Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Rekrutacja

Rekrutacja


Terminy dożywiania uczniów w szkołach miejskich w okresie przerw świątecznych, ferii i wakacji letnich w roku szkolnym 2019/2020

Terminy dożywiania uczniów w szkołach miejskich w okresie przerw świątecznych 2019.2020.docx
 
 
Nabór na rok szkolny 2019/2020

Przedszkola
12 marca 2019 roku rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkoli oraz Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
 
Najważniejsze informacje na temat naboru znajdziesz - tutaj
Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem:
Terminy rekrutacji i kryteria naboru znajdziesz - tutaj-->zarz.116.pdf

Szkoły Podstawowe
15 marca 2019 roku rozpoczyna się rekrutacja do klas I Szkół Podstawowych
18 marca 2019 roky rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów sportowych klas programowo wyższych niż klasa I Szkoły Podstawowej
23 marca 2019 roku rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klas programowo wyższych niż klasa I Szkoły Podstawowej
 
Wszystkie terminy rekrutacji i kryteria naboru znajdziesz tutaj-->zarz.116.pdf

Informacja o oddziałach sportowych - tutaj
 
Informacja o oddziałach dwujęzycznych - tutaj
 
Szkoły średnie
Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół średnich po szkole podstawowej znajdziesz - tutaj
Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół średnich po gimnazjum znajdziesz - tutaj
 
Strona dla Kandydata: https://slaskie.edu.com.pl/
Informacja o oddziałach sportowych - tutaj
Informacja o oddziałach dwujęzycznych - tutaj 
Informator dla kandydatów do szkół średnich w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020


RODO

RODO - informacja dla rozliczających dotacje publicznych i niepublicznych placówek oświatowych
Dane osobowe uczniów/słuchaczy są przetwarzane przez Miasto Katowice/Urząd Miasta Katowice na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) w celu realizowania nałożonych przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego zadań, polegających na udzielaniu i rozliczaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz w celu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w tych szkołach i placówkach.

 
Nabór na rok szkolny 2018/2019

Przedszkola
19 marca 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2018/19 do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego - https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice
 
 

Szkoły podstawowe

 

Uwaga 6-klasisto! otwieramy nabór do klas dwujęzycznych, wybierz coś dla siebie!

jezyki.jpg

przeczytaj informację na temat klas siódmych dwujęzycznych...

 
 
Szkoły ponadgimnazjalne

 

Od 18 maja 2018 r. rusza proces elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19!!!

 

Strona dla Kandydata: znajdziesz tutaj...


Terminy postępowań rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19 znajdziesz tutaj

 

Wybierz swój zawód - Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2018/19


Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania „Barometr zawodów", jest to krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku, przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem ogólnopolskim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W województwie śląskim badanie koordynowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

„Barometr" opiera się na opinii ekspertów - pracowników: powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy, którzy spotykają się i wspólnie analizują sytuację w danym powiecie, w poszczególnych zawodach. Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy.

Po przeprowadzeniu paneli eksperckich w każdym z powiatów, tworzony jest „Barometr zawodów" dla województwa. Powstaje on poprzez agregację informacji zebranych w ramach poszczególnych paneli powiatowych.

„Barometr zawodów" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).           

Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Pełne wyniki badania dla wszystkich województw i powiatów można znaleźć w serwisie internetowym:

www.barometrzawodow.pl

Natomiast dla województwa śląskiego:

https://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-dla-powiatow/2018/katowice.

Raport miasta Katowice - znajdziesz tutaj


 

Oferta szkół ponadgimnazjalnych według branż, w których kształcą:
- budowlana,
- elektryczno-elektroniczna,
- mechaniczna, górniczo-hutnicza,
- rolniczo-leśna z ochroną środowiska,
- turystyczno-gastronomiczna,
- artystyczna
                    
 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice