Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Wyłożenie do publicznego wglądu

Wyłożenie do publicznego wglądu


Ponowne wyłożenie (drugie) do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca obszar dzielnicy Zarzecze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

plakat_plan_zarzecze23_ost_s.jpg


W dniach od 11 września 2023r. do 9 października 2023r. zapraszamy do zapoznania się z  ponownie wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy Zarzecze w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- link do ogłoszenia o ponownym wyłożeniu (kliknij tutaj) -

- link do projektu miejscowego planu (kliknij tutaj) -

- link do prognozy oddziaływania na środowisko (kliknij tutaj) -
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice