe. Dzięki pracy w warunkach rzeczywistych zdobyli doświadczenie zawodowe oraz certyfikaty potwierdzające ich umiejętności. Uczniom kształcącym się w zawodach gastronomicznych pozwoli to lepiej zdać etap praktyczny egzaminu zawodowego. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali  nabiorą pewności siebie

i umiejętności obsługi klienta w języku angielskim. W czasie praktyk wszyscy uczniowie stosowali technologię informacyjną, obsługiwali programy specjalistyczne w obcych językach, sporządzali wykazy i zestawienia dotyczące wykonywania swoich zadań zawodowych oraz komunikowali się ze szkołą i bliskimi. Wykonywali także wyliczenia i analizy dotyczące planowania

i organizowania produkcji w swoich zakładach praktyk co zwiększyło ich umiejętności wykorzystania matematyki w życiu codziennym. Wszyscy uczniowie stali się otwarci i mobilni co pozwoli im znaleźć atrakcyjną pracę na lokalnym rynku. Uczniowie  pracowali w niewielkich grupach w otoczeniu obcojęzycznych pracowników, co zmusiło ich do samodzielności i radzenia sobie

w trudnych sytuacjach (zobacz wspomnienia uczniów>>).

Nauczyciele uzyskali motywację do dalszej pracy oraz zwalczyli syndrom wypalenia zawodowego i poprawili wzajemną współpracę.  Nabyte umiejętności praktyczne wykorzystają w czasie prowadzenia lekcji. Na podstawie zdobytych doświadczeń wykonali pomoce naukowe w formie prezentacji multimedialnych i scenariuszy lekcji. Po powrocie dzielą się wiedzą

i doświadczeniami z innymi pracownikami szkoły. Wyjazd znacznie podniósł ich samoocenę i zachęcił

do ciągłego doskonalenia oraz zwiększył ich odporność na stres i akceptację ciągłych zmian (zobacz wspomnienia nauczycieli>>).

 Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali przed wyjazdem wsparcie poprzez dodatkowe przygotowanie z języka angielskiego

i hiszpańskiego. Młodzież  uczestniczyła w spotkaniach z pedagogiem szkolnym, celem przygotowania pod kątem odnalezienia się w nowych warunkach i pracy pod presją czasu. Cały projekt objęty był monitoringiem ze strony organizacji przyjmujących oraz szkoły jako organizacji wysyłającej. Po zakończeniu projektu dokonana będzie jego ewaluacja, która dostarczy informacji na temat realizacji jego celów i wskazówek do dalszej pracy (zobacz podsumowanie projektu>>).


UE-page-10.jpg

hiszpania.jpg