Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Koordynatorzy dostępności

Koordynatorzy dostępności

Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 1188/2020 z dnia 11.09.2020 r. powołuje do pełnienia funkcji koordynatorów dostępności:
  • Panią Aleksandrę Tomkiewicz Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa jako koordynatora zespołu ds. dostępności architektonicznej i transportowej, z siedzibą w Katowicach przy ul. Rynek 13, nr tel. 32 259 39 41, adres e-mail: Aleksandra.Tomkiewicz@katowice.eu,
  • Pana Andrzeja Norasa Naczelnika Wydziału Informatyki jako koordynatora zespołu ds. dostępności cyfrowej, z siedzibą przy ul. Rynek 1, nr tel. 32 259 32 43, adres e-mail: Andrzej.Noras@katowice.eu,
  • Panią Bożenę Michałek Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych jako koordynatora zespołu ds. dostępności usług społecznych, z siedzibą przy ul. Rynek 1, nr tel. 32 259 32 12, adres e-mail: Bozena.Michalek.@katowice.eu.

Do zadań koordynatorów należy w szczególności: 
  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miasto Katowice;
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miasto Katowice; 
  3. Monitorowanie prowadzonej działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Katowice zobowiązane są do udzielania niezbędnych informacji w zakresie ww. zadań oraz realizacji zakresu minimalnego wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do pobrania:

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice