Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Młodzieżowa Rada Miasta Katowice

Młodzieżowa Rada Miasta Katowice


48423433_2300267310006908_1987179907846766592_n.png

Młodzieżowa Rada Miasta Katowice prowadzi swoją działalność na podstawie uchwały Nr XVI/289/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. Zakres działania i tryb wyboru jej członków został określony w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Rady Miasta Nr XVI/289/11.pdf

Uchwała Rady Miasta Nr XXIII/493/12 - zmiana.pdf

Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/811/17 - zmiana.pdf


Zgodnie z postanowieniami Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Katowice określającymi jej szczegółowy zakres działania  i zadania, celem Młodzieżowej Rady Miasta Katowice jest podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym, w szczególności w zakresie:

1) rozwijania i upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży;

2) inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży;

3) kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;

4) rozpoznawania i reprezentowania interesów młodzieży wobec instytucji publicznych orazpozarządowych;

5) pomocy w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;

6) integracji i współpracy środowisk młodzieżowych na terenie miasta Katowice;

7) zapewnienia czynnego udziału młodzieży w życiu miasta Katowice;

8) inspirowania uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym;

9) kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych;

10) inicjowania działań edukacyjnych o charakterze europejskim oraz regionalnym.

Link do oficjalnego konta facebook Młodzieżowej Rady Miasta Katowice


WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KATOWICE W DNIU 9 MARCA 2020 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 651/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminu wyborów, kalendarza wyborczego, ilości mandatów w każdym okręgu w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice oraz zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej Miejskiej Komisji Wyborczej - w dniu 9 marca 2020 r. w 39 szkołach średnich zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.

Protokół wyników wyborów.pdfsprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice