Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Lista projektu

Lista projektu


Zakończył się kolejny etap przygotowania projektu o nazwie  „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”. Na Liście projektu, po pozytywnej weryfikacji wstępnej, umieszczono 166 Grantobiorców


                                                                                             Lista grantobiorców 


Obecnie trwają prace nad ukończeniem wniosku o dofinansowanie w/w projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs.

Pracownicy Biura Zarządzania Energią, pozostają w kontakcie pisemnym, mailowym i telefonicznym, ze wszystkimi Grantobiorcami umieszczonymi na Liście projektu.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice