06 czerwca 2016
KATOWICE 2016 – DAY OF EYP POLAND
Dwie pierwsze części dnia będą miały miejsce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Miejscem trzeciego etapu wydarzenia będzie unikalna Sala Sejmu Śląskiego

 

eypplakat.jpg 

KATOWICE 2016 – DAY OF EYP POLAND

 

Europejski Parlament Młodzieży jako niezależna i apolityczna organizacja pozarządowa od prawie 30 lat umożliwia młodym ludziom wymianę poglądów w formie debat i spotkań międzykulturowych, przyczynia się do rozwoju świadomości obywatelskiej młodego pokolenia, a także daje wyjątkową możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju umiejętności.

 

EYP Poland realizuje zadania Europejskiego Parlamentu Młodzieży na terenie naszego kraju już od 10 lat. Celem sesji ,,Katowice 2016 – Day of EYP Poland" organizowanej w dniu 11 czerwca br. w Katowicach jest doprowadzenie do wymiany poglądów na sprawy ekonomiczne, polityczne i społeczne pomiędzy rówieśnikami, głównie z województwa śląskiego. Struktura sesji obejmuje trzy główne filary: Budowanie Drużyn, Praca w Komisjach oraz Zgromadzenie Generalne.

Głównymi Organizatorami konferencji Katowice 2016 – Day of EYP PolandDominik Frej oraz Aleksander Larski, uczniowie odpowiednio III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach i I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach. Aktualnie obejmują funkcję Koordynatorów Regionalnych regionu śląska mając pod swoją główną opieką Katowice i Gliwice.

Dwie pierwsze części dnia będą miały miejsce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Miejscem trzeciego etapu wydarzenia będzie unikalna Sala Sejmu Śląskiego – symbol utworzenia województwa śląskiego. Zwieńczeniem dnia będą wystąpienia gości honorowych oraz organizatorów.

Podczas konferencji zostanie przeprowadzona selekcja wyłaniająca najlepszych delagtów, którzy będą mieli szansę uczestniczenia w sesajch EYP na Słowenii i w Niemczech. Ponadto Deputowany do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha ufundował wycieczkę do Parlamentu Europejskiego dla najlepszego uczestnika obrad.

Wyjątkowość wydarzenia podkreśla wszechstronne grono osób i podmiotów obejmujących patronaty honorowe, strategiczne, medialne oraz partnerstwo. Patronat Honorowy sprawują nad wydarzeniem:

 • Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa;
 • Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa;
 • Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek;
 • Ambasador Republiki Austrii w Rzeczypospolitej Polskiej dr Thomas Buchsbaum;
 • Konsul Honorowy Ludowej Republiki Bangladeszu w Polsce Mohammed Omar Faruque;
 • Senator IX kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Misiołek;
 • Deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji Bolesław Piecha;
 • Deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji Jan Olbrycht;
 • Muzeum Śląskie;
 • Teatr Śląski;
 • Forum Młodych Dyplomatów;
 • Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej;
 • Center for Leadership;
 • European Academy of Diplomacy;
 • Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej;
 • JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński;
 • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś;
 • JM Rektor Polietechniki Śląskiej prof. dr hab. Inż. Andrzej Karbownik, prof. zw. w Pol. Śl.;
 • Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych przy Katedrze Integracji Europejskiej im. J. Monneta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących numer 10 w Gliwicach;
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

 

Patronat Strategiczny podejmuje Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice. Wsparcie medialne w postaci Patronatu Medialnego zapewnia Polskie Radio KatowiceS.A., TVP 3 KATOWICE, COMTV.pl – TELEWIZJA INTERAKTYWNA, Gazeta Uniwersytecka UŚ, portal infokatowice.pl. Kooperacja na płaszczyźnie Partnerstwa zawiązana została z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz Kołem Zarządzania Projektami SOLVER Politechniki Śląskiej. Zdumiewających fotografii Katowic użyczył Ran2ski, tj. Wojciech Radwański, a produkcję krótkometrażowego filmu relacjonującego wydarzenie zrealizuje PsychoStudio. Za projekt niesamowitej szaty graficznej odpowiedzialna jest Karolina Szafranek.

 

,