Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów


tel.: 32 259 38 46; 32 259 39 05
e-mail: mrk@katowice.eu
korespondencję można  kierować na adres: 
Urząd Miasta Katowice 
40-098 Katowice 
ul. Młyńska 4 1. Do zadań rzecznika konsumentów należy m.in.: 
  zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

 2. Rzecznik działa wyłącznie w sprawach konsumenckich dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a polskim przedsiębiorcą.

 3. Ustawodawca nie przewidział dla instytucji rzecznika konsumentów uprawnień o charakterze nakazowym ani kontrolnym w stosunku do przedsiębiorcy.

 4. Miejski Rzecznik Konsumentów w Katowicach działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Katowic. Osoby niezameldowane w Katowicach powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. 

 5. Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek można również przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Katowice  - Rynek 1 - w godzinach pracy urzędu. 
  Wzór Wniosku wraz z Klauzulą RODO można pobrać klikając na poniższą ikonkę: 
  Wniosek do MRK + RODO.pdf

 

Konsumencie! Sprawdź, gdzie znajdziesz pomoc:

Infolinia Konsumencka, prowadzona przez Fundację Konsumentów,

- https://konsumenci.org/

- udziela porad w sprawach prostych bez konieczności analizy dokumentów,

- nr. tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16,

- czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8:00 - 18:00,

- opłata wg taryfy operatora osoby dzwoniącej.

Konsumenckie Centrum E-porad - eksperci udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

Portal e-konsument 

Bezpłatne narzędzie on-line, które automatycznie generuje ścieżkę postepowania przy rozwiązywaniu problemów konsumenckich - https://e-konsument.com/

Nieodpłatna pomoc prawna dla konsumentów:

W mieście Katowice można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.). Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Katowice


Wojewódzki Inspektorat  Inspekcji Handlowej w Katowicach

sekretariat@katowice.wiih.gov.pl

Pozasądowe rozwiązywania sporów konsumenckich – ADR

Stały Sąd Polubowny

Przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach 

Sprawy transgraniczne

Zapytania i skargi na hotele, linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów, sklepy internetowe, czy portale usługowe dotyczące przedsiębiorców z siedzibą w UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz Islandii - Europejskie Centrum Konsumenckie - https://konsument.gov.pl/  mail: ECCNET-PL@ec.europa.eu,

Usługi finansowe 

Pomoc w rozwiązywaniu problemów z bankami i ubezpieczycielami – Rzecznik Finansowy - https://rf.gov.pl/jak-pomaga-rzecznik-finansowy/porady/

Usługi telekomunikacyjne - w sprawach związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych – Urząd Komunikacji Elektronicznej -  https://cik.uke.gov.pl/

Usługi energetyczne 

W sprawach spornych na linii konsument - przedsiębiorstwo energetyczne (dostawca paliw gazowych i energii) – Urząd Regulacji Energetyki -https://www.ure.gov.pl/pl

Podróże lotnicze 

W sprawach spornych na linii konsument - przewoźnik lotniczy Komisja Ochrony Praw Pasażerów lub Rzecznik Praw Pasażera przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/

Podróże kolejowe

W sprawach spornych z przewoźnikiem informacji udziela Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego - https://www.pasazer.gov.pl/#kontakt

Prawa pacjenta

Każda osoba, której prawa jako pacjenta zostały naruszone lub są niewłaściwie realizowane, może skontaktować się z ogólnopolską Infolinią Rzecznika Prawa Pacjenta. Bezpłatna pomoc udzielana jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 21.00, pod numerem 800 190 590. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta https://www.gov.pl/web/rpp/

Sprawy obywatelskie

W sprawach dotyczących przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela przez organizacje i instytucje do tego zobowiązane można kontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz skorzystać z numeru Infolinii Obywatelskiej 800 676 676.


Wzory pism

W sprawie reklamacji towarów lub usług, odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Konsumencie, masz problem? Znajdź pomoc w swoim mieście

https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

uokik.jpg
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice