Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Załatw sprawę

Załatw sprawę


 

Urząd Miasta Katowice od 1 lipca 2020 prowadzi bezpośrednią, limitowaną obsługę mieszkańców  (związaną z osobistą wizytą w Urzędzie) z zastrzeżeniem ograniczonej liczby osób przebywających w sali obsługi  (tj. maksymalnie 1 osoba na jedno stanowisko obsługi), oraz z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych (zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk, utrzymanie 2m dystansu między osobami).


WAŻNE Od 27 października 2020 r. do odwołania została ograniczona obsługa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wnioski papierowe można pozostawić w oznaczonej skrzynce podawczej, umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Zachęcamy do korzystania z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 Obsługa interesantów odbywa  w następujących punktach obsługi:

  • Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1),

  • Miejskim Centrum Energii (Młyńska 2),

  • Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych (Francuska 70),

  • Urzędzie Stanu Cywilnego (Plac Wolności 12a),

                                      poniedziałek:  7.30 - 17.00

                                      wtorek:            7.30 - 15.30

                                      środa:              7.30 - 15.30

                                      czwartek:        7.30 - 17.00

                                      piątek:             7.30 - 14.00                                                                                                                                        WAŻNE Od 27 października do odwołania została ograniczona obsługa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wnioski papierowe można pozostawić w oznaczonej skrzynce podawczej, umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Zachęcamy do korzystania z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną.

  • Biuro Obsługi Klienta Katowickiej Karty Mieszkańca (ul. Pocztowa 5) 

   poniedziałek, wtorek, środa godz.: 7.30 - 15.30

   czwartek  godz.: 7.30 - 17.00

   piątek  godz.: 7.30 do 14.00.​

   Załatwianie spraw możliwe jest również poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy w godzinach:

                 poniedziałek, wtorek, środa   7.30 - 15.30
                 czwartek:        7.30 - 17.00
                 piątek:             7.30 - 14.00

Sprawy urzędowe załatwiaj przez Internet 

Co jest potrzebne?

Profil zaufany można bezpiecznie założyć korzystając z bankowości elektronicznej.

Taką możliwość dają największe banki: Alior Bank, iPKO, Inteligo, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Envelo, Millennium. Ich lista znajduje się na stronie www.pz.gov.pl. 

Posiadając profil zaufany i konto na platformie www.sekap.pl skorzystasz z 300 usług, które dają możliwość wysłania do Urzędu Miasta Katowice wniosku drogą elektroniczną (np. zgłoszenie zbycia pojazdu, wniosek o rejestrację pojazdu, odpis aktu stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia z akt meldunkowych, wymeldowanie, deklarację śmieciową). 

Posiadając profil zaufany i konto na platformie www.epuap.gov.pl skorzystasz z usługi „Pismo Ogólne do urzędu” lub usług centralnych (np. wniosek o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie urodzenia dziecka, zgłoszenie pobytu stałego/czasowego). 


LISTA TELEFONÓW KOMÓREK MIASTA NAJCZĘSCIEJ OBSŁUGUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW:


Wydział Uprawnień Komunikacyjnych:

Prawo jazdy - (32) 705 4790

Zatrzymane prawa jazdy - (32) 705 4798

Rejestracja pojazdów - (32) 705 4784, 32 705 4782

Rejestracja pojazdów osoby prawne - (32) 705 4726

Nadzór komunikacyjny:

Licencje i zezwolenia (32) 259 38 66

Ośrodki szkolenia kierowców (32) 259 3836

Taxi i licencje (32) 705 4692


Biuro Obsługi Mieszkańców


Informacja, Potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP

(32) 25-93-639

(32) 25-93-403


Sprawy Meldunkowe

(32) 25-93-631

(32) 25-93-323

(32) 25-93-436

(32) 25-93-423

(32) 25-93-327

(32) 25-93-502

(32) 25-93-417


Przekształcenie Użytkowania Wieczystego

(32) 25-93-860
(32) 25-93-570
(32) 25-93-310Dowody Osobiste

(32) 25-93-632

(32) 25-93-633

(32) 25-93-645

(32) 25-93-693

(32) 25-93-360

(32) 25-93-337


Geodezja:

(32) 25-93-386

(32) 25-93-221

(32) 25-93-681

(32) 25-93-407

(32) 25-93-406


Podatki: 

(32) 25-93-466

(32) 25-93-636 

(32) 705-44-35

(32) 705-46-99

(32) 705-46-38 - sekretariat


Sprawy Lokalowe: 

(32) 25-93-634

(32) 25-93-301 – sekretariat

(32) 25-93-295

(32) 25-93-376


Gospodarka Mieniem: 

(32) 25-93-646

(32) 25-93-496 – przetargi, dzierżawy

(32) 25-93-356 -  wykup lokali na rzecz najemców

(32) 25-93-176 - wykup lokali na rzecz najemców


Księgowość: 

(32) 25-93-958

użytkowanie wieczyste gruntu  – Gmina (32) 25 93 071; (32) 25 93 228

dzierżawa, odszkodowanie – Gmina (32) 25 93 227; (32) 25 93 581

użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawa – Skarb Państwa (32) 25 93 226; (32) 25 93 907

pozostałe należności:  (32) 25 93 671


podatek od nieruchomości os. fizycznych: 

- informacja dotycząca bieżących płatności - nr tel. (32) 259 32 63, 259 32 67,  259 34 69,  259 30 61,  

- informacja dotycząca zaległości podatkowych - nr tel. (32) 259 32  64,  259 36 49, 259 30 62, 

podatek od nieruchomości rolny i leśny os. fizycznych tel. nr.  (32) 259 32 67,  

podatek od środków transportowych (32) 259 32 49, 


podatek od nieruchomości osób prawnych:

(32) 259 33 84, 259 36 48, 259 33 26, 259 35 84

podatek od nieruchomości rolny i leśny os. prawnych tel. nr. (32) 259 33 26  


Referat Odpadów Komunalnych 

(32) 2593 913 do 917 oraz 32 2593 486


Referat Dochodów Publicznoprawnych 

Opłata skarbowa

(32) 25 93 585

(32) 25 93 150

Mandaty

(32) 25 93 082


Planowanie Przestrzenne: 

(32) 25-93-410


Budownictwo: 

(32) 25-93-635

(32) 25-93-421- w zakresie pozwoleń budowlanych, zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę, zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

(32) 25-93-508 - w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłat planistycznych.


Ochrona Środowiska: 

(32) 25-93-910

(32) 25-93 809 - w sprawach gospodarki zielenią i ochrony zwierząt;

(32)  25-93 837 - w sprawach zmiany systemu ogrzewania; w sprawach odpadów komunalnych


Działalność Gospodarcza: 

(32) 25-93-638 

(32) 25-93-692

(32) 25-93-345

(32) 25-93-984


Sekretariat Prezydenta - planowanie spotkań: 

(32) 25-93-361


Miejskie Centrum Energii:

ul. Młyńska 2

(32) 25-93-285 - program „Czyste Powietrze”, dofinansowanie do wymiany ogrzewania, fotowoltaika, termomodernizacja budynków

(32) 25 93 298 - działania miasta Katowice w zakresie ochrony powietrza, zmiany klimatu, adaptacja do zmian klimatu, (ogólnie – energia, powietrze, klimat)


Urząd Stanu Cywilnego


(32) 25-97-214

(32) 705 -43-14 –zmiana nazwiska

(32) 705 -43-15 – referat zgonów

(32) 705 -43-18 – referat małżeństw

(32) 705 -43-16 referat urodzeń

(32) 705 -43-19 – archiwum.


Biuro Obsługi Klienta Katowickiej Karty Mieszkańca (ul. Pocztowa 5) 

poniedziałek, wtorek, środa godz.: 7.30 - 15.30

czwartek  godz.: 7.30 - 17.00

piątek  godz.: 7.30 do 14.00.​


32 259-30-0132 259-30-02, 32-259-30-03 - Katowicka Karta Mieszkańca
32-259-30-04 - Karta Dużej rodziny
32-259-30-04 - Nas Troje i więcej

32-259-30-04 - Babcia, dziadek i ja
Pozostałe numery komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice - https://tiny.pl/tbfgr 


W tej trudnej i wyjątkowej chwili liczymy na zrozumienie mieszkańców Katowic i apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń. 
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice