Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


23 marca 2020 roku
od godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja do Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Terminy rekrutacji i kryteria naboru  ---> Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.pdf

Nabór       będzie      się      odbywał      przy      wsparciu     systemu      elektronicznego     pod       adresem        --->     https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add

http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/

WAŻNE ZMIANY!

https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/aktualnosci?ItemID=4047&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}

Rodzic, którego dziecko uczestniczyło w rekrutacji do szkoły pozaobwodowej i zostało do niej zakwalifikowane ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w terminie od dnia 23 kwietnia 2020 r. od godziny 09.00 do dnia 6 maja 2020 r. do godziny 14.00.

Z uwagi na zagrożenie związane rozprzestrzenianiem się koronawirusa potwierdzenie woli odbywać się może poprzez:
wysłanie podpisanego druku potwierdzenia woli pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego);
przekazania podpisanego druku potwierdzenia woli do zabezpieczonej skrzynki podawczej zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką;
- przesłanie zdjęcia/skanu podpisanego dokumentu na adres mailowy wskazany przez szkołę, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego ze szkołą podstawową.

Druk „Potwierdzenie woli” można pobrać pod adresemhttps://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Files

W przypadku problemów technicznych należy skontaktować się telefonicznie z placówką oświatową, do której dziecko się zakwalifikowało.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły podstawowej w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca.


Informacja dla kandydatów do oddziałów sportowych uczestniczących w naborze na rok szkolny 2020/2021
:
Uwaga! Zmianie uległy terminy dotyczące rekrutacji do oddziałów sportowych, w zakresie prób sprawności fizycznej.
Więcej szczegółów na stroniehttps://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/11592/871-2020b.pdf


Informacja dla kandydatów do klas dwujęzycznych uczestniczących w naborze na rok szkolny 2020/2021:
Zmianie uległa formuła przeprowadzenia testów predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych. Zgodnie z nowymi wytycznymi testy zostaną przeprowadzone on-line. Więcej szczegółów uzyskaskają Państwo kontaktując się ze Szkołą, w której prowadzony jest nabór do oddziałów dwujęzycznych.sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice