Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Promocja Młodych Twórców Kultury

Promocja Młodych Twórców Kultury

Przyznawanie nagród w ramach Promocji Młodych Twórców Kultury

Nagroda jest przyznawana młodym twórcom, będącym mieszkańcami Katowic, w celu finansowego wsparcia ich działań twórczych oraz procesu edukacyjnego.

Wnioski o przyznanie nagród rozpatrywane są przez komisję, w skład której wchodzą eksperci z różnych dziedzin sztuki, i mogą być składane na bieżąco w ciągu roku aż do wyczerpania środków.

Młodzi twórcy składają wnioski najczęściej na dofinansowanie udziału w zajęciach
i warsztatach, podczas których podnoszą swoje artystyczne umiejętności, oraz na realizację projektów artystycznych.

Uprawnioną do ubiegania się o przyznanie nagrody może być osoba:

- posiadająca stałe zameldowanie w Katowicach,

- będąca uczniem, studentem lub absolwentem szkoły bądź uczelni artystycznej (oraz szkoły lub uczelni posiadającej wydziały lub kierunki o profilu artystycznym),

- w wieku do 35 lat.

Istotnym warunkiem jest konieczność złożenia wniosku w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Nagroda może stanowić do 50% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5.000 zł w danym roku kalendarzowym. W ciągu roku można ubiegać się o nagrodę wielokrotnie, jednak suma przyznanych nagród nie może przekroczyć  5.000 zł w danym roku kalendarzowym.

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie nagrody składa:

- wniosek zawierający opis celu dofinansowania (w tym termin i miejsce),

- kosztorys przedsięwzięcia,

- życiorys artystyczny,

- opinie dwóch autorytetów w danej dziedzinie (w tym jedna z uczelni, szkoły macierzystej, związku lub stowarzyszenia),

- oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia finansowego i merytorycznego (opatrzone własnoręcznym podpisem) nie później niż 14 dni po jego zakończeniu.

Wnioski powinny zostać złożone w kancelarii Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 lub przesłane na adres Urzędu Miasta, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

Po zakończeniu procedury rozpatrywania wniosku osoba ubiegająca się o nagrodę zostaje poinformowana o wyniku postępowania.

 

Regulamin przyznawania nagród można znaleźć pod adresem:

https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/KatalogUslug/dokument.aspx?idr=55997&menu=580

 

 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice