Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Pomoc dla uczniów

Pomoc dla uczniówplakat_dla_rodzicow.jpg


HARMONOGRAM WAKACYJNY MIEJSKICH PRZEDSZKOLI

Szanowni Rodzice,

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, w załączeniu przedstawiono harmonogram pracy miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym tj. w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 roku. Jednocześnie informuję, że załączony harmonogram może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiologiczną w Mieście.

Harmonogram wakacyjny miejskich przedszkoli 2020.pdf


przedszkole.jpg
TERMINY DOŻYWIANIA UCZNIÓW W SZKOŁACH MIEJSKICH
W OKRESIE PRZERW ŚWIĄTECZNYCH, FERII I WAKACJI LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 
 


Stypendia PRYMUS za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 - X edycja

W dniu 17 czerwca 2020 r. weszła w życie podjęta 28 maja 2020 r. na sesji Rady Miasta Katowice  uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus"

Pobierz uchwałę i kryteria:

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/4373/akt.pdf


Wnioski można składać do dnia 31 lipca 2020 r.

 w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice

 przy ul. Rynek 1, parter

w godzinach pracy Urzędu

lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego)


1. Wniosek: 

Wniosek o przyznanie stypendium Prymus.pdf

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1036):

Obwieszczenie MEN z dnia 25.05.2020.pdf

3. Komunikat w sprawie zaświadczeń dla laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zaswiadczen-dla-laureatow-i-finalistow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-slaskiego-w-roku-szkolnym-2019-2020/


WAŻNE!!!
Stypendium miejskie jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 17 % dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł. w skali roku. Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną - 3.800 zł. - przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za dany rok podatkowy może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł.


KATOWICKIE ŻŁOBKI BĘDĄ DOSTĘPNE PRZEZ CAŁE WAKACJE

W Katowicach od dnia 1 czerwca 2020 r. zostały ponownie otwarte placówki edukacyjne oraz żłobki. W okresie wakacyjnym placówki te w latach poprzednich były dostępne w ograniczonym zakresie, natomiast w tym roku z uwagi na trudną sytuację rodziców najmniejszych mieszkańców Katowic w związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa podjął decyzję, że wszystkie oddziały Żłobka Miejskiego będą dostępne przez całe wakacje. Wszystkie placówki spełniają wytyczne sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie m.in. konieczności stosowania środków ochrony osobistej, tj.: maseczki, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, płyny dezynfekujące czy też odkażania placówek i zasad bezpiecznego spożywania posiłków.

Opieka będzie świadczona zgodnie z poniższym wykazem:

Oddział Żłobka Miejskiego w KatowicachLipiecSierpień
ul. Ligonia 437:00-16:006:00-17:00
ul. Szeptyckiego 16:00-17:007:00-16:00
ul. Ordona 3A6:00-17:007:00-16:00
ul. Bytomska 8A7:00-16:006:00-17:00
os. Tysiąclecia 456:00-17:007:00-16:00
ul. Uniwersytecka 157:00-16:006:00-17:00
ul. Grzegorzka 26:00-17:007:00-16:00
ul. Zadole 24A7:00-16:006:00-17:00
ul. Marcinkowskiego 136:00-17:007:00-16:00
ul. Wojciecha 23A6:00-17:007:00-16:00
ul. Ciesielska 17:00-16:006:00-17:00
Al. Krzywoustego 97:00-16:006:00-17:00
ul. T. Boya-Żeleńskiego 30A6:00-17:007:00-16:00


Nadal jednak w placówkach w związku z reżimem sanitarnym obowiązują ograniczenia dotyczące ilości dzieci. Dlatego zarówno ze względów epidemicznych, jak i biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc, zwracamy uwagę, by rodzice, którzy mają możliwość pozostawienia dzieci w domach, nie posyłali ich do żłobków.DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to specjalny rządowy program opublikowany w rozporządzeniu rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Zobacz rozporządzenie http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000122701.pdf

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych. W latach 2020-2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania znajduja się na stronie:

http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/zadania-publiczne-bip/dotacje-celowe-bip/wyprawka-szkolna-bipPODRÓŻUJ Z WAKACYJNĄ GRĄ „KOLEJOWE ABC"

Nadeszło lato, a wraz z nim wakacje i upragniony, długo wyczekiwany urlop. Na rodzinny wypoczynek najlepiej pojechać wygodnym, szybkim i bezpiecznym pociągiem. Podczas podróży zaproponuj dziecku wspólne rozwiązywanie krzyżówek, zagadek czy łamigłówek. Idealnym rozwiązaniem są też aplikacje mobilne na smartfony. Warto jednak wybierać grę taką jak „Kolejowe ABC", która nie tylko jest atrakcją dla dziecka, ale także łączy naukę i zabawę.

Podróżuj z edukacyjną grą Kolejowe ABC.pdf

UTK - Kampania Kolejowe ABC.jpg


AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2020"

Zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach Akcji „Lato w Mieście 2020".

W zajęciach sportowych organizowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach w ramach Akcji:

MOSiR - Lato 2020.pdf

W zajęciach organizowanych w Pałacu Młodzieży w Katowicach:

Pałac Młodzieży - Akcja Lato 2020.xlsVI OBÓZ NAUKOWY ADAMED SMARTUP

Informujemy, że coroczny obóz naukowy ADAMED SmartUP, w tym roku wyjątkowo ze względu na sytuację epidemiologiczną jest organizowany w formie online w terminie 16-29 sierpnia 2020 r.

Niezależnie od zdalnego trybu pracy zachowane zostaną wszystkie punkty programu, które szczególnie doceniali uczestnicy poprzednich edycji. Jak co roku, uczniowie zostaną podzieleni na 4 grupy według preferowanych dziedzin nauki i w ich ramach przez dwa tygodnie będą pracować nad zagadnieniami z obszaru biologii, chemii i biochemii, fizyki, matematyki czy inżynierii. Zajęcia odbędą się zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów praktycznych. Będzie to możliwe, dzięki udostępnieniu uczestnikom materiałów dydaktycznych, pozwalających na wykonanie eksperymentów i badań w przestrzeni domowej.

Obozy ADAMED SmartUP to przede wszystkim zgrana społeczność pasjonatów nauki, która poza zajęciami potrzebuje czasu na poznanie się i zintegrowanie. Dlatego też w programie tegorocznego obozu nie zabraknie spotkań z ciekawymi osobowościami oraz atrakcji integrujących tak liczną grupę uczniów, pochodzących z różnych zakątków Polski. Niezmiennie, z tego grona, Rada Naukowa wybierze 10 laureatów nagrody głównej i ogłosi ich nazwiska już we wrześniu. W ramach wyróżnienia, jesienią rozpoczną oni roczne indywidualne konsultacje edukacyjne.


ADAMED-SmartUP_Oboz-2020-online.jpgKorzystaj z e-urząd.jpg
KORONAWIRUS - INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

WSSE.png

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie znaleźliśmy się w nowej, nietypowej rzeczywistości, w której przyjdzie nam jeszcze funkcjonować przez dłuższy czas. To wyzwanie, z którym nikt z nas dotychczas nie miał okazji się mierzyć. W dostosowaniu się do tej nadzwyczajnej sytuacji każdy z nas próbuje sobie poradzić na swój sposób, ale często nie wiemy, jak mamy na nią reagować. Funkcjonowanie w naszej codzienności, która ma teraz znacznie ograniczone ramy może powodować niepewność, lęk, napięcie, niewiadomą. Ta sytuacja może być szczególnie trudna dla rodziców, dlatego też zachęcamy Państwa do korzystania z umieszczanych na bieżąco na stronach internetowych naszych katowickich Poradni informacji i materiałów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców. Informujemy również, iż pracownicy Poradni pozostają do dyspozycji mieszkańców ze swojego rejonu działania i w razie potrzeby kontaktu zachęcamy do skorzystania z zamieszczonych poniżej danych teleadresowych:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

Katowice, ul. Rataja 14

tel.: (32) 254 23 12

e-mail: ppp1katowice@onet.pl

http://www.ppp1katowice.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

Katowice, ul. Łętowskiego 6A

tel.: (32) 252 79 59

e-mail: sekretariat@ppp2.katowice.pl

http://www.ppp2.katowice.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

Katowice,  ul. Szopienicka 58

tel.: (32) 255 70 51

e-mail: poradnia@ppp3.katowice.pl

http://www.ppp3katowice.neostrada.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5

Katowice, ul. Okrzei 4

tel.: (32) 203 54 46

e-mail: poradnia@ppp5katowice.eu

http://www.ppp5katowice.eu

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Katowice, ul. Sokolska 26

tel.: (32) 259 95 83,86

e-mail: poradnia@sppp.katowice.pl

http://spppkatowice.wixsite.com/sppp

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Katowice, ul. Okrzei 4

tel.: (32) 258 3512

e-mail: sekretariat@poradniarodzinna.com.pl

http://www.poradniarodzinna.com.pl


 Wirus - zasady bezpieczeństwa - plakat.jpg

 

Wirus - zasady.jpgWirus - plakat dla dzieci.jpg


KORONAWIRUS - INFORMACJE MIASTA KATOWICE

Zobacz szczegółowe informacje na bieżąco: https://koronawirus.katowice.euJAK ZACHOWAC BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS LEKCJI ON-LINE?

uodo-gov.pngXIX EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW


Na mocy podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości rozpoczyna się realizacja XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021. Program skierowany jest głównie do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych Segment IA.

Więcej informacji na temat Programu: www.stypendia-pomostowe.pl gdzie dostępny jest także Regulamin oraz Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021.


KOWR 1.pngKOWR - logo.pngINFORMACJA DLA RODZICÓW Z CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO

Szanowni Państwo,

Naszym wspólnym obowiązkiem w tym nadzwyczajnym czasie jest dołożenie wszelkich starań, by pozostające w domach dzieci i ich rodzice otrzymywali darmowe materiały do nauki w domu. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę. Wychowanie dzieci nie jest proste, ale mamy wskazówki, które Ci pomogą.

Kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie wychowania swoich pociech Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców" - przygotowało kolejny materiał wideo, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania dzieci. W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska.

Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U

Przypominamy także, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania są darmowe materiały do nauki w domu. Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie.

Link do materiałów: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Ponadto na naszym profilu na Facebooku trwa konkurs, do udziału w którym zachęcam dzieci i ich rodziców.  

Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności

Z poważaniem,

Dawid Wiejata 

koordynator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą Rodziców"

logo.png


Wirus - apel do dzieci i rodziców.pngBEZPŁATNE, DODATKOWE ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RAMACH PROGRAMU ,,ZA ŻYCIEM"

zobacz...

images.pngcsm_katowice-dla-odmiany_a6e38011d4.jpg

REKOMENDOWANE PROGRAMY W OBSZARZE PROFILAKTYKI I WYCHOWANIA

zobacz...


plakat-1.jpg


PROGRAMY PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PLACÓWKI, KTÓRYCH REALIZACJA ZOSTAŁA
ZAKOŃCZONA PRZYZNANIEM CERTYFIKATU

zobacz...

 

„SZKOŁA DLA RODZICÓW"

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach zaprasza rodziców uczniów szkół podstawowych na spotkania „Szkoły dla Rodziców”. Zajęcia odbywają się w siedzibie SPR w Katowicach przy ul. Okrzei 4. Planowane rozpoczęcie spotkań w ramach „Szkoły dla Rodziców” - październik każdego roku, po zebraniu odpowiedniej liczby osób (12-15). W celu zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni: tel. 32 258 35 12.

więcej informacji...

Zapraszamy na stronę Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach:

www.poradniarodzinna.com.pl/oferta.html#oferta1


 

​​PROFILAKTYKA BEZPIECZEŃSTWA

Przedstawiamy Państwu prezentację z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na przykładzie miasta Katowice - zobacz


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

ZASIŁEK SZKOLNY:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=57554&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=32814

Zasiłek szkolny - wzór wniosku.pdf


STYPENDIUM SZKOLNE:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=57553&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=32814

Stypendium szkolne - wzór wniosku.pdf

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 Nieodpłatna pomoc prawna - plakat.jpg


ZAKWATEROWANIE DLA UCZNIÓW

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek": http://www.sltzn.katowice.pl/

Internat przy Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich


PRZYDATNE INFORMACJE

Pomoc dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujacych przemoc w rodzinie

NIEBIESKA KARTA - przewodnik po procedurze

Zasady kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice