Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Centrum Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych to projekt realizowany przez Stowarzyszenie MOST jako zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Katowice.

COP grafika.jpg

Oferta

W ramach realizowanych działań w COP można skorzystać z szerokiej pomocy dotyczącej wsparcia działań społecznych:

 • przestrzeni na działania
 • szkoleń i wsparcia merytorycznego
 • indywidualnego doradztwa
 • animacji i promocji działań społecznych

Więcej informacji w materiałach poniżej

Dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych jest bezpłatny.

Godziny otwarcia lokalizacji przy ul. Kopernika 14 i Wita Stwosza 7:

 • Poniedziałek, środa, piątek: 9:00-17:00
 • Wtorek, czwartek: 11:00-19:00

W uzasadnionych przypadkach i po uprzedniej konsultacji, istnieje możliwość udostępnienia pomieszczeń w innych godzinach.

Kontakt:

 • Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice, tel.: 533 367 789
 • Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wita Stwosza 7, pokój nr 20, 40-040 Katowice, tel.: 730 007 291

Oferta pomieszczeń Wita Stwosza.pdf

 ..........................................

mail: cop.katowice@mostkatowice.pl 

tel.: 533 367 789

Strona internetowa: copkatowice.pl

Profil na FB - https://www.facebook.com/COPKatowice/

COP 2023 - 1.png

COP 2023 - 3.png

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

COP w latach 2021-2022

COP 2021.jpg
..................................................................................................................................................................................

COP w latach 2016-2020

Centrum Organizacji Pozarządowych, Kopernika 14 i filia na Młyńskiej 5
tel: 533-367-789 cop.katowice@gmail.com ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice
tel: 32 258-88-56 mlynska@cop.katowice.pl ul. Młyńska 5, 40-098 Katowice


Godziny otwarcia:

Poniedziałek, środa, piątek: 9:00-17:00
Wtorek, czwartek: 11:00-19:00

W uzasadnionych przypadkach i po uprzedniej konsultacji istnieje możliwość udostępnienia pomieszczeń w innych godzinach.

Kontakt:
Kopernika 14 :

Krzysztof Hołyński, Agnieszka Gabriel, Monika Fedelińska

cop.katowice@gmail.com   

Młyńska 5 :
Krzysztof Włodek 

mlynska@cop.katowice.pl

Ważnym aspektem działania Centrum Organizacji Pozarządowych jest upowszechnianie wśród mieszkańców Katowic wiedzy na temat III sektora, zarówno dotyczącej możliwości angażowania w jego działania, jak i korzystania z oferty organizacji –  ma stać się miejscem spotkań, wymiany informacji i usług katowickich organizacji.

W ramach realizowanych działań w Centrum Organizacji Pozarządowych można zasięgnąć porady specjalistów działających w obszarze 3 sektora, w szczególności z obszaru:

 • doradztwo prawne, księgowe, sprawy organizacyjne i formalne,
 • promocja w organizacji,
 • pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji na: http://www.cop.katowice.pl/  oraz na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/COPkopernika/


Relacje z otwarcia Centrum Organizacji Pozarządowych dostępne tutaj:


http://katowicetv.eu/centrum-organizacji-pozarzadowych---otwarcie,523,nws.html

​http://katowice.tvp.pl/24640828/29032016-katowice

http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/katowice/a/w-katowicach-otwarto-centrum-organizacji-pozarzadowych-zdjecia,9455873/ Na 1 marca br. zaplanowano oficjalne otwarcie Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kopernika 14.


 

W lipcu ubiegłego roku rozpoczęło swoją działalność Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach koordynowane przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST jako zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Katowice.

Zgodnie z wolą Prezydenta, Centrum Organizacji Pozarządowych będzie działać w dwóch lokalizacjach, tj. przy ul. Młyńskiej 5 oraz ul. Kopernika 14, by Miasto Katowice jeszcze lepiej mogło wspierać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a jednocześnie by zachęcać mieszkańców naszego Miasta do większej aktywności.

Z uwagi na konieczność wykonania przez KZGM remontu w lokalu przy ul. Kopernika 14 – poszerzenie działalności COP o nową lokalizację zaplanowano na 2016r.

W styczniu bieżącego roku została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu na realizację zadania publicznego pn. Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych z terminem realizacji do 31 grudnia 2020r. i w drodze umów użyczenia przekazano ww. organizacjom lokale miejskie.

Otwarcie Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych  przy ul. Kopernika 14, gdzie parter został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ma ogromne znaczenie zarówno dla władz Miasta Katowice, gdyż organizacje są ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych, jak i dla organizacji pozarządowych, dla których często podstawowym problemem, by rozwijać swoją aktywność w przestrzeni miasta, jest brak miejsca do prowadzenia swojej działalności, czy dostęp do zwykłego sprzętu biurowego.

Dostęp do wszelkich usług oferowanych przez Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest bezpłatny.


 

W działaniach długofalowych Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych ma integrować podmioty III sektora funkcjonujące w naszym mieście, działać na rzecz ich profesjonalizacji, by jeszcze sprawniej i efektywniej realizowały zadania publiczne na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. W przypadku mieszkańców Katowic – ma wspomagać ich aktywność społeczną poprzez wolontariat i pełny udział w procesie budżetu obywatelskiego czy inicjatywy lokalnej.


logo_COP_biala_ramka_1-170x89.png
http://www.cop.katowice.pl/

www.facebook.com/COPmlynska

 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice