Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Informacje o aptekach

Informacje o aptekach

​​​Uchwałą Nr XXXII/642/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice został ustalony rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz wykaz aptek ogólnodostępnych pracujących w systemie całodobowym działających na terenie miasta Katowice i tak :


 

1. Na terenie miasta Katowice obowiązują następujące godziny pracy aptek ogólnodostępnych:

1) w dni robocze od poniedziałku do piątku praca aptek odbywa się nie krócej niż :

a) dla aptek jednozmianowych od godziny 9 do godziny 16,

b) dla aptek dwuzmianowych od godziny 8 do godziny 18.

2) w soboty praca aptek odbywa się nie krócej niż :

a) dla aptek jednozmianowych od godziny 9 do godziny 13,

b) dla aptek dwuzmianowych od godziny 8 do godziny 14.

2. Na terenie miasta Katowice całodobowe dyżury, w pełnym zakresie usług farmaceutycznych, zapewniają następujące apteki: 


1) Apteka "Dr. Max" ul. Wojewódzka 7,
        40-026 Katowice - tel. (032) 251-77-62


2) Apteka "Magiczna" ul. Ściegiennego 94,
        40-111 Katowice - tel. (032) 608-10-39


3) Apteka "Blisko Ciebie " ul. Mickiewicza 10,
        40-092 Katowice - tel. (032) 258-11-11

 

4) Apteka "Europejska" ul. Chorzowska 107,
        40-001 Katowice - tel. (032) 605-02-43

 

5) Apteka Isofarm ul. Piotrowicka 98,
       40-724 Katowice - tel. (032) 254-40-88


​​​

Informacja dodatkowa:


Zgodnie z otrzymanym pismem informujemy, iż Apteka „Magiczna” z siedzibą w Katowicach przy
ul. Ściegiennego 94 od dnia 1 stycznia 2020 r. zaprzestaje pełnić funkcję apteki całodobowej.

W związku z opisanymi zmianami Apteka funkcjonuje w następujących godzinach:

poniedziałek-piątek od 8.00 do 22.00

sobota od 8.00 do 21.00

niedziela od 9.00 do 21.00


Obecnie trwa procedura zmiany uchwały Rady Miasta Katowice.
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice