Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

22 marca 2024
Wyniki weryfikacji wniosków w ramach naboru na lokale mieszkalne w inwestycji KTBS przy ul. Kossutha 7 w Katowicach
Zakończona została procedura weryfikacji w ramach naboru wniosków na wynajem mieszkań w inwestycji przy ul. Kossutha 7 w Katowicach, realizowanej przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Zakończona została procedura weryfikacji w ramach naboru wniosków na wynajem mieszkań w inwestycji przy ul. Kossutha 7 w Katowicach, realizowanej przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Na objęte naborem 75 lokali mieszkalnych zgłosiło się 152 potencjalnych najemców.

Spośród wszystkich złożonych wniosków 84 zweryfikowano pozytywnie i przyznano liczbę punktów, tworząc tym samym listę najemców. 68 wniosków zostało ocenionych negatywnie ze względu na niespełnienie wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice). 

Zanonimizowana lista najemców dostępna jest w niżej załączonym pliku. 

Aby odnaleźć swoje miejsce na liście najemców należy odszukać inicjały imienia i nazwiska razem z datą i godziną złożenia wniosku. W przypadku problemów z odszukaniem swojego miejsca na liście najemców prosimy o kontakt z Wydziałem Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice. Do wnioskodawców, których wnioski zostały ocenione negatywnie zostanie wysłana korespondencja listowna. 

W następnym kroku pracownicy Katowickiego TBS Sp. z o. o. będą kontaktować się telefonicznie z wnioskodawcami, którzy ujęci zostali na liście najemców, aby rozpocząć proces wyboru lokalu mieszkalnego oraz zawierania umów partycypacji.

Uprzejmie prosimy o cierpliwość, Katowickie TBS Sp. z o.o. będzie kontaktować się z wnioskodawcami według kolejności wynikającej z listy najemców. 


Zanonimizowana lista najemców.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice