Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Plan Działań dla Miast – Czas na Szopienice

Plan Działań dla Miast – Czas na Szopienice

Miasto Katowice dostrzegając potrzeby społeczności lokalnej dzielnicy Szopienice-Burowiec podejmowało w ostatnich latach wiele działań i inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców tej części miasta, zarówno w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, jak i społeczno-kulturowej. Dowodem tego jest m.in. liczba projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023, dedykowanych bezpośrednio mieszkańcom dzielnicy Szopienice-Burowiec.

 

W czerwcu br. w Katowicach odbędzie się XI Światowe Forum Miejskie, czyli prestiżowa, międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat poświęcona tematyce rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast, które odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 000 uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe.

Inicjatywą towarzyszącą XI Światowemu Forum Miejskiemu jest m.in. Program pn.: ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność" (PDM), którego celem jest przedstawienie i upowszechnienie dobrych praktyk, zaczerpniętych ze zrealizowanych przedsięwzięć wypełniających cele zrównoważonego rozwoju. Celem długoterminowym Programu jest wzrost zainteresowania i edukacja w zakresie prowadzenia zrównoważonej polityki miejskiej. Zakładanym efektem Programu jest wspólne  opracowanie dokumentu pn. „Plan Działań dla Miast" obejmującego opis wyzwań i charakterystykę projektów każdego z miast uczestniczących w Programie. Wynikiem udziału każdego z 37 miast w Programie będzie realizacja zgłoszonego projektu w terminie do końca 2022 r.

 

Miasto Katowice zostało zakwalifikowane do udziału w ww. Programie, zgłaszając projekt pn. ,,Czas na Szopienice – Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości". Działania zaplanowane w ramach tej inicjatywy polegają na opracowaniu zintegrowanej koncepcji zagospodarowania terenu zlokalizowanego w centrum Szopienic, z wykorzystaniem wyników warsztatów studialno-projektowych multidyscyplinarnych zespołów studenckich, złożonych ze studentów kierunków ekonomicznych oraz architektonicznych. Zaproponowane przez studentów rozwiązania nowego zagospodarowania terenu, wypracowane w formule partycypacyjnej, tj. z uwzględnieniem oczekiwań społeczności lokalnej, stanowić będą podstawę dalszych działań Miasta w tym obszarze, w tym posłużą opracowaniu gminnego programu rewitalizacji miasta Katowice.         

 

Szczegółowe informacje nt. Programu oraz WUF11 dostępne są pod adresami: https://obserwatorium.miasta.pl/pdm/

https://wuf11.katowice.eu/

 

O postępach projektu będziemy Was informować w najbliższym czasie.           


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice