Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Koordynatorzy dostępności

Koordynatorzy dostępności

Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 1188/2020 z dnia 11 września 2020 r. powołał do pełnienia funkcji koordynatorów dostępności:
 • Panią Aleksandrę Tomkiewicz Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa jako koordynatora zespołu ds. dostępności architektonicznej i transportowej, z siedzibą w Katowicach przy ul. Rynek 13, nr tel. 32 259 39 41, adres e-mail: Aleksandra.Tomkiewicz@katowice.eu,
 • Pana Andrzeja Norasa Naczelnika Wydziału Informatyki jako koordynatora zespołu ds. dostępności cyfrowej, z siedzibą przy ul. Rynek 1, nr tel. 32 259 32 43, adres e-mail: Andrzej.Noras@katowice.eu,
 • Panią Bożenę Michałek Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych jako koordynatora zespołu ds. dostępności usług społecznych, z siedzibą przy ul. Rynek 1, nr tel. 32 259 32 12, adres e-mail: Bozena.Michalek.@katowice.eu.

Do zadań koordynatorów należy w szczególności: 
 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miasto Katowice;
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miasto Katowice; 
 3. Monitorowanie prowadzonej działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Katowice zobowiązane są do udzielania niezbędnych informacji w zakresie ww. zadań oraz realizacji zakresu minimalnego wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do pobrania:


Zespoły zadaniowe do spraw dostępności

Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 1574/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. powołał zespoły zadaniowe do spraw dostępności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami tj.:

 • Zespół ds. dostępności architektonicznej oraz transportowej.
 • Zespół ds. dostępności cyfrowej,
 • Zespół ds. dostępności usług społecznych.

Do zadań Zespołów należy w szczególności:

 1. analiza aktualnego stanu zapewnienia przez Miasto Katowice dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 2. analiza potrzeb oraz opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami ustawy,
 3. terminowa realizacja działań, zaakceptowanych przez Prezydenta Miasta Katowice,
 4.  przygotowanie deklaracji dostępności oraz projektu raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami ustawy.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 1574/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 kwietnia 2021 r.pdf

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice