Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

- każdy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma prawo do nauki w przedszkolu/szkole ze swymi rówieśnikami, jak również do korzystania z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i do korzystania ze szkolnictwa specjalnego na każdym etapie edukacyjnym;

-  jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierz wnioski zamieszczone poniżej, wypełnij je i dostarcz do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice. Skierujemy Twoje dziecko do odpowiedniej placówki i zapewnimy właściwe kształcenie;

-  podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej;

-  dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiednią formę kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności zapewnia starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

Organizację kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 850/2020 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice. Link do zarządzenia

Wymagane dokumenty:

- wniosek o skierowanie

wzór wniosku o skierowanie.pdf

- Kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 127 ust. 1 i ust. 13-15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 850/2020 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice.

                                                                    

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice