Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Rekrutacja

RekrutacjaREKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024


TERMINY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU ---->
 Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 roku 
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria ----> Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 roku


Najważniejsze informacje Kuratorium Oświaty w Katowicach na temat naboru:


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024. - Kuratorium Oświaty w Katowicach1460x616.png


Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Głównym Inspektoratem Sanitarnym określiło zasady dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023.
Więcej informacji na stronie Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023.pl

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
W LATACH 2021-2023

Egzaminy zawodowe w latach 2021-2023.JPG
WYMAGANIA DOTYCZĄCE EGZAMINÓW MATURALNYCH


Egzamin maturalny w 2023.JPGNajważniejsze
zmiany w zasadach organizowania
i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 roku
w Formule 2015" i Formule 2023"


Najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w formułach 2015 i 2023.pdfZASADY DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY


Egzamin ósmoklasisty w 2023.JPG


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie harmonogramu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 roku.pdfWYKAZ PUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE

Wykaz publicznych jednostek oświatowych miasta Katowice znajduje się pod adresem:

https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/JednostkiOrganizacyjne/WykazJednostek.aspx?menu=631

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania „Barometr zawodów"


To krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku, przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem ogólnopolskim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W województwie śląskim badanie koordynowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

„Barometr" opiera się na opinii ekspertów - pracowników: powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy, którzy spotykają się i wspólnie analizują sytuację w danym powiecie, w poszczególnych zawodach. Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy.

Po przeprowadzeniu paneli eksperckich w każdym z powiatów, tworzony jest „Barometr zawodów" dla województwa. Powstaje on poprzez agregację informacji zebranych w ramach poszczególnych paneli powiatowych.

„Barometr zawodów" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje - niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).           

Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Pełne wyniki badania dla wszystkich województw i powiatów można znaleźć w serwisie internetowym:

www.barometrzawodow.pl

Raport miasta Katowice znajdziesz tutaj:ZACHĘCAMY DO CZYTANIA OGÓLNOPOLSKIEGO CZASOPISMA „MY ZAWODOWCY"

W imieniu redakcji zachęcamy Państwa do lektury ogólnopolskiego czasopisma „My Zawodowcy". Każdy numer jest efektem współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, pracodawcami angażującymi się w edukację młodzieży oraz innymi podmiotami pomagającymi młodym ludziom w przygotowaniu i realizacji planów edukacyjno-zawodowych (Edukacja dla gospodarki, gospodarka dla edukacji", „Współpracujemy z osobami z pasją", Od redakcji).

Nawiązując do sugestii przedstawionych przez przedstawicieli przedsiębiorstw w tym nietypowym dla wszystkich czasie, w najbliższych miesiącach artykuły będą publikowane wyłącznie na portalu myzawodowcy.pl - w jeszcze większym stopniu będzie on pomagać w realizacji celów obejmujących popularyzację edukacji zawodowej, kształtowanie marki pracodawcy oraz marki szkoły, budowanie wizerunku poszczególnych branż i zawodów, promowanie współpracy przedsiębiorstw ze szkołami i uczelniami oraz ocenę zapotrzebowania na kompetencje.

Zawodowy - logo.pngsprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice