Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Aktualności

Aktualności


WSPARCIE OSÓB PRZYJEŻDŻAJĄCYCH Z DZIEĆMI Z UKRAINY

Informacje na temat sposobu zapisywania dzieci do szkół i miejskich przedszkoli można uzyskać:Szkoła - grafika 7.jpg

- bezpośrednio w konkretnej placówce oświatowej znajdującej się najbliżej miejsca pobytu - wykaz jednostek oświatowych na terenie miasta Katowice można uzyskać:

* w Punkcie informacyjnym dla Cudzoziemców przy ul. Młyńskiej 5, tel. 539 696 888 (czynny całodobowo)

* pod adresem: Szkoły i placówki


- od pracowników Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice dzwoniąc pod numery telefonu:

32 705 41 86 i 32 705 41 82

oraz pisząc na adres e-mail: Mariola.Kroliczek@katowice.eu i Anna.Gumulka@katowice.eu                        Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty

Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki.

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Oświadczenie (wypełnione alfabetem łacińskim) można złożyć w placówce oświatowej, Urzędzie Miasta Katowice - Rynek 1, elektronicznie lub wysłać na adres korespondencyjny Urzędu.


Wzór oświadczenia o kontynuowaniu kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.docxJak rozmawiać z dziećmi o wojnie?

Poniżej zamieszczamy wskazówki dla rodziców dotyczące sposobu przeprowadzenia koniecznych rozmów na temat wojny w Ukrainie, a także właściwego podejścia dla efektywnego wsparcia dzieci i młodzież w tym trudnym czasie oraz wzmocnienia ich poczucia bezpieczeństwa.


https://dzieciecapsychologia.pl/jak-wspierac-i-czy-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie-w-ukrainie


https://kosmosdladoroslych.pl/ale-temat/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie-w-ukrainie


Jak mówić o wojnie w Ukrainie - rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki.pdfPomoc psychologiczna  Szkoła - psycholog 1.jpg

Mając na uwadze jak ważne jest wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży przyjeżdżających z terenu Ukrainy, wszystkie miejskie placówki oświatowe zapewniają szczególną pomoc w tym zakresie. Kompleksowej pomocy psychologicznej ze strony specjalistów w trakcie indywidualnych, bezpośrednich spotkań udzielają także miejskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Osoby dorosłe mogą uzyskać pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach - ul. Mikołowska 13A, tel. 32 251 15 99, 32 257 14 82, e-mail: oik@mops.katowice.pl

Pełna lista miejskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, które oferują konsultacje jest dostępna pod adresem:

Pomoc dla uczniów 
Ukraina - flaga 1.jpg

KATOWICE EUROPEJSKIM MIASTEM NAUKI 2024!


W dniu 22 grudnia 2021 r. przedstawiciele organizacji EuroScience z siedzibą w Strasburgu przyznali miastu Katowice zaszczytny tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Wiadomość ogłoszono podczas specjalnej konferencji w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, w której wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki.
Celem organizacji EuroScience jest wspieranie i promowanie nauki oraz technologii w Europie. Członkami EuroScience są osoby zainteresowane budowaniem naukowej Europy, którzy reprezentują europejskich naukowców ze wszystkich dyscyplin, instytucji sektora publicznego, uniwersytetów, instytutów badawczych oraz sektora biznesu i przemysłu.

Miasto Katowice swoją kandydaturę zgłosiło razem z lokalnym środowiskiem akademickim, reprezentowanym przez rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka, a dnia 30 września 2021 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę intencyjną w sprawie ubiegania się o przyznanie miastu Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku.

- Bardzo się cieszę, że Europejskim Miastem Nauki 2024 będą Katowice, bo tutaj jak w soczewce skupiają się zarówno wielkie projekty technologiczne i przemysłowe, jak i aspiracje dotyczące przyszłości. Wierzę, że podobnie jak Katowice stały się jednym z wiodących ośrodków kulturalnych w kraju, stolica województwa śląskiego będzie także rozsadnikiem nauki, która przysłuży się lepszej przyszłości Polski - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Prestiżowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki przyznawany jest co dwa lata, począwszy od 2004 roku jednemu z aplikujących miast o szczególnej roli w rozwoju nauki, a dokonująca wyboru organizacja EuroScience, zrzesza wybitnych naukowców, jednostki akademickie i uczelnie z całej Europy. Jego ideą jest pogłębienie zmian towarzyszących transformacji społeczeństwa tych miast i regionów w stronę społeczeństwa nauki, ukazanie bogactwa i różnorodności europejskiego krajobrazu naukowego oraz wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń i rozwój europejskich badań bez granic, wzmocnienie europejskiego i międzynarodowego profilu społeczności naukowej w danym mieście oraz w regionie, zwiększenie zaangażowania obywateli i środowiska naukowego w problemy lokalne, uruchomienie inwestycji publicznych w regionalną naukę oraz jej infrastrukturę, a także pobudzenie turystyki.

Wraz z tytułem EMN wiąże się prawo organizacji w 2024 roku EuroScience Open Forum (Otwarte Forum EuroScience - ESOF). Wydarzenie to odbywa się co dwa lata i poświęcone jest kluczowym dla przyszłości świata badaniom naukowym i innowacjom. ESOF Katowice 2024 będzie jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń o charakterze naukowym i technologicznym na świecie.

Europejskim Miastem Nauki w 2022 roku jest holenderska Lejda. Wcześniej natomiast tytułem tym cieszyły się kolejno Sztokholm, Monachium, Barcelona, Turyn, Dublin, Kopenhaga, Manchester, Tuluza i Triest.

Szczegółowe informacje
: https://www.europejskiemiastonauki.us.edu.pl


ESN 2024 - plakat 5.png

ESN 2024 - foto 2.jpgsprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice