Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Miejski transport indywidualny dla osób z niepełnosprawnościami w pigułce.

Poniżej można znaleźć informacje dotyczące usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasad przejazdów bezpłatnych i ulgowych

Usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami w Katowicach.

Zgłoszenia telefoniczne pod numerami telefonów: 501 406 141 oraz 32 258 10 30.

Miasto Katowice wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami w 2021 r. kontynuuje realizację usług transportowych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków miasta. Wykonawcą usługi jest firma Przewóz Osób i Bagażu Adam Malinowski z siedzibą w Katowicach, ul. Bromboszcza 15/17.

Do korzystania ze środków transportowych przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami mają prawo osoby z niepełnosprawnościami - mieszkańcy miasta Katowice
- z widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby niewidome i niedowidzące
w następującej kolejności:
1) osoby na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem – w pierwszej kolejności,
2) osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z widocznym ograniczeniem sprawności ruchowej,
3) osoby niewidome i niedowidzące z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kodu „O”.

Usługa jest wykonywana na terenie miasta Katowice i gmin sąsiednich (tj. Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Ruda Śląska, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź) od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w niedzielę i święta w godzinach od 8:00 do 20:00. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerami telefonów: 501 406 141 oraz 32 258 10 30. Zamawianie przewozów odbywać się będzie na bieżąco, telefonicznie zaś o przyjęciu  i realizacji zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Dyspozytor przy odbieraniu zamówienia na przewóz przeprowadza wywiad na temat stopnia samodzielności w poruszaniu się pasażera oraz potrzeby zapewnienia mu opieki przy przemieszczaniu się z miejsca pobytu osoby z  niepełnosprawnością do samochodu oraz zapisuje dane osoby wraz z numerem orzeczenia.

Dokumentami uprawniającymi do przewozów są:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie;
o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności);
- orzeczenie wydane przez KRUS do 31.12.1997r. o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
- orzeczenie wydane przez MSWiA przed 01.01.1998r. wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem i z adresem. Odpowiednie orzeczenie wraz z dokumentem tożsamości należy przedstawić kierowcy przed skorzystaniem z transportu.

Miasto Katowice dopłaca ze środków własnych do opłaty ponoszonej przez pasażera.
Opłaty ponoszone przez pasażerów w 2022 r. (obowiązujące we wszystkie dni tygodnia):
1. część stała opłaty – 3,00 zł,
2. część zmienna opłaty – za każdy rozpoczęty kilometr jazdy z pasażerem – 1,20 zł/km
3. opłata postojowa za godzinę – 10,00 zł/h


Ulotka usługi transportowej dla osób z niepełnosprawnościami.pdf


Transport kolejowy w całym kraju.

Poradnik Podróżnego 

www.pasazer.utk.gov.pl  dotyczy m.in. osób z niepełnosprawnością, przejazdów bezpłatnych i  ulgowych

 
Koleje Śląskie

http://kolejeslaskie.com patrz zakładka obsługa podróżnych – pasażerowie z niepełnosprawnością
 

Transport środkami komunikacji publicznej /PKS, PKP, transport miejski/

https://rozklady.nocowanie.pl/katowice/wyszukiwarka_pks/

Transport lotniczy

Transport lotniczy dla niepełnosprawnych pasażerów Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice


 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice