Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Biuro obsługi mieszkańców - BOM

Biuro obsługi mieszkańców - BOM

Biuro Obsługi Mieszkańców przy Rynku 1 prowadzi bezpośrednią obsługę mieszkańców 

                                   poniedziałek:   7.30 - 17.00

                                   wtorek:              7.30 - 15.30

                                   środa:                7.30 - 15.30

                                   czwartek:          7.30 - 17.00

                                   piątek:               7.30 - 14.00

 

  • Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw przez merytorycznie właściwe komórki Urzędu Miasta Katowice. 
  • Korespondencję można kierować również drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. W przypadku toczącego się postępowania prosimy o podanie numeru sprawy.
  • Na parterze Biura Obsługi Mieszkańców oddajemy do Państwa dyspozycji dwa opłatomaty - urządzenia, które pozwalają łatwo i sprawnie dokonać opłaty urzędowej.
  • Obsługa osób z niepełnosprawnościami:
  • Osobom ze szczególnymi potrzebami, które potrzebują wsparcia przy załatwianiu sprawy urzędowej udzielana jest pomoc przy stanowisku Informacji. Stanowisko to znajduje się na wprost wejścia do Biura Obsługi Mieszkańców.
  • Osoby głuche i niedosłyszące mogą skorzystać z tłumacza języka migowego online. Tłumacz dostępny jest przy stanowisku Informacji, a pomocy przy jego obsłudze udziela pracownik stanowiska.
  • Stanowisko Informacji wyposażone jest w pętlę indukcyjną, która umożliwia komunikację be zakłóceń eliminując szum z otoczenia.
  • Do Biura Obsługi Mieszkańców można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
  • Na wniosek, w uzasadnionych przypadkach, udostępniany jest pokój „cichej obsługi". Jest to pokój Kierownika sali lub Kierownika Biura Obsługi Mieszkańców.

Przed podejściem do stanowiska obsługi uprzejmie prosimy o pobranie „numerka" z biletomatu. Biletomaty znajdują się  przy wejściu głównym na parterze oraz na I piętrze Biura Obsługi Mieszkańców. 


STANOWISKA W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

PARTER:

Punkt podawczy: pokój nr 008
Przyjmowanie wszelkiego rodzaju korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta Katowice
tel. (32) 25-93-257, fax. (32) 705-49-14

Informacja
Informowanie o trybie i procedurze załatwiania spraw w Urzędzie Miasta.
tel. (32) 25-93-639
tel. (32) 25-93-403

Potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP
- na stanowisku Informacji
tel. (32) 25-93-639
tel. (32) 25-93-403

Sprawy Meldunkowe, Zastrzeżenie numeru PESEL, PESEL dla obywateli Ukrainy: stanowiska nr 1 - 4
tel. (32) 25-93-631

tel. (32) 25-93-502

tel. (32) 25-93-417


Dowody Osobiste, Zastrzeżenie numeru PESEL, PESEL dla obywateli Ukrainy: stanowiska nr 7 - 12

tel. (32) 25-93-997
tel. (32) 25-93-998
tel. (32) 25-93-632
tel. (32) 25-93-633
tel. (32) 25-93-645
tel. (32) 25-93-693

tel. (32) 25-93-997
tel. (32) 25-93-998
tel. (32) 25-93-632
tel. (32) 25-93-633
tel. (32) 25-93-645
tel. (32) 25-93-693
tel. (32) 25-93-997
tel. (32) 25-93-998
tel. (32) 25-93-632
tel. (32) 25-93-633
tel. (32) 25-93-645
tel. (32) 25-93-693
tel. (32) 25-93-997
tel. (32) 25-93-998
tel. (32) 25-93-632
tel. (32) 25-93-633
tel. (32) 25-93-645
tel. (32) 25-93-693


PIĘTRO I:


Karta Dużej Rodziny i Katowicka Karta Mieszkańca: stanowisko 13 - 14

Katowicka Karta Mieszkańca - tel. (32) 259 3001, (32) 259 3002, (32) 259 3003

Karta Dużej Rodziny - tel. (32) 259 30 04


Geodezja: stanowiska nr 15 - 17
tel. (32) 25-93-386
tel. (32) 25-93-221
tel. (32) 25-93-681
tel. (32) 25-93-407
tel. (32) 25-93-406

Podatki: stanowiska nr 18 -19
tel. (32) 25-93-466
tel. (32) 25-93-636

Sprawy Lokalowe: stanowiska nr 20 - 21
tel. (32) 25-93-634
tel. (32) 25-93-931


Gospodarka Mieniem: stanowisko nr 22
tel. (32) 25-93-646


Przekształcenie Użytkowania Wieczystego: stanowisko 23
tel. (32) 25-93-860

tel. (32) 25-93-570
tel. (32) 25-93-310


Księgowość: stanowisko nr 24
tel. (32) 25-93-958

Planowanie Przestrzenne: stanowisko nr 25
tel. (32) 25-93-410

Budownictwo: stanowiska nr 26 - 27
tel. (32) 25-93-635

Ochrona Środowiska: stanowiska nr 28 - 29
tel. (32) 25-93-910

Działalność Gospodarcza: stanowiska nr 30 - 32
tel. (32) 25-93-638
tel. (32) 25-93-692

Sekretariat Prezydenta - planowanie spotkań: stanowisko nr 33
tel. (32) 25-93-361
 
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice