Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Aktualności

AktualnościWSPARCIE OSÓB PRZYJEŻDŻAJĄCYCH Z DZIEĆMI Z UKRAINY

Informacje na temat sposobu zapisywania dzieci do szkół i miejskich przedszkoli można uzyskać:Szkoła - grafika 7.jpg

- bezpośrednio w konkretnej placówce oświatowej znajdującej się najbliżej miejsca pobytu - wykaz jednostek oświatowych na terenie miasta Katowice można uzyskać:

* w Punkcie informacyjnym dla Cudzoziemców przy ul. Młyńskiej 5, tel. 539 696 888 (czynny całodobowo)

* pod adresem: Szkoły i placówki


- od pracowników Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice dzwoniąc pod numery telefonu:

32 705 41 86 i 32 705 41 82

oraz pisząc na adres e-mail: Mariola.Kroliczek@katowice.eu i Anna.Gumulka@katowice.eu                        Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?

Poniżej zamieszczamy wskazówki dla rodziców dotyczące sposobu przeprowadzenia koniecznych rozmów na temat wojny w Ukrainie, a także właściwego podejścia dla efektywnego wsparcia dzieci i młodzież w tym trudnym czasie oraz wzmocnienia ich poczucia bezpieczeństwa.


https://dzieciecapsychologia.pl/jak-wspierac-i-czy-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie-w-ukrainie


https://kosmosdladoroslych.pl/ale-temat/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie-w-ukrainie


Jak mówić o wojnie w Ukrainie - rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki.pdfPomoc psychologiczna  Szkoła - psycholog 1.jpg

Mając na uwadze jak ważne jest wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży przyjeżdżających z terenu Ukrainy, wszystkie miejskie placówki oświatowe zapewniają szczególną pomoc w tym zakresie. Kompleksowej pomocy psychologicznej ze strony specjalistów w trakcie indywidualnych, bezpośrednich spotkań udzielają także miejskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Osoby dorosłe mogą uzyskać pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach - ul. Mikołowska 13A, tel. 32 251 15 99, 32 257 14 82, e-mail: oik@mops.katowice.pl

Pełna lista miejskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, które oferują konsultacje jest dostępna pod adresem:

Pomoc dla uczniów 
Ukraina - flaga 1.jpg

KATOWICE EUROPEJSKIM MIASTEM NAUKI 2024!


W dniu 22 grudnia 2021 r. przedstawiciele organizacji EuroScience z siedzibą w Strasburgu przyznali miastu Katowice zaszczytny tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Wiadomość ogłoszono podczas specjalnej konferencji w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, w której wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki.
Celem organizacji EuroScience jest wspieranie i promowanie nauki oraz technologii w Europie. Członkami EuroScience są osoby zainteresowane budowaniem naukowej Europy, którzy reprezentują europejskich naukowców ze wszystkich dyscyplin, instytucji sektora publicznego, uniwersytetów, instytutów badawczych oraz sektora biznesu i przemysłu.

Miasto Katowice swoją kandydaturę zgłosiło razem z lokalnym środowiskiem akademickim, reprezentowanym przez rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka, a dnia 30 września 2021 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę intencyjną w sprawie ubiegania się o przyznanie miastu Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku.

- Bardzo się cieszę, że Europejskim Miastem Nauki 2024 będą Katowice, bo tutaj jak w soczewce skupiają się zarówno wielkie projekty technologiczne i przemysłowe, jak i aspiracje dotyczące przyszłości. Wierzę, że podobnie jak Katowice stały się jednym z wiodących ośrodków kulturalnych w kraju, stolica województwa śląskiego będzie także rozsadnikiem nauki, która przysłuży się lepszej przyszłości Polski - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Prestiżowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki przyznawany jest co dwa lata, począwszy od 2004 roku jednemu z aplikujących miast o szczególnej roli w rozwoju nauki, a dokonująca wyboru organizacja EuroScience, zrzesza wybitnych naukowców, jednostki akademickie i uczelnie z całej Europy. Jego ideą jest pogłębienie zmian towarzyszących transformacji społeczeństwa tych miast i regionów w stronę społeczeństwa nauki, ukazanie bogactwa i różnorodności europejskiego krajobrazu naukowego oraz wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń i rozwój europejskich badań bez granic, wzmocnienie europejskiego i międzynarodowego profilu społeczności naukowej w danym mieście oraz w regionie, zwiększenie zaangażowania obywateli i środowiska naukowego w problemy lokalne, uruchomienie inwestycji publicznych w regionalną naukę oraz jej infrastrukturę, a także pobudzenie turystyki.

Wraz z tytułem EMN wiąże się prawo organizacji w 2024 roku EuroScience Open Forum (Otwarte Forum EuroScience - ESOF). Wydarzenie to odbywa się co dwa lata i poświęcone jest kluczowym dla przyszłości świata badaniom naukowym i innowacjom. ESOF Katowice 2024 będzie jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń o charakterze naukowym i technologicznym na świecie.

Europejskim Miastem Nauki w 2022 roku jest holenderska Lejda. Wcześniej natomiast tytułem tym cieszyły się kolejno Sztokholm, Monachium, Barcelona, Turyn, Dublin, Kopenhaga, Manchester, Tuluza i Triest.

Szczegółowe informacje
: https://www.europejskiemiastonauki.us.edu.pl


ESN 2024 - plakat 5.png

ESN 2024 - foto 2.jpg
Apel Koordynatorów projektu Razem Raźniej
do Dyrektorów katowickich Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

Apel do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.pdf

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice