Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO

 

​​​​

17 marca 2020
Zarząd Województwa Śląskiego informuje o odwołaniu spotkań konsultacyjnych
Odwołane spotkania konsultacyjne dotyczące Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS- Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, w trosce o zdrowie mieszkańców regionu informuje o odwołaniu spotkań konsultacyjnych zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych oraz konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

W/w spotkania planowo miały odbyć się:

w Częstochowie – w terminie 17 marca 2020 r., godz. 11:00,
w Katowicach – w terminie 18 marca 2020 r., godz. 9:00,
w Rybniku – w terminie 18 marca 2020 r., godz. 13:00,
w Bielsku-Białej – w terminie 19 marca 2020 r., godz. 11:00

Jednocześnie Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż w ramach ogłoszonych konsultacji w dalszym ciągu istnieje możliwość wnoszenia swoich uwag:

- w formie pisemnej - na adres Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu);

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: powietrze@slaskie.pl;

- ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24 w Katowicach, w godzinach pracy Urzędu, pok. 601 lub 602.


Pismo_dot._spokan_konsultacyjnych.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice