Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Aktualnosci

Aktualnosci

​​​​

10 marca 2020
Informacja o konkursie na projekty aktywizacji zawodowej, które mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe
Wojewódzki Urzad Pracy w Katowicach informuje o planowanym konkursie dla NGO

Szanowni Państwo,

w marcu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zamierza ogłosić konkurs na projekty aktywizacji zawodowej dla osób młodych w wieku 15-29 lat niepracujących (niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) oraz dla pracujących we względnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Wniosek o dofinansowanie takiego projektu może złożyć organizacja pozarządowa.
(w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub agencja zatrudnienia, która ma siedzibę w województwie śląskim oraz w dniu złożenia wniosku od co najmniej 3 lat (w okresie ostatnich 6 lat przed tym dniem) prowadzi działalność
w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa śląskiego.

W projekcie będzie obowiązywać uproszczona metoda rozliczania (tzw. stawka jednostkowa na jedną osobę aktywizowaną). Celem tej metody jest ułatwienie realizacji projektu. Nie będzie konieczności przedstawiania faktur. Trzeba będzie przedstawić dokumenty potwierdzające jakość realizowanego projektu, np. certyfikaty ukończenia szkoleń lub umowy o pracę.

Stawka dotyczy minimum dwóch form wsparcia (zgodnie z indywidualnym planem działania), tj.:

  • poradnictwo zawodowe;

  • szkolenie lub staż.

Projekty mają przyczynić się do poprawy sytuacji zawodowej osób młodych.

Więcej informacji znajdą Państwo we właściwym regulaminie konkursu i podczas szkolenia dla przyszłych realizatorów projektów. Informacje o wejściu w życie regulaminu oraz o terminie szkolenia będą opublikowane na stronie internetowej pod adresem: https://power.wup-katowice.pl/.

Wnioskodawca konkursu może zyskać stabilne źródło finansowania działań statutowych, a ponadto doświadczenie, które może przydać się w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz promocję swojej działalności w konkursach dobrych praktyk projektowych.

WUP zachęca do bieżącego obserwowania ww. strony internetowej oraz profili Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w mediach społecznościowych:

WUP.jpg

UE.jpg

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice