Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

16 marca 2020
Komunikat dla NGO
Wstrzymujemy przyjmowanie ofert od organizacji pozarządowych składanych w trybie tzw. „małych grantów”

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie mieszkańców Katowic i porządek publiczny Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa wydał szereg zaleceń, a w ramach nich zamknięcie Urzędu Miasta Katowice dla mieszkańców (z zachowaniem obsługi telefonicznej i mailowej).

Celem przeciwdziałania dalszym zagrożeniom związanym z koronawirusem, informujemy, że wstrzymano również przyjmowanie ofert na realizację zadań publicznych składanych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do odwołania.

W związku z powyższym prosimy organizacje pozarządowe o nieskładanie ofert w trybie tzw. „małych grantów".

O dalszych działaniach w tej sprawie organizacje pozarządowe zostaną poinformowane w odrębnym komunikacie.


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice