Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta

​​W tym miejscu znajdziesz przydatne informacje i aktualności z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. Poniżej przypominamy główne cele ich działania.


Celami Młodzieżowej Rady Miasta Katowice jest podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym, w szczególności w zakresie:

1) rozwijania i upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży;

2) inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży;

3) kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;

4) rozpoznawania i reprezentowania interesów młodzieży wobec instytucji publicznych orazpozarządowych;

5) pomocy w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;

6) integracji i współpracy środowisk młodzieżowych na terenie miasta Katowice;

7) zapewnienia czynnego udziału młodzieży w życiu miasta Katowice;

8) inspirowania uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym;

9) kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych;

10) inicjowania działań edukacyjnych o charakterze europejskim oraz regionalnym


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice