Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Historia współpracy

Historia współpracy

WSPÓŁPRACA Z KATOWICAMI

Pierwsze kontakty między Katowicami a Ostrawą zostały nawiązane w roku 1947, kiedy to województwo śląsko-dąbrowskie odwiedziła delegacja ostrawskich rad narodowych na czele z przewodniczącym ekspozytury Krajowej Rady Narodowej w Ostrawie inż. Vladimírem Chamrádem. W grudniu 1947 roku przyjechała do Ostrawy polska delegacja, w której był przedstawiciel miasta Katowice. To były podwaliny dalszych wzajemnych kontaktów, chociaż żadna formalna umowa o współpracy nie została jeszcze zawarta.

W następnym roku nawiązano współpracę między ostrawskimi a katowickimi górnikami. Dalsze porozumienie z roku 1959 dotyczyło możliwości współdziałania w sektorze ratownictwa górniczego. W roku 1962 jest datowany pierwszy protokół dotyczący współpracy w hutnictwie między regionem północnych Moraw a województwem katowickim. Umowa o współpracy między miastami Katowice a Ostrawą została podpisana 13 lutego 1970 roku. Wkrótce potem pojedyncze instytucje i organizacje zaczęły realizować umowę, na przykład poprzez wzajemne występy artystów. W roku 1973 otwarto w Katowicach restaurację o nazwie „Ostrawa”. W roku 1974 zaczęły współpracować z katowickimi szkołami ostrawskie szkoły podstawowe oraz średnie.

Kontakty bliźniacze z Ostrawą nawiązano w roku 1996 po podpisaniu umowy o stosunkach partnerskich między obydwoma miastami na płaszczyźnie handlowo przemysłowej, nauki i oświaty, urbanistyki i renowacji miejskiej, kultury, sportu i turystyki oraz ochrony środowiska. Do bardzo udanych, wspólnie organizowanych wydarzeń kulturalnych należą wszelkiego rodzaju wystawy twórców ostrawskich i katowickich takie jak np. zorganizowana w 1998 roku wystawa prac artystów niepełnosprawnych odbywająca się w obu miastach, czy "Ostrawa w promieniach czasu", którą można było zwiedzać w salach Muzeum Historii Katowic w roku 1999. W tym samym okresie w Ostrawie odbyła się wystawa pt.: "Biennale Plakatu Polskiego" z udziałem katowickich grafików i przy współpracy z katowickim BWA.

W ramach tej współpracy przedstawiciele katowickich środowisk muzycznych zapraszani są corocznie do wzięcia udziału w koncertach organizowanych w Ostrawie takich jak "Janáčkovy Maj" czy Festiwal Chórów. Od roku 2001 odbywają się corocznie w obu miastach "Dni Czesko-Polskie". W 2001 roku "Dni..." odbyły się w Ostrawie. W programie imprezy znalazła się prezentacja regionu katowickiego oraz bilateralne spotkania gospodarcze                          i handlowe.

Młodzież szkół katowickich i ostrawskich wzięła udział w konkursie wiedzy o Katowicach i Ostrawie. Podczas "Dni..." odbył się również koncert organowy w wykonaniu Prof. Juliana Gembalskiego, który zaprezentował muzykę polskich i czeskich twórców.

Program obejmował również "Wystawę Plakatu Polskiego" oraz "Wystawę Malarstwa Czeskiego". W Ostrawie odbyły się także koncerty muzyki rockowej i folkowej z udziałem polskich i czeskich artystów. Dzięki bogatej oprawie medialnej, wywiady i wystawy zaprezentowano w telewizji czeskiej i polskiej. Zaproszeni goście oraz osoby indywidualne mogły wziąć udział w "Dniach Kuchni Polskiej" zorganizowanych przez Hotel "Warszawa" w ostrawskim hotelu "Atom".

W roku 2002 goście z Ostrawy uczestniczyli w zorganizowanej w Katowicach kolejnej edycji "Dni...", obejmującej wydarzenia kulturalne i gospodarcze. W programie obchodów zorganizowano koncerty muzyki poważnej                         i młodzieżowej, przegląd młodych talentów muzycznych uczniów średnich szkół muzycznych Katowic i Ostrawy, konkurs wiedzy o miastach zorganizowany wśród uczniów szkół podstawowych i średnich, wystawę grafiki ostrawskich i katowickich artystów, oraz seminarium dotyczące możliwości zakładania działalności gospodarczej w Polsce, a także prezentacje miast Ostrawy i Katowic. Imprezie towarzyszyły rozgrywki sportowe - w Ostrawie odbył się halowy turniej piłki nożnej na poziomie I ligi, a w Katowicach rozegrano mecze hokeja na lodzie. Władze miasta współpracują z Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie pomagając bibliotekom polskim w Czechach wzbogacić zbiory o dary książkowe zebrane w katowickich szkołach.

Warto również wspomnieć o wzajemnych kontaktach obu miast w dziedzinie organizacji różnego rodzaju konferencji i seminariów. Przedstawiciele władz katowickich są regularnie zapraszani do udziału w tego rodzaju wydarzeniach. Katowice współpracują również z Ostrawą w ramach realizacji projektu "Przywracanie starych terenów przemysłowych do gospodarki lokalnej w Europie" współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, w którym uczestniczą również Węgry (miasto Miszkolc) oraz Słowacja (miasto Koszyce).

W styczniu 2004 reprezentacja miasta Katowice wzięła udział w zorganizowanej w Ostrawie imprezie sportowo rekreacyjnej "Silesian Football Cup", natomiast przedstawiciele Urzędu Miasta uczestniczyli w konferencji partnerskich miast i gmin, zorganizowanej w Ostrawie przez Czesko-Polską Mieszaną Izbę Handlową w dniu 16.04.2004 r.

13 - 15 maja 2004 roku odbyły się "Dni Polsko-Czeskie w Katowicach". W programie imprezy znalazły się konkursy dla młodzieży, festiwale: filmu czeskiego, młodych talentów muzycznych i dzieci niepełnosprawnych, wystawy prac fotografików i grafików oraz koncert muzyki poważnej. Delegacja oficjalna miasta Ostrawy spotkała się z Radnymi Miasta Katowice i Prezydentem Miasta Panem Piotrem Uszokiem. Na zakończenie odbył się w Katowicach finał Rajdu Pojazdów Zabytkowych, połączony z "Konkursem Elegancji".

W zorganizowanym 4 - 5 czerwca 2004 roku "Festiwalu Młodzieżowych Zespołów Muzycznych i Tanecznych Miast Partnerskich Katowic" wystąpił ludowy zespół "Hlubinka" z Ostrawy.

Również w czerwcu 2004 r. przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice wzięli udział w Spotkaniu Miast Partnerskich Ostrawy "Partnerstwo - wznowienie aktywnej współpracy".

Na początku września 2004 r. odbyło się w Ostrawie "Spotkanie Czterech Miast Partnerskich". W zawodach sportowych organizowanych w ramach ww. imprezy udział wzięła drużyna piłki nożnej składająca się                                z przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice, która zdobyła I miejsce, a tym samym Puchar rozgrywek.

W dniach 7-9 kwietnia 2005 r. odbyły się w Ostrawie "Dni Czesko-Polskie". W programie znalazła się prezentacja miasta Katowice podczas odbywających się Targów Turystycznych i Nieruchomości oraz wystawy: "Polskie i Czeskie Tradycje Wielkanocne" w foyer Magistratu Miasta Ostrawy i "Katowickie kontakty" zorganizowana w Galerii Ostrawa. Orkiestra Filharmonii im. Janačka wystąpiła z koncertem muzyki M.Karłowicza oraz A.Dvořaka i B. Martinů.                      W koncercie wzięli udział polscy artyści.

Ze względu na trwającą w Polsce żałobę narodową związaną ze śmiercią Ojca Świętego Jana Pawła II przedstawiciele Miasta Katowice nie uczestniczyli w obchodach.

W dniu 25 czerwca 2005 r. w ramach współpracy sportowej miast odbył się w Katowicach "Sportowy Turniej Miast Partnerskich Katowice - Ostrawa", w którym wzięły udział piłkarskie drużyny młodzików. Na zakończenie Turnieju odbył się mecz pomiędzy drużynami urzędów - tym razem wygrana należała do przedstawicieli Magistratu Miasta Ostrawy.

W dniach 8-10 września 2005r. w odbywającej się w Urzędzie Miasta Katowice konferencji "Pozyskiwanie Funduszy Europejskich i Zarządzanie Projektami Europejskimi" wzięli udział przedstawiciele Magistratu Miasta Ostrawa prezentując swoje doświadczenia oraz problemy napotykane w realizacji starań o fundusze europejskie jako miasto należące do nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W dniu 6 kwietnia 2006 r. Katowice odwiedziła delegacja Radnych z Ostrawy pod przewodnictwem Wiceprimatora Pana Mirko Jašurka. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością samorządu lokalnego w Katowicach. Podczas spotkania z Radnymi Miasta Katowice dyskutowano na temat zasad działania polskiego i czeskiego samorządu. Ostrawscy goście zwiedzili również katowicki " Spodek " oraz zapoznali się z projektem rewitalizacji terenu poprzemysłowego i powstałym w jego miejscu obiektem "Silesia City Center."

Wizyta ostrawskich Radnych zaowocowała rewizytą przedstawicieli Rady Miasta Katowice w Ostrawie w dniu 18 maja 2006 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Jerzego Forajtera.

W dniu 22 maja 2006 r. na zaproszenie Primatora Ostrawy, w XXXI Festiwalu Muzycznym "Janáčkovy Maj" w koncercie zorganizowanym w Ostrawie wzięła udział Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Grażyna Szołtysik oraz Dyrektor Instytucji Kultury "Estrada Śląska".

W dniach 2-3 czerwca 2006r. pod patronatem Primatora Ostrawy i Prezydenta Miasta Katowice oraz przy wsparciu Konsula Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach odbyła się kolejna edycja "Dni Czesko-Polskich" zorganizowana w 10 rocznicę podpisania "Umowy o współpracy między Miastem Katowice i Miastem Ostrawa". Program imprezy obejmował:

- rozgrywki piłkarskie

- turniej sportowy dzieci i młodzieży szkół katowickich i ostrawskich w Ośrodku "Słowian"

- konkurs plastyczny młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Ostrawy i Katowic pt. "Eko-Katowice, Eko-Ostrawa - nasza wizja działań ekologicznych w formie plastycznej z opisem" - zorganizowany i prowadzony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach

- występy zespołów artystycznych i kabaretowych podczas Festynu w Katowickim Parku Leśnym

- parada mażoretek z Czech: z Ostrawy, Opawy i Karwiny oraz "Akcent" i "Mini-Akcent" z Miejskiego Domu Kultury "Ligota" w Katowicach, wspólny przemarsz z orkiestrami dętymi KWK "Murcki" i "Katowice-Kleofas"

- występ Narodowego Teatru Morawsko-Śląskiego z Ostrawy w ramach Katowickich Spotkań Opery, Baletu i Operetki w Parku im. T.Kościuszki

- występy ludowych zespołów muzycznych Katowic i Ostrawy w Parku Bogucickim

- wystawy, wykłady dotyczące kultury czeskiej i literatury, a także koncerty czeskiej muzyki poważnej i rozrywkowej   w Domach Kultury: Zawodzie, Giszowiec i Koszutka

- spotkania z literaturą czeską oraz sztuką plastyczną i architekturą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach.

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz Ostrawy - Primator Pan Ales Zednik i Wiceprimator Pan Jaromir Horak. oraz Konsul RP w Ostrawie Pan Antoni Sadowski.

13 czerwca 2006r. na zaproszenie Primatora Ostrawy delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta i Radnych Katowic pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Pana Piotra Uszoka udała się do Ostrawy w celu zapoznania się z czeskimi projektami przygotowywanymi na konkurs urbanistyczno-architektoniczny zagospodarowania centrum Ostrawy.

W dniach od 16 do 18 maja 2007 r. w Ostrawie, pod patronatem Primatora Miasta Ostrawy, Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie we współpracy z Czesko-Polską Izbą Handlową oraz Miastem Katowice, odbyła się kolejna edycja "Dni Czesko - Polskich". Podczas trwania tej imprezy zaprezentowano bogaty program artystyczny w ramach współpracy pomiędzy naszymi miastami. Obejmował on m.in.: rozstrzygnięcie konkursu prac plastycznych przygotowanych przez młodzież ze szkół z Katowic (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7) i Ostrawy, wspólny występ ostrawskich i katowickich dzieci (Zespół Tańca Nowoczesnego "Projekt" z MDK "Koszutka"), koncert muzyki poważnej, koncert młodych wykonawców, również z Państwowej Szkoły Muzycznej im. M.Karłowicza w Katowicach, jarmark na ostrawskim rynku, który urozmaiciła parada czeskich i polskich zespołów folklorystycznych, występ Zespołu Akordeonistów działający przy MDK "Zawodzie" Filia w Bogucicach, a także szeroka oferta polskich wyrobów artystycznych i rękodzieła.

Miasto Katowice reprezentowali: Pani Krystyna Siejna - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Jerzy Forajter - Przewodniczący Rady Miasta Katowice oraz Radni Miasta Katowice.

W dniu 13 czerwca 2007 r. w Urzędzie Miasta w Katowicach miała miejsce wizyta przedstawicieli Magistratu Miasta Ostrawa podsumowująca Dni Czesko-Polskie w Ostrawie w maju 2007 roku. Ponadto podczas spotkania podjęto rozmowy m.in. na temat Dni Czesko-Polskich w Katowicach w roku 2008.

W dniach 2-3 lipca 2007 r. odbył się Bieg Czwórki Wyszehradzkiej - sztafeta biegaczy z Ostrawy. Ideą tego przedsięwzięcia było odwiedzenie miast partnerskich Grupy Wyszehradzkiej (Ostrawa - Katowice - Koszyce - Miszkolc). W biegu udział wzięło 9 zawodników, wśród nich były Wiceburmistrz Miasta Ostrawa Ph. Dr Jaromir Horak. Meta biegu oraz powitanie sztafety wraz z występem artystycznym miało miejsce w Miejskim Domu Kultury na Giszowcu. Biegaczy powitał Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Józef Kocurek. W dniu 3 lipca 2007r. biegacze odwiedzili Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Dr.M.Trzcińskiej - Fajfrowskiej w Katowicach - Giszowcu, gdzie wręczyli dzieciom drobne upominki. Dzieci podarowały biegaczom własne prace plastyczne. Następnie biegacze udali się do Koszyc.

W dniu 6 marca 2008r. przedstawiciele władz Miasta Katowice, Radni Miasta Katowice, przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Kształtowania Środowiska, a także MPGK, udali się do Ostrawy w celu zapoznania z tamtejszym procesem gospodarki odpadami komunalnymi, sposobami ich przetwarzania                            i składowania.

W dniach 15 -17 maja 2008 r. pod patronatem Primatora Ostrawy i Prezydenta Miasta Katowice oraz przy wsparciu Konsula Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach odbyła się kolejna edycja "Dni Czesko-Polskich" zorganizowana w 12 rocznicę podpisania "Umowy o współpracy między Miastem Katowice i Miastem Ostrawa". Najważniejsze punkty programu to:

- polsko-czeski konkurs fotografii ekologicznej pt. "Trzebaż oczom takich drzew?" zorganizowany przez MDK "Koszutka" w Katowicach dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

- turniej sportowy dla młodzieży w Hali Sportowej w Szopienicach z udziałem drużyn z Katowic, Ostrawy i Opawy (piłka nożna, tenis, siatkówka)

- konkurs plastyczny młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Ostrawy i Katowic pt. "Sport w moim mieście" - zorganizowany i prowadzony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach

- prezentacja miasta Ostrawa w Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach

- uliczna wystawa zdjęć miasta Ostrawa na trasie Rynek-ul.Młyńska-ul.Wawelska.

- wspólny koncert muzyczny Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M.Karłowicza w Katowicach i Ostrawskiej Szkoły Muzycznej im. Petřelky /zorganizowany przez PSM I i II st.im.Karłowicza/

- pokaz filmów czeskich w Kinie Światowid: "Niedźwiadek" oraz "Pupendo" , reż. Jan Hrebejk

- organizacja "ulicy Stodolni" - w Katowicach przy ul.Wawelskiej: nazwanie na weekend ulicy Wawelskiej ulicą Stodolni oraz występy następujących zespołów polskich i czeskich: Teatr Muzyczny "Junior", Trio wokalne "AMA", zespół bluesowo-jazzowy "Nous" (MDK "Zawodzie"), Zespół Taneczny "Fame", Zespół Break Dance "Lepsze crew" (MDK "Szopienice-Giszowiec"), Zespół taneczny "Projekt" (MDK "Koszutka"), młodzieżowe zespoły tańca nowoczesnego: "Step by step" z Kostuchny, "Safri" z Piotrowic , "Funky girls" oraz tancerze breakdance z Murcek, zespół folklorystyczny "Silesia folk" (MDK "Południe"), czeski zespół muzyczny typu dehovka "Naladička" z Karviny, zespoły z Ostrawy: "Orginal sin" (rock) oraz "Zpocení voko" (blues)

- koncerty muzyki poważnej zorganizowane przez IPiUM "Silesia" (Antonin Dvořák, Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů).

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz Ostrawy - Wiceprimator Pan Vojtch Mynář oraz członek Rady Miasta Ostrawa Milan Weber, jak również Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach Pan Bohumil Mazánek.

W dniu 4 czerwca 2008r. z okazji Dnia Dziecka odbył się w katowickim Zespole Szkól Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją gospodarzy a reprezentacją Zespołu Szkół Specjalnych z Ostrawy- Zabrzegu o Puchar Przechodni Konsula Generalnego Republiki Czeskiej. W święcie uczestniczył również Wiceprezydent Miasta Pan Józef Kocurek oraz przedstawiciele Wydziału Zagranicznego Urzędu Miasta Katowice.

 Ponieważ Ostrawa jest jednym z miast państw Grupy Wyszehradzkiej, do których należą także: Koszyce, Miszkolc           i Katowice, w ramach tej przynależności rokrocznie odbywają się „Spotkania Czwórki Wyszehradzkiej” (V-4).W dniach 11-13 września 2008r. w ramach szóstej edycji V-4 odbyło się w Ostrawie spotkanie przedstawicieli samorządów miast: Ostrawy, Koszyc, Miszkolca i Katowic, uzupełnione o współzawodnictwo sportowe.

W dniu 13 września 2008 r. odbyła się uroczystość wręczenia Katowicom Nagrody Europy przez przedstawicieli Rady Europy za osiągnięcia w dziedzinie współpracy partnerskiej miast oraz działania propagujące idee integracji europejskiej. Z tej okazji w Katowicach gościła oficjalna delegacja z Miasta Koszyce, którą reprezentował Zastępca Primatora - pan ing. Dalibor Madej. Przedstawiciel Ostrawy zwiedził również doroczny Jesienny Jarmark Katowicki, który odbył się w centrum Katowic w dniach 9-21 września 2008r.

W dniach 12-14 września 2008 r. odbył się w Katowicach Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w Koszykówce Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Katowice przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz. W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe chłopców z roczników 1990 - 1992 z takich miast partnerskich jak: Ostrawa i Opawa (Czechy), Koszyce (Słowacja) oraz Miszkolc (Węgry). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS Katowice. W sumie w turnieju wzięło udział ok. 100 zawodników. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: I miejsce - miasto Ostrawa, II miejsce - KKS Mickiewicz Katowice, III miejsce - miasto Opawa, IV miejsce - miasto Koszyce, V miejsce - miasto Miszkolc i VI miejsce - AZS Katowice. Impreza to była jednym z elementów promocji Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009.

W dniach 17 – 31 marca 2009r. prezentowana była wystawa w holu ostrawskiego magistratu na temat podobieństw i analogii łączących Katowice i Ostrawę, opracowana i przygotowana przez archiwa urzędów obu miast. Wystawa nosiła tytuł: „Ostrawa - Katowice. Od podobieństw do partnerstwa” (czeski tytuł: „Katowice - Ostrawa, Co spojuje partnery”). Na 18 panelach tematycznych zestawiono zbieżne daty i fakty historyczne związane z rozwojem Katowic i Ostrawy. Poniżej siedem wybranych podobieństw z prezentowanej wystawy:

- poprowadzenie pierwszej linii kolejowej przez Katowice w roku 1846, przez Ostrawę w roku 1847;

- ukończenie budowy teatrów w obu miastach w 1907 roku oraz ta sama sztuka premierowa - „Wilhelm Tell” Friedricha Schillera;

- w Katowicach istniała Huta „Emma”, a w Ostrawie kopalnia, po której do dziś pozostała hałda „Ema” - jeden z pięciu cudów Ostrawy;

- w roku 1924 powiększono po raz pierwszy granice obu miast;

- w roku 1930 r. powstały budynki magistratów;

- po II wojnie światowej wybudowano w Katowicach Osiedle Marchlewskiego na Koszutce, a w Ostrawie powstało osiedle Poruba;

- kino „Kosmos” w Katowicach przy ulicy Sokolskiej, a obok kina restauracja „Ostrawa”. W Ostrawie istnieje ulica Sokolska, a kino „Kosmos” to pierwsze ostrawskie kino. Katowicka ulica „Sokolska” nosiła tę nazwę w okresie międzywojennym i ponownie od lat 90-tych XX wieku.

W dniach 21-22 maja 2009 r. pod patronatem Primatora Ostrawy i Prezydenta Miasta Katowice odbyła się kolejna edycja "Dni Czesko-Polskich" zorganizowana w Ostrawie.

Najważniejsze punkty programu to:

- polsko-czeski konkurs fotografii ekologicznej pt. "Wędrówki z kroplą wody” zorganizowany przez MDK "Koszutka" w Katowicach dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych; w dniu 25 maja 2009r. w MDK „Koszutka” przeprowadzono uroczyste wręczenie nagród dla dzieci z Ostrawy i Katowic oraz zaprezentowano wspólny program artystyczny,

- turniej sportowy dla młodzieży z udziałem drużyn z Katowic i Ostrawy w unihokeju i tenisie stołowym; Katowice reprezentował Uczniowski Klub Sportowy „Kokociniec 67” ,

- konkurs plastyczny młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Ostrawy i Katowic pt. "Moje miasto w przyszłości” – współorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach; dla autorów nagrodzonych prac wraz z opiekunami (Gimnazjum nr 6, SP Nr 59 i SP Nr 2) zorganizowano w Ostrawie uroczystość wręczenia nagród i dyplomów połączoną z prezentacją prac oraz przygotowano całodzienny program pobytu wzbogacony o część artystyczną,

- występ mażoretek (MDK „Ligota”),

- wernisaż wystawy malarskiej „Grupy Janowskiej” z Katowic w galerii w ostrawskim Magistracie,

- przedstawienie pantomimy pt. „Pokusa” prezentowane przez Teatr Ruchu „Kinesis” (Gimnazjum nr 23 w Katowicach-Ligocie).

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz Ostrawy i Katowic – Primator - Pan Petr Kajnar i Wiceprezydent Katowic - Pan Józef Kocurek.

W dniach 26-28 czerwca 2009 r. odbył się w Katowicach II Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich i Zaprzyjaźnionych w Koszykówce Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Katowice przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz. Turniej miał miejsce w Hali Sportowej „Szopienice” przy ul. 11-go Listopada w Katowicach. W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe chłopców z roczników 1990 - 1992 z takich miast jak: Ostrawa (Czechy), Koszyce (Słowacja), Miszkolc (Węgry) oraz Wilno (Litwa). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS Katowice. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: miasto Ostrawa zajęło V miejsce, I miejsce - miasto Wilno, II miejsce - AZS Katowice, III miejsce - miasto Koszyce, IV miejsce - KKS Mickiewicz Katowice i VI miejsce – miasto Miszkolc. Impreza była jednym z elementów promocji Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET (Katowice, wrzesień 2009).

W dniach 19-20 września 2009 r. w Teatrze Śląskim im. S.Wyspiańskiego w Katowicach odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Weekend Czeski”, w trakcie którego śląska widownia miała okazję podziwiać grę aktorów z Czeskiego Cieszyna oraz Ostrawy. W ramach tej imprezy artyści Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna „Těšinske Divadlo” zaprezentowali w dniu 19.09 sztukę Paula Barza „Viva Verdi”, natomiast zespół Teatru „Aréna” z Ostrawy w dniu 20.09 wystawił komedię Williama Shakespeare'a pt. „Sen nocy letniej” w nowej aranżacji.

W dniu 7 października 2009 r. odbył się w Ostrawie II Konkurs Międzynarodowy dla szkół specjalnych pt.: „Co wiesz o Unii Europejskiej”. Na zaproszenie Szkoły Podstawowej z dzielnicy Ostrawa - Zabreh, w konkursie miasto Katowice reprezentowali uczniowie z Zespołów Szkół Specjalnych nr 8 i 9. Oprócz Katowic uczestniczyła młodzież szkolna z Raciborza oraz z Czech, Słowacji, Włoch, Francji. Zespół Szkół Specjalnych nr 9 z Katowic-Bogucic zajął w konkursie II miejsce. Po zakończeniu konkursu odbyła się wspólna międzynarodowa konferencja na temat: ”Europejskie Dni Niepełnosprawności, Ostrawa !!! 2009. Autyzm u dzieci i młodzieży szkolnej”. Podczas konferencji swoimi doświadczeniami w tym temacie podzielili się nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy z wyżej wymienionych państw.

W dniach 17 – 18 marca 2010r. złożyła wizytę w Katowicach delegacja radnych Rady Miasta Ostrawa. Przedstawiciele Komisji do spraw kontroli ostrawskiego magistratu spotkali się z radnymi Rady Miasta Katowice w temacie podobieństw i różnic w pracy Rady Miasta Katowic i Ostrawy.

W dniu 18 marca 2010r. odbyły się w Katowicach w restauracji „Oko Miasta” w Kopule przy Rondzie Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z miast partnerskich Katowic, takich jak: Ostrawa, Koszyce i Miszkolc. W konkursie udział wzięły grupy sześcioosobowe w wieku 12-16 lat. Drużyny z Katowic to uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych numer 8 – głównego organizatora „kulinariów” oraz ZSS nr 9, 10, 11 i 12. Impreza odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie pierogów, popularnego w Polsce dania. Młodzież przebywała w Katowicach w dniach od 17 do 19 marca i gościła między innymi w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” oraz śląskim ZOO.

W dniach 20-23 maja 2010r. pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz Primatora Ostrawy odbyła się kolejna edycja "Dni Czesko-Polskich" w ramach partnerskiej współpracy miast Katowice – Ostrawa. Najważniejsze punkty programu to:

- w dniu 27 kwietnia 2010r., jako wprowadzenie do imprezy, miały miejsce wspólne „Koncerty w hołdzie Chopinowi” organizowane w ramach współpracy Szkoły Artystycznej im. V. Petrželky w Ostrawie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach z udziałem pedagogów i uczniów obydwu szkół muzycznych;

- IV Polsko-Czeski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej pt.: „Żywiołaki”, czyli artystyczne ukazanie czterech żywiołów: ziemi, ognia, wody i powietrza, zorganizowany przez MDK "Koszutka" w Katowicach dla dzieci i młodzieży szkolnej z Katowic oraz z miast czeskich;

- turniej sportowy dla młodzieży (piłka nożna, koszykówka dziewcząt i chłopców)

w Hali Sportowej w Szopienicach z udziałem drużyn z Ostrawy i Katowic; Katowice reprezentowane były przez KS „Rozwój” /piłka nożna/ oraz UKS SP 27 / koszykówka/;

- konkurs plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Ostrawy i Katowic pt. "Co warto zobaczyć w mieście partnerskim" /”Co stojí za vidĕní v partnerském mĕstĕ”/, zorganizowany i prowadzony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach;

- wystawa pt.: „Ostrawa - Katowice. Od podobieństw do partnerstwa” przygotowana przez Archiwum Miasta Ostrawa i Archiwum Miasta Katowice, prezentowana w Archiwum Państwowym w Katowicach w dniach 21.05 – 30.06.2010r.

- wystawa prac malarza Antonina Gavlasa oraz grupy artystycznej „In Signum” z Ostrawy pt.: „Czeska Sztuka Nowy Humanizm” w dniach od 10.05 – 14.06.2010r. w Galerii Szyb Wilson; podczas wernisażu wystawy odbył się koncert muzyczny zespołu „Inner Spaces Quintet” – zespół jazzowy składający się z muzyków z Czech i Polski;

- w kinie „Światowid” - występ zespołu folklorystycznego „Šajtar” /morawsko-czeska kapela folkowa/ oraz projekcja filmu ”Muži v říji” /Mężczyźni w rui/, reżyseria Robert Sedláček

- imprezy organizowane w dzielnicach Katowic, m.in. w Ligocie - XVI edycja „Święta Kwitnących Głogów”, a w ramach niej - parada orkiestr i mażoretek z udziałem mażoretek z Czech i Węgier ulicami Ligoty i Panewnik; w Miejskim Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec” - przedstawienie teatru lalek „Bajka” z Czeskiego Cieszyna pt. „Na jagody”; w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”- projekcja czeskich bajek: ”Rumcajs” i „Krecik”;

- filie Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowały konkursy i wystawy o tematyce czeskiej, spotkania, czytanie bajek czeskich oraz zajęcia literackie dla dzieci inspirowane literaturą czeską.

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele miasta Ostrawa i miasta Katowice, z udziałem Wiceprezydenta Katowic - Józefa Kocureka.

W dniu 27 maja 2010r. przebywali w Katowicach przedstawiciele komisji transportu Rady Miasta Ostrawa oraz pracownicy jednostek odpowiedzialnych za transport i komunikację w Ostrawie. Goście spotkali się m.in. z przedstawicielami Miasta Katowice, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, KZK GOP oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tematem rozmów była problematyka drogownictwa miejskiego i autostrad oraz współpraca pomiędzy Katowicami i Ostrawą w tej dziedzinie.

W dniu 1 czerwca 2010r. złożył wizytę w Katowicach Ing. Petr Kajnar – Primator Miasta Ostrawa oraz Przewodnicząca Komisji Kultury Miasta Ostrawa – Bc. Radana Zapletalova. Goście spotkali się z Prezydentem Katowic – Piotrem Uszokiem. Temat rozmów to perspektywy rozwoju współpracy między miastami Katowice i Ostrawa. Wizyta miała charakter kurtuazyjny, przy okazji koncertu muzyków czeskich organizowanego przez miasto Ostrawa w ramach XXXV edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Janáčkův máj” w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Muzycy („Komorní Orchestr Quattro” pod dyrekcją dyrygenta Marka Štilec oraz pianista – Igor Ardašev) prezentowali utwory takich kompozytorów jak Wojciech Kilar, Antonín Dvořák, Milan Slavicky oraz Leoš Janáček. W roku 2010 po razpierwszy ostrawski „Janáčkův máj” został zaprezentowany w Katowicach, co zgodnie z zamierzeniem Ostrawy – kandydata do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2015”, ma stać się tradycją Festiwalu, pod hasłem "wspólny muzyczny Śląsk". Na koncert przybyli również do Katowic: Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Janáčkův máj” Jaromir Javůrek oraz dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Ostrawie Zbynek Janaček.

 W dniach 3-5 września 2010r. odbył się w Katowicach III Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w Koszykówce Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Katowice przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz. Turniej miał miejsce w Hali Sportowej „Szopienice” przy ul. 11-go Listopada w Katowicach. W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe seniorów z miast: Ostrawa (Czechy), Koszyce (Słowacja), Miszkolc (Węgry) oraz Wilno (Litwa). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS AWF Katowice. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: miasto Ostrawa zajęło I miejsce, II miejsce - miasto Wilno, III miejsce – AZS AWF Katowice, IV miejsce - KKS Mickiewicz Katowice, V miejsce - miasto Koszyce, VI miejsce - miasto Miszkolc. Impreza była okazją do sprawdzenia swoich umiejętności sportowych przez rywalizację ekip z miast partnerskich, a także miała na celu popularyzację koszykówki w mieście.

W dniu 6 października 2010r. odbył się w Ostrawie III Międzynarodowy Konkurs dla szkół specjalnych pt.: „Co wiesz o Unii Europejskiej”. Miasto Katowice reprezentowali w konkursie uczniowie z Zespołów Szkół Specjalnych nr 8 i 9, którzy pojechali do Ostrawy na zaproszenie Szkoły Podstawowej z dzielnicy Ostrava - Zábřeh. W konkursie uczestniczyła również młodzież szkolna z Raciborza, ze Słowacji oraz z Czech, zwłaszcza z różnych dzielnic Ostrawy. Zespół Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach znalazł się w pierwszej trójce i zajął w konkursie II miejsce. Spotkanie w Ostrawie było również okazją dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, aby podzielić się własnymi doświadczeniami z pracy z dziećmi w szkołach specjalnych.

W dniu 30 marca 2011r. odbyły się w Katowicach w restauracji „Oko Miasta” w Kopule przy Rondzie II Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. W konkursie udział wzięły grupy sześcioosobowe (trzech uczniów w wieku 12-13 lat oraz trzech z grupy wiekowej 14-16 lat). Katowice reprezentowały drużyny z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 - głównego organizatora „kulinariów” oraz ZSS nr 9, 10, 11 i 12. II Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie sałatki jarzynowej. Młodzież przebywała w Katowicach w dniach od 29 do 31 marca i gościła między innymi w Śląskiej Bibliotece Terapeutycznej w Katowicach, w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”, a także w śląskim ZOO.  W dniach 25-27 maja 2011 r. odbyła się kolejna edycja "Dni Czesko-Polskich" zorganizowana w Ostrawie.W dniu 25 maja 2011r. miał miejsce w Ostrawie na Zamku Śląskoostrawskim wernisaż wystawy fotograficznej pt.: „Katowice w obiektywie” oraz prezentacja dot. nowoczesnych systemów parkowania, z udziałem władz miasta Katowice: Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice – Pani Krystyna Siejna, Przewodniczący Rady Miasta Katowice - Pan Arkadiusz Godlewski oraz radnych, a także przedstawicieli miasta Ostrawa.

Wystawa „Katowice w obiektywie” składała się z najciekawszych fotografii wyłonionych, w przeprowadzonym w 2010 roku konkursie, którego organizatorem był Urząd Miasta Katowice we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski. W konkursie udział wzięli zarówno amatorzy, jak i zajmujący się fotografią profesjonalnie. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostały zamieszczone na stronie internetowej miasta Katowice i poddane opinii internautów.

Program „Dni Czesko-Polskich ” na dzień 26 maja 2011r. zawierał trzy podstawowe punkty:

1/ turniej sportowy polsko-czeski w takich dyscyplinach sportu jak: siatkówka, piłka nożna, unihokej, piłka ręczna i badminton. Turniej odbył się w ostrawskiej szkole podstawowej (ZŠ Nádražní); po turnieju nastąpiło uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów i medali zwycięzcom dyscyplin sportowych

2/ konkurs plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Ostrawy i Katowic, współorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach, którego tematem były legendy, mity i opowieści z Ostrawy oraz Katowic i Górnego Śląska. Dla autorów nagrodzonych prac wraz z opiekunami (Gimnazjum nr 1 oraz nr 19, SP nr 33, SP nr 36 i SP nr 47) zorganizowano w Ostrawie w „Středisku volného času Korunka“ uroczystość wręczenia nagród i dyplomów połączoną z prezentacją prac oraz przygotowano całodzienny program pobytu wzbogacony o wspólne gry i zabawy integracyjne oraz zajęcia w pracowni ceramiki

3/ koncert muzyczny - Základní umělecká škola V. Petrželky w Ostrawie we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. M. Karłowicza z Katowic.

W dniu 27 maja 2011r. w ramach „Dni…” odbył się mecz drużyn futbolowych pracowników magistratu w Ostrawie i Urzędu Miasta Katowice.

 W konferencji: „Wolontariat szansą na aktywizację społeczności lokalnych”, która odbyła się w Katowicach w dniach 26-27 maja 2011r. uczestniczyło dwóch przedstawicieli magistratu Miasta Ostrawy oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej – ze stowarzyszenia obywatelskiego „Adra” z Ostrawy.

W II edycji "Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Katowice 2011" udział wzięła młodzież w wieku 16-19 lat ze szkół plastycznych takich miast jak: Mińsk, Ostrawa, Miszkolc i Katowice. Z tej okazji młodzież z zagranicy gościła w Katowicach w dniach 13-20 czerwca 2011r.

W dniach 25-26 sierpnia 2011r. na zaproszenie urzędu ostrawskiej dzielnicy miejskiej Poruba, przebywała w Ostrawie 16-osobowa grupa seniorów z Katowic, w celu wzięcia udziału w międzynarodowych zawodach sportowych zw. „Seniorolimpiadą”, na którą składały się takie dyscypliny jak: tenis, pływanie, gra w szachy i kręgle. Uczestnikami przedsięwzięcia byli seniorzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Wspomniana impreza, oprócz rywalizacji w sporcie, miała także charakter zapoznawczy oraz integracyjny.

W dniach 8-9 września 2011r. odbyła się w Katowicach „Międzynarodowa Konferencja - Zieleń Miejska Katowice 2011” na temat: „zarządzanie miejskimi terenami zielonymi”, przygotowana przez katowicki Zakład Zieleni Miejskiej, w której udział wzięły przedstawicielki magistratu Miasta Ostrawa. Zakres tematyczny konferencji to zasady funkcjonowania zieleni miejskiej, sposoby jej finansowania, zarządzania oraz strategia jej utrzymania, podobieństwa i różnice w poszczególnych miastach, wymiana doświadczeń.

W dniu 25 września 2011r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się I Międzynarodowa konferencja, warsztaty oraz turniej pn. "Gry logiczne - kreatywna forma edukacji, rozwoju i integracji europejskiej". Impreza powstała dzięki współorganizacji Miasta Katowice oraz Stowarzyszenia Współpracy i Przyjaźni Katowice – Miszkolc, a także partnerów:  Pałacu Młodzieży, VI LO im. J. Długosza oraz VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach, pracowników katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Nadleśnictwa Katowice. Przedsięwzięciu patronowali: pan Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice, pan dr Ákos Kriza - Prezydent Miasta Miszkolc i pan Jürgen Roters - Nadburmistrz Miasta Kolonia. Impreza otrzymała dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2011. Projekt był skierowany do młodzieży licealnej województw: Śląskiego, Borsod-Abauj-Zemplen, Nadrenii Północnej Westfalii oraz Kraju Morawsko-Śląskiego. Ze strony czeskiej udział wzięli uczniowie z Matiční Gymnázium Ostrava.

W dniu 6 października 2011r. uczniowie Zespołów Szkół Specjalnych numer 8 i 9 z Katowic wzięli udział w IV edycji międzynarodowego konkursu : „Co wiesz o Unii Europejskiej?” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową kpt. Vajdy w Ostrawie – Zábřehu. Uczestnicy z Katowic (ZSS nr 8) zdobyli trzecie miejsce. Przesłaniem konkursu było czeskie powiedzenie: „Wszyscy płyniemy w jednej łodzi”. Konkurs sprawdzał posiadaną wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz umiejętności wykonywania różnorodnych zadań praktycznych i wspólnych zadań integracyjnych wśród młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

W dniach 12-14 października 2011r. odbyły się w OstrawieXV Dni  Gerontologii, w których udział wzięły przedstawicielki Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice wraz z pielęgniarkami ze Szpitala Miejskiego w Murckach.  Kongres prowadzony w dużej mierze przez specjalistów z dziedziny geriatrii był okazją do przeprowadzenia fachowych rozmów pracowników służb socjalnych i zdrowotnych, a tym samym do wzajemnej wymiany doświadczeń.

W dniu 27 marca 2012 r. w katowickiej restauracji "Oko Miasta" przy Rondzie im. gen. J.Ziętka odbyły się - pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice - III Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. Katowice reprezentowały drużyny z Zespołu Szkół Specjalnych numer 8 - głównego organizatora "kulinariów" oraz ZSS nr 9, 10, 11 i 12. W konkursie wzięły udział grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie tradycyjnego śląskiego obiadu. Z okazji Mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich przebywali w Katowicach od 26 do 28 marca i gościli między innymi w Muzeum Histrorii Katowic, w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum" oraz śląskim ZOO.

W dniu 23 kwietnia 2012 r. w ZSO nr 7 w Katowicach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na temat "Sport i rekreacja w moim mieście", zorganizowanego wśród uczniów katowickich szkół podstawowych i gimnazjów z okazji "Dni Polsko-Czeskich 2012". Konkurs o tym samym temacie został równolegle przeprowadzony także w Ostrawie. Uroczyste wręczenie zwycięzcom z Katowic i Ostrawy dyplomów podpisanych wspólnie przez Prezydenta Miasta Katowice oraz Primatora Miasta Ostrawy, jak również nagród - w dniu 24 maja 2012 r. w ZSO nr 7 w połączeniu z programem artystycznym przygotowanym przez szkołę oraz pobytem młodzieży w Nadleśnictwie Katowice.

W dniu 24 kwietnia 2012 r. przedstawiciele miasta Ostrawa uczestniczyli w konferencji "Pokochać starość - możliwości i wyzwania wobec współczesnych seniorów", zorganizowanej w Miejskim Domu Kultury "Koszutka" w Katowicach. Konferencja oraz towarzyszące jej wizyty studyjne i spotkania z instytucjami zajmującymi się tematem konferencji, pozwoliły na wymianę doświadczeń i poglądów w zakresie aktywizacji osób starszych, poprawy jakości życia i pomocy dla seniorów oraz lepszego wykorzystania potencjału osób w podeszłym wieku.

W dniu 26 kwietnia 2012 r. w magistracie w Ostrawie odbyło się spotkanie w sprawie organizacji kolejnej edycji "Dni Polsko-Czeskich" (od 18 do 26 maja w Katowicach). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice z Wydziału Kultury, Wydziału Sportu i Turystyki oraz Wydziału Promocji, natomiast stronę czeską reprezentowali pracownicy Referatu do spraw Współpracy z Zagranicą ostrawskiego magistratu.

W dniach 18 - 26 maja 2012r. pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz Primatora Ostrawy odbyła się w Katowicach XII edycja "Dni Polsko-Czeskich" w ramach partnerskiej współpracy miast Katowice - Ostrawa. Najważniejsze punkty programu to:

- konkurs plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Ostrawy i Katowic pt. "Sport i rekreacja w moim mieście" /"Sport a volný čas v mém mĕstĕ"/, zorganizowany i prowadzony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach, gdzie odbyła się również uroczystość wręczenia dyplomów i nagród młodzieży z Katowic i Ostrawy - zwycięzcom w konkursie, wzbogacona o szeroki program artystyczny. Po uroczystości młodzież wspólnie udała się do Nadleśnictwa Katowice, gdzie bliżej zapoznała się z atrakcjami przyrody Katowic i okolic,

- rozgrywki sportowe dla młodzieży w dyscyplinach: koszykówka, pływanie oraz unihokej, z udziałem drużyn z Ostrawy, Opawy i Katowic, które odbyły się w Hali Sportowej w Szopienicach oraz na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego; Katowice reprezentowali: MKS MOS (koszykówka i pływanie) oraz UKS "Gladiator 23" i UKS "Południe 06" (unihokej),

- spotkanie przedstawicieli miast Ostrawy, Opawy i Katowic, mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w miastach; goście z Czech wraz z przedstawicielami miasta Katowice, wizytowali w Komendzie Miejskiej Policji, siedzibie Straży Miejskiej oraz Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Katowicach; Miasto Ostrawę reprezentowali: Komendant Straży Miejskiej - mgr Zdeněk Harazim, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego miasta Ostrawy - ing. Jiří Šnábl, członkowie Rady Miasta (ing. Justina Kamená, ing. Zbyněk Šebesta, RSDr. Oldřich Jakubek) oraz pracownik Kancelarii Primatora Miasta Ostrawy - dr Hana Lojkaskova,

- mecz piłkarski pomiędzy drużynami składającymi się z pracowników ostrawskiego i katowickiego magistratu, na boisku Ośrodka Sportowego "Hetman",

- koncert czeskiego zespołu jazzowego "Boris Urbanek plus Tutu" w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w ramach "7 Silesian Jazz Festival",

- w Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach uruchomiony został na czas trwania "Dni Polsko-Czeskich" punkt informacyjny o Ostrawie i Opawie, obsługiwany w ciągu dwóch dni  przez Czechów z Ostrawy i Opawy,

- Miejski Dom Kultury "Ligota" zorganizował paradę orkiestr i mażoretek ulicami Ligoty i Panewnik z udziałem m.in. mażoretek z Ostrawy ("Sedmikrasky" i "Kopretiny") oraz z Opawy (grupa "AMA"), z okazji XVIII edycji "Święta Kwitnących Głogów", a także występy w amfiteatrze na Zadolu,

- Miejski Dom Kultury "Koszutka" przeprowadził II Turniej Tańca Freestyle dla zespołów, grup tanecznych i solistów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ośrodków kultury i placówek pozaszkolnych, w wieku od 6 do 26 lat z województwa śląskiego, Ostrawy i Opawy; ponadto MDK "Koszutka" zorganizował warsztaty przyrodniczo-doświadczalne dla dzieci w oparciu o bajkę czeską pt. "Eksperymenty z Krecikiem - chemikiem",

- Miejski Dom Kultury "Południe" (Filia "Piotrowice") przygotował wieczór kultury czeskiej, w ramach którego odbyła się projekcja filmu "Butelki zwrotne", reż. Jan Sverak,

- Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie" - zorganizował warsztaty twórcze dla dzieci pt. "Krecik, Rumcajs i przyjaciele" (dział "Zawodzie"); w MDK "Bogucice - Zawodzie" - w dzielnicy Bogucice odbył się festyn o nazwie "II Święto Ulicy Markiefki", podczas którego koncert zaprezentował m.in. czeski, folklorystyczny, dziewczęcy zespół muzyczny o nazwie "Vrzuška",

- Miejski Dom Kultury "Szopienice - Giszowiec" gościł Teatr "Bajka" z Czeskiego Cieszyna, który wystawił spektakl dla dzieci i młodzieży pt. "Wilk, robal i koźlęta"; w Filii nr 2 w Katowicach-Giszowcu odbył się koncert kwartetu Arkados oraz solistów Opery z Ostrawy: Venduli Stiskalovej-Cerny i Stanisława Dudy (muzyka B.Smetany, A.Dvoraka i S.Moniuszki).

​Z okazji imprezy wydrukowana została kartka pocztowa z panoramą Katowic i Ostrawy oraz tekstem promującym oba miasta.

W "Dniach Polsko-Czeskich" uczestniczyli przedstawiciele Ostrawy, Opawy i miasta Katowice, z udziałem I Wiceprezydenta Miasta Katowice - Pani Krystyny Siejnej, jak również radnych.

W dniu 4 lipca 2012r. na zaproszenie miasta Ostrawy, w tamtejszym magistracie wizytę złożyli: Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna oraz przedstawiciele Wydziału Promocji oraz Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice. Celem wizyty było między innymi podsumowanie XII edycji "Dni Polsko-Czeskich 2012". Katowicka delegacja została przyjęta w magistracie przez Wiceprezydenta Ostrawy Pana Dalibora Madeja oraz pracowników Wydziałów: Kultury i Zagranicznego. Następnie przedstawiciele Katowic zapoznali się z najważniejszymi projektami inwestycyjnymi miasta Ostrawy, takimi jak: Dolny Rejon huty żelaza Witkowice, Landek Park, czy rewitalizacja rzeki Ostravicy. Landek Park - za sprawą połączenia zabytku technicznego, jakim jest muzeum górnictwa - z pomnikiem przyrody - górą Landek - zyskuje na atrakcyjności i niepowtarzalności. Natomiast Dolny Rejon Witkowic to były kompleks hutniczy, unikatowy ciąg technologiczny - od wydobycia węgla, poprzez koksownię, po produkcję żelaza. Szeroko zakrojony projekt Nowe Witkowice przewiduje gruntowną odnowę tego zabytku postindustrialnego, a także nadanie mu nowego oblicza w przyszłości - funkcji nowoczesnego, kompleksowego centrum kultury, nauki i sportu. Przedstawiciele Katowic mieli okazję podziwiać monumentalną panoramę obszaru huty Witkowice, zwanej też Ostrawskimi Hradczanami, jak również zwiedzić od środka poszczególne obiekty huty.

W dniach 6 - 8 września 2012r. w Ostrawie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów czwórki miast partnerskich z państw Grupy Wyszehradzkiej tj. Koszyc, Miszkolca, Ostrawy i Katowic. Tradycyjnie spotkanie V4 połączono z zawodami sportowymi, w roku bieżącym w dyscyplinach: piłka nożna, tenis i siatkówka plażowa. Spotkanie było okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów z pracownikami magistratów poszczególnych miast partnerskich oraz wymiany doświadczeń. Uczestnicy zwiedzili także zabytkowy kompleks hutniczy Dolny Rejon Witkowic oraz kopalnię Hlubina. W dniu 7 września odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Ostrawy inż. Petra Kajnara z przedstawicielami władz miast partnerskich, podczas którego omówiono możliwy zakres i formę rozszerzenia współpracy między miastami. W spotkaniu udział wzięli: Wiceprezydent Miasta Katowice - Pan Michał Luty oraz przedstawiciel Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice.

W dniu 13 września 2012r. odbyło się w Katowicach spotkanie władz miast Katowic i Ostrawy. Z wizytą do Katowic przybył Prezydent Ostrawy inż. Petr Kajnar, Wiceprezydent inż. Dalibor Madej oraz specjaliści z dziedziny ochrony środowiska. Tematem rozmów były możliwości współpracy w zakresie poprawy stanu jakości powietrza w regionie, która miałaby się opierać na wspólnym proekologicznym projekcie unijnym w ramach umowy partnerskiej miast. Spotkanie miało charakter rozmów wstępnych, podczas których strona czeska przedstawiła podstawowe informacje o projekcie.

W dniach 22 - 23 września 2012r. w ramach "Dni Polsko-Czeskich 2012" w Katowicach odbył się "II Turniej o Puchar UKS Pałacu Młodzieży Katowice" w grze w szachy. W turnieju udział wzięli gracze z miasta Ostrawy - z klubu szachowego "Konik" (juniorzy), którzy po turnieju zaprosili swoich współzawodników z katowickiej sekcji szachowej do Ostrawy z okazji kolejnych "Dni Polsko-Czeskich" w roku 2013.

W dniu 5 października 2012r. odbył się w Ostrawie V Międzynarodowy Konkurs ''Nasza Europa - co wiesz o Unii Europejskiej". Miasto Katowice reprezentowali w konkursie uczniowie z Zespołów Szkół Specjalnych nr 8 i 9, którzy pojechali do Ostrawy na zaproszenie Szkoły Podstawowej z dzielnicy Ostrava-Zabreh.

W dniach 17-19 października 2012r. odbyły się XVI Dni Gerontologiczne w Ostrawie, w których udział wzięły przedstawicielki Wydziału Polityki Społecznej.

W dniu 22 listopada 2012 roku do Ostrawy pojechał Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Michał Luty, aby wziąć udział w spotkaniu mającym na celu kontynuację rozmów w sprawie projektu ekologicznego dotyczącego zanieczyszczeń powietrza.

W dniu 19 marca 2013r. odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice w restauracji "Oko Miasta" w Katowicach przy Rondzie im. Gen. J. Ziętka - IV Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. Katowice reprezentowały drużyny z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 - głównego organizatora "kulinariów" oraz z Zespołów Szkół Specjalnych nr 9, 10 i 12. W konkursie wzięły udział grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie potrawy według podanego przepisu. Z okazji Mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich przebywali w Katowicach w terminie od 18 do 20 marca i gościli m.in. w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum" na sztuce pt.: "Trzy złote włosy" oraz w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Celem imprezy była międzynarodowa integracja młodzieży niepełnosprawnej połączona z kulinarną rywalizacją i dozą dobrej zabawy. Podczas Mistrzostw obecni byli: Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice - Pani Krystyna Siejna, Pani Ilona Raczyńska-Ciszak - przedstawicielka Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pana Marka Plury, a także pracownicy Urzędu Miasta Katowice z Wydziałów: Edukacji, Funduszy Europejskich oraz Promocji.

W dniu 15 kwietnia 2013r. w ZSO nr 7 w Katowicach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Jak płynie czas", zorganizowanego wśród uczniów katowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych z okazji "Dni Czesko-Polskich 2013". Konkurs na ten sam temat został równocześnie przeprowadzony także w Ostrawie. Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu obu miast partnerskich - w dniu 22 maja 2013r. w Ostrawie, w połączeniu z całodniowym pobytem uczestników w czeskim mieście.

W dniach od 22 do 25 maja 2013r. odbyła się w Ostrawie pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz Prezydenta Ostrawy trzynasta edycja "Dni Czesko-Polskich" w ramach partnerskiej współpracy miast. Program imprezy organizowanej corocznie na przemian w Katowicach i Ostrawie zawierał następujące elementy kulturalne i sportowe:

W dniu 22 maja 2013r. miało miejsce w Ostrawie uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu plastycznego z Katowic i Ostrawy, przeprowadzonego jak co roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 wśród katowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zadaniem uczestników tegorocznego konkursu było przygotowanie prac artystycznych na temat: "Jak płynie czas". Zwycięska dziewiątka z Katowic wraz z opiekunami udała się do Ostrawy, gdzie tamtejszy magistrat przygotował całodzienny program pełen atrakcji, w tym także zwiedzanie ostrawskiego ZOO oraz zajęcia przyrodnicze w centrum edukacyjnym ogrodu zoologicznego,

Również dnia 22 maja odbył się młodzieżowy turniej koszykówki Katowice - Ostrawa w szkole podstawowej położonej w części Ostrawy Belsky-Les. Katowice reprezentowały drużyny koszykarskie dziewcząt i chłopców z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,

Dnia  23 maja rozegrany został mecz piłki nożnej między drużynami pracowniczymi z urzędów miast Katowic i Ostrawy,

Dnia 24 maja miało miejsce w Ostrawie oficjalne spotkanie przedstawicieli obu miast, w którym udział wzięła delegacja miasta Katowice z Wiceprezydentem Marcinem Krupą na czele. Program kulturalny dla uczestników zawierał zwiedzanie ostrawskiego muzeum historii miasta oraz koncert muzyczny w domu kultury w ramach festiwalu "Janaczkowy maj".

Ponadto w dniu 22 maja w ramach Dni Czesko-Polskich w MDK Koszutka przedstawiono bajkę pt.: "O smoku Hrubeloku i księżniczce Svetavanie", zrealizowanej na podstawie legendy czeskiej w wykonaniu aktorów Fabryki Kultury. Spektakl, który jednocześnie bawił i uczył zwrotów grzecznościowych w języku czeskim, obejrzały dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 52 w Katowicach.

Dopełnieniem tej imprezy był udział mażoretek z czeskiej Opawy w XIX edycji Święta Kwitnących Głogów w Katowicach - Ligocie, zorganizowanego przez MDK Ligota. W dniu 25 maja ulicami Ligoty w paradzie maszerowały i tańczyły mażoretki z grup "Ama I" i "Ama II".

W dniach 13-14 czerwca 2013r. odbyła się w Katowicach III Międzynarodowa Konferencja "Zieleń Miejska Katowice 2013", w której udział wzięły przedstawicielki Miasta Ostrawy, prezentując uczestnikom temat zieleni miejskiej w tym mieście.

W dniu 3 lipca 2013r. wizytę w Ostrawie złożyli na zaproszenie ostrawskiego magistratu przedstawiciele wydziałów Promocji oraz Sportu i Turystyki katowickiego Urzędu Miasta. Celem wizyty było podsumowanie "Dni Czesko-Polskich 2013", a także zwiedzenie nowej Auli wielofunkcyjnej "Gong", powstałej na skutek przebudowy nieczynnego zbiornika gazu, położonego na terenie byłej huty Vitkovice. Dawny zbiornik z 1924 roku został podniesiony o symboliczne 1492 cm i zmieniony na obiekt użytkowy, który stał się w Ostrawie nowym miejscem znaczących wydarzeń kulturalnych: koncertów, konferencji, kongresów, spektakli teatralnych i wystaw. Aula "Gong" to liczne sale, w tym największa - dla ponad 1500 osób, a także foyer i galerie. To unikalny tego typu obiekt poprzemysłowy w Europie.

W dniu 26 września 2013r. uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Katowicach wzięli udział w Festiwalu Najmniejszych Skrzypków, który odbył się w zamku śląskoostrawskim z inicjatywy szkoły podstawowej artystycznej Ostrava - Vratimov. Oprócz gry podczas Festiwalu, uczestnicy zwiedzili także dolny rejon byłej huty żelaza Vitkovice, obecnie Narodowy Zabytek Kultury Republiki Czeskiej.

W dniu 2 października 2013r. wizytę w Magistracie w Ostrawie złożyli przedstawiciele Wydziału Kształtowania Środowiska: Naczelnik Wydziału oraz Kierownik Referatu Ochrony Przyrody i Gospodarki Zielenią. Celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością Wydziału ds. Ochrony Środowiska Naturalnego Magistratu Miasta Ostrawa, tematyką gospodarowania lasami i utrzymaniem zieleni w mieście, w połączeniu z wizytacją w parku miejskim im. Komeńskiego oraz ostrawskim ogrodzie zoologicznym.

W dniu 11 października 2013r. odbył się w Ostrawie VI Konkurs Międzynarodowy "Nasza Europa" w ramach Europejskich Dni Niepełnosprawnych 2013. Miasto Katowice reprezentowali w konkursie uczniowie z Zespołów Szkół Specjalnych nr 8 i 9, którzy pojechali do Ostrawy na zaproszenie Szkoły Podstawowej z dzielnicy Ostrava-Zabreh.

Dnia 21 października 2013r. w konferencji "Powietrze 2013" w Ostrawie uczestniczyła delegacja z Katowic: Wiceprezydent Miasta Katowice - Pan Marcin Krupa, Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta oraz przedstawiciel Wydziału Promocji. Tematyka konferencji dotyczyła problemu zanieczyszczenia powietrza w regionie morawsko - śląskim, rozpatrywanego w aspektach: środowiskowym, zdrowotnym, ekonomicznym.

W dniu 14 lutego 2014r. w Urzędzie Miasta Katowice odbyło się spotkanie dotyczące organizacji "Dni Polsko - Czeskich 2014". W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Magistratu Ostrawy, a także katowickich instytucji kultury, jak również pracownicy wydziałów Urzędu: Kultury, Sportu i Turystyki, Edukacji oraz Wydziału Promocji.

W dniu 11 marca 2014r. odbyły się w Katowicach V Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci                  i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. W mistrzostwach udział wzięły grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących grup było przygotowanie potrawy według podanego wcześniej przepisu. Z Ostrawy przyjechała "Zakladni Skola, Ostrava - Zabreh, Kpt. Vajdy". Miasto Katowice reprezentowane było przez drużyny: Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - głównego organizatora konkursu, jak również z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych (numer 7, 9, 10, 11 i 12). Konkurs otworzył Pan Michał Luty - Wiceprezydent Miasta Katowice. Ponadto każda z grup przedstawiła własny program artystyczny, chrakterystyczny dla danego państwa czy regionu. Z okazji mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich gościli w Katowicach od 10 do 12 marca 2014r. W programie wizyty znalazły się także dodatkowe atrakcje: zwiedzanie miasta, zajęcia w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, młodzież obejrzała także sztukę teatralną w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum".  

W dniu 14 marca 2014r. przedstawiciele Miasta Katowice wzięli udział w uroczystym otwarciu obiektu pn. Wielki Świat Techniki, w Ostrawie - Dolny Obszar Vitkovice. Obiekt ten to nowe przyszłe centrum popularyzujące kształcenie, rozrywkę i wiedzę. Data otwarcia 14 marca została wybrana symbolicznie w 135 rocznicę urodzin Alberta Einsteina. Uroczystość wzbogacił wykład z dziedziny fizyki poświęcony osiągnięciom wybitnego uczonego. Zwiedzającym obiekt towarzyszył architekt - autor projektu. W otwarciu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miasta Katowice - Pan Jerzy Forajter oraz przedstawiciel Wydziału Promocji. 

W dniu 20 marca 2014r. zostało podpisane w Ostrawie "Memorandum Miasta Statutowego Ostrawy i Miasta Katowice dotyczące wspólnego interesu poprawy czystości powietrza na polsko-czeskim pograniczu". Memorandum podpisali: Prezydent Miasta Ostrawy - Pan Petr Kajnar oraz Prezydent Miasta Katowice - Pan Piotr Uszok. O zawarciu memorandum zdecydowała Rada Miasta Statutowego Ostrawy Uchwałą nr 8913/RM1014/116 z dnia 10.12.2013r., przy zgodzie Rady Miasta Katowice wyrażonej Uchwałą nr XLIII/1034/13 z dnia 18.12.2013r.

W maju 2014r. w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach aktywny udział wziął Primator Miasta Ostrawy - Pan Petr Kajnar.

W dniach od 5 do 31 maja 2014r. odbyła się w Katowicach czternasta edycja "Dni Polsko-Czeskich" organizowana w ramach partnerskiej współpracy miast Katowice-Ostrawa. Z tej okazji na łamach gazety "Nasze Katowice" znalazł się artykuł o współpracy miast sporządzony w oparciu o rozmowę z Prezydentem Miasta Ostrawy. ​W przedsięwzięciu uczestniczyła także współpracująca z Katowicami czeska Opawa. W programie "Dni Polsko-Czeskich 2014" znalazło się ok. 70 wydarzeń: kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. Liczne imprezy o tematyce czeskiej przebiegały w dzielnicach miasta, w miejskich domach kultury, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, w Teatrze Śląskim, Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, w szkołach. Były to: przedstawienia teatralne, konkursy plastyczne, wystawy, pokazy czeskich filmów, warsztaty artystyczne, teneczne, językowe, wycieczki i wizyty studyjne, koncerty muzyczne, występy ostrawskich mażoretek, wykłady i prelekcje, spotkania autorskie, spotkania merytoryczne, akcje edukacyjne, stoiska promocyjne, zawody sportowe w pływaniu, mecze siatkówki, koszykówki     i piłki nożnej. ZSO nr 7 przeprowadziło wśród szkół podstawowych i gimnazjów  z Katowic konkurs plastyczny pt.: "Projekt gadżetu promującego moje miasto". Gala wręczenia dyplomów i nagród dla laureatów z Ostrawy i Katowic miała miejsce w ZSO nr 7 w dniu 29 maja. W dniu 27 maja rozegrane zostały mecze siatkówki oraz piłki nożnej między drużynami złożonymi z pracowników urzędów miast Ostrawy i Katowic. W dniu 30 maja 2014r. miała miejsce w Katowicach wizyta przedstawicieli Rady Miasta Statutowego Ostrawy. Czescy radni spotkali się z przedstawicielami Rady Miasta Katowice, a tematami wspólnych rozmów były: gospodarka odpadami, budżet obywatelski oraz funkcjonowanie rad jednostek pomocniczych. Spotkanie prowadzili: Przewodniczący Rady Miasta Katowice - Jerzy Forajter oraz Wiceprezydent Miasta Katowice - Marcin Krupa. Następnie katowiccy i ostrawscy radni zwiedzili Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Milowickiej (MPGK w Katowicach). W tym dniu gościom zapewniono również dodatkowo atrakcje kulturalne: zwiedzanie Nikiszowca i Giszowca oraz udział w Jarmarku Czeskim przy ul. Sobieskiego. Program Jarmarku w dniu 30 maja zawierał koncerty muzyki czeskiej, ostrawskie stoisko promocyjne, stoisko turystyczne miast i regionów czeskich, wystawę samochodów z Muzeum Tatry, bajki i konkursy dla dzieci przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną.​

W dniach 10 – 11 lipca 2014 r. odbyło się w Katowicach spotkanie miast partnerskich z państw należących do Grupy Wyszehradzkiej „V4" tj: Ostrawy, Koszyc, Miszkolca i Katowic. Rozgrywki sportowe organizowane tradycyjnie w ramach spotkania odbyły się na terenie nowootwartego Ośrodka Sportowego „Kolejarz" w Katowicach. Była to również okazja do spotkania oficjalnych przedstawicieli miast partnerskich, którzy odwiedzili Katowice - Wiceprezydent Koszyc, Pan Ján Jakubov oraz Wiceprezydent Miszkola, Pan Zsiga Marcell. Miasto Katowice reprezentowali Wiceprezydenci, Pan Michał Luty oraz Pan Marcin Krupa.

W dniu 28 sierpnia 2014r. przybyła do Katowic „Sztafeta Przyjaźni V-4" z Ostrawy, złożona z dziesięciu biegaczy należących do czeskich klubów sportowych: TJ Liga 100 Ostrava o.s. oraz MK Otto Ostrava. Ostrawskiej sztafecie wyruszyła naprzeciw grupa biegaczy z Katowic, aby wspólnie dotrzeć do mety w centrum Nikiszowca. Na mecie zawodnicy zostali  powitani przez przedstawicieli miasta Katowice: Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Jerzego Forajtera i radnych, a także pracowników Wydziału Promocji Urzędu Miasta oraz mieszkańców. Nazajutrz uczestnicy sztafety złożyli wizytę w Hospicjum Cordis w Katowicach, pozostawiając dla podopiecznych drobne upominki, a następnie zawodnicy wyruszyli w drogę powrotną do Ostrawy, gdzie czekała na nich meta końcowa. Maraton trwał pięć dni, rozpoczął się w dniu 25 sierpnia w Wyszehradzie, a zakończył w Ostrawie. Trasa maratonu o długości około 725 km przebiegała kolejno przez miasta: Wyszehrad, Miszkolc, Koszyce, Katowice, Ostrawę. Sztafeta Przyjaźni to cykliczna impreza sportowa odbywająca się w miastach partnerskich państw Czwórki Wyszehradzkiej z inicjatywy miasta Ostrawa,

W dniu 19 września 2014 r. odbyła się czeska impreza plenerowa na ulicy Mariackiej w Katowicach. Program zawierał występy na scenie następujących zespołów rockowych z Ostrawy: Glayzy, Kapriola, Ex-Tend oraz wystawę „Czeska karykatura", a ponadto dostępne były - czeska gastronomia i materiały promocyjne miasta Ostrawy.

W dniu 1 października 2014 r. przyjechała z wizytą do Katowic delegacja z Ostrawy składająca się z radnych, przedstawicieli Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i ostrawskiego Magistratu. Delegacja wzięła udział w spotkaniach, które odbyły się w Urzędzie Miasta Katowice oraz w siedzibie katowickiej Straży Miejskiej. Podczas wizyty delegacja czeska spotkała się z: przedstawicielami Rady Miasta Katowice, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, ​Komendantem Straży Miejskiej, przedstawicielem Policji, Straży Pożarnej, Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Promocji. Tematem rozmów była opieka socjalna w mieście, w tym pomoc organizowana dla społeczności romskiej, a także szeroko pojęta problematyka bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego.

W dniu 2 października 2014 r. zespoły szkół specjalnych numer 8 i 9 z Katowic wzięły udział w VII edycji konkursu o Unii Europejskiej pt.: „Nasza Europa" w szkole podstawowej w Ostrawie-Zábřeh.​ Konkurs składał się z dwóch części: w pierwszej części uczniowie wypełniali test wiedzy na temat państw członkowskich UE, a w drugiej części, artystycznej należało przedstawić za pomocą różnych technik plastycznych​ temat uprzednio wylosowany. W konkursie uczestniczyło w sumie 10 szkół łącznie z Polski i Czech; z danej szkoły rywalizowały ze sobą czteroosobowe zespoły uczniów pod opieką nauczycieli.

​​​​W dniu 18 października 2014r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach przy ul. Ułańskiej odbył się dziecięcy festiwal skrzypcowy z udziałem gości z Czech w ramach nawiązanej współpracy międzyszkolnej z podstawową szkołą muzyczną z miejscowości Vratimov w powiecie ostrawskim. W 2013 roku w Ostrawie, w Zamku Śląskoostrawskim miał miejsce „Festiwal Najmniejszych Skrzypków", w którym uczestniczyli uczniowie z katowickiego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Kontakty między szkołami nawiązane w ramach partnerskiej współpracy miast Katowice - Ostrawa zaowocowały wspólnym koncertem w Katowicach. Wizyta gości z Czech zakończyła się bowiem dziecięcym festiwalem skrzypcowym, podczas którego najmłodsi muzycy mieli okazję wykazać się niemałym talentem. Ponadto dzieci i młodzież z Vratimova wraz z opiekunami zwiedzili miasto Katowice, w tym zabytkową dzielnicę Nikiszowiec. 

Dnia 6 listopada 2014 r. nowym Primatorem Miasta Statutowego Ostrawy (Prezydentem Miasta) ​na lata 2014-2018 został wybrany ing. Tomáš Macura, MBA, natomiast zastępcami ​zostali: ing. Lumír Palyza, ing. Kamil Bednář, ing. Ivo Hařovský, mgr​Kateřina Šebestová,  mgr Roman Babinec oraz ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

W dniu 10 marca 2015r. odbyły się w Katowicach VI Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. W mistrzostwach udział wzięły grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących grup było przygotowanie potrawy według podanego wcześniej przepisu. Z Ostrawy przyjechała "Zakladni Skola, Ostrava - Zabreh, Kpt. Vajdy". Miasto Katowice reprezentowane było przez drużyny: Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - głównego organizatora konkursu, jak również z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych (numer 7, 9, 10, 11 i 12). Ponadto każda z grup przedstawiła własny program artystyczny, charakterystyczny dla danego państwa czy regionu. Z okazji mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich gościli w Katowicach od 9 do 11 marca 2015r. W programie wizyty znalazły się także dodatkowe atrakcje: zwiedzanie miasta, wizyta w Muzeum Śląskim, zajęcia artystyczne w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach na os. Tysiąclecia.​

W dniu 27 marca 2015r. wizytę w Urzędzie Miasta Katowice w sprawie ochrony środowiska złożyła delegacja z Ostrawy: Pani Wiceprezydent - Katerina Sebestova oraz przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Mariusz Skiba - Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska.

W dniach 14-15 kwietnia 2015r. odbyła się w Ostrawie konferencja dotycząca poprawy jakości powietrza pt.: "Powietrze bez granic" zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego. W konferencji aktywny udział wzięli: Pan Mariusz Skiba - Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska i Kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Budynków i Dróg.

W dniu 26 kwietnia 2015r. w MDK Koszutka odbyła się uroczystość wręczenia nagród dzieciom z Ostrawy, Katowic i okolicznych miast - laureatom w konkursach: literackim, plastycznym i teatralnym w ramach ​Polsko-Czeskiego Festiwalu Bajek pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice i Primatora Ostrawy z okazji Dni Czesko-Polskich 2015.

W dniu 30 kwietnia 2015r. wizytę w Ostrawie złożyła delegacja Miasta Katowice: Prezydent Miasta Katowice - Pan Marcin Krupa, Naczelnik Wydziału Promocji oraz Asystent Prezydenta Miasta​. Celem wizyty był udział w obchodach 70-tej rocznicy wyzwolenia Ostrawy na zaproszenie Primatora - Pana Tomasa Macura. Delegacja najpierw uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli miast partnerskich w ostrawskim magistracie, podczas którego nastąpiło podpisanie umowy o współpracy między miastem Ostrawa a chorwackim miastem Split. Spotkaniu przewodniczył Primator Miasta Ostrawy. Następnie delegacja wzięła udział w oficjalnych uroczystościach obchodów, które miały miejsce w parku "Komenskeho sady", a które uświetnił swoją obecnością Premier Republiki Czeskiej - Pan Bohuslav Sobotka. Przedstawiciele Katowic obejrzeli również ciekawą symulację wydarzeń sforsowania rzeki Ostrawicy.

Dnia 20 maja 2015r. odbyła się kolejna wizyta studyjna Szkoły Podstawowej nr 12 do Ostrawy. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach prowadzi od wielu lat regularną współpracę z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym z Ostrawy-Hrabuvki. W ramach współpracy odbyły się wzajemne wizyty studyjne, w których biorą udział uczniowie i nauczyciele, składające się z konkursów plastycznych, zawodów sportowych i występów artystycznych.

W dniach 11-12 czerwca 2015r. podczas V Międzynarodowej Konferencji "Zieleń Miejska Katowice 2015" pracownik Uniwersytetu z Brna przedstawił prezentację na temat "Czeskiej architektury ogrodowej na przykładzie miasta Ostrawy" oraz "Trendów i tradycji​ w architekturze krajobrazu w Czechach".

W dniu 18 czerwca 2015r. odbyło się spotkanie merytoryczne z przedstawicielami Miasta Ostrawy na temat poprawy jakości powietrza: Panią Wiceprezydent Kateřiną Šebestovą, Kierownikiem Referatu w Wydziale Ochrony Środowiska w ostrawskim Magistracie, przedstawicielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego. Spotkaniu przewodniczył Pan Mariusz Skiba - Wiceprezydent Miasta Katowice, a udział wzięli: Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej, pracownik Wydziału Budynków i Dróg. Spotkanie odbyło się w ramach podpisanego Memorandum między Katowicami a Ostrawą zobowiązującego obie strony do działań na rzecz poprawy czystości powietrza. Podczas spotkania omówiono m.in. następujące tematy: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Katowice, wyniki kontroli palenisk domowych przez Straż Miejską, podsumowano konferencję "Powietrze bez granic", która odbyła się w Ostrawie w dniach 14-15.04.2015r. oraz poruszono temat współpracy w 2016 roku.

W dniu 11 września 2015r. z okazji 150-lecia nadania Katowicom praw miejskich, przebywali  z wizytą w Katowicach przedstawiciele Miasta Ostrawy – Wiceprezydenci: Pani mgr Kateřina Šebestová oraz inż. Zbyněk Pražák, Ph.D. Delegacja wzięła udział w uroczystej Sesji Rady Miasta Katowice w dniu 11 września, podczas której Wiceprezydent Pražák zabrał głos (obok uczestników z innych miast partnerskich i współpracujących: Opawy, Kolonii, Miszkolca, Saint-Etienne i Mobile) na temat dotychczasowych, wieloletnich i dobrze rozwijających się kontaktów między Katowicami i Ostrawą, a także pomyślnie rokujących na przyszłość. Następnie goście z zainteresowaniem zwiedzili wystawę obrazującą dzieje Śląska pt.:"Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów", znajdującą się w nowej siedzibie budynku Muzeum Śląskiego przy ul. Dobrowolskiego oraz wysłuchali koncertu Zespołu muzyki XVII i XVIII wieku „Extempore".​​

W dniu 8 października 2015r. uczniowie ZSS nr 8 i 9 z Katowic uczestniczyli w VIII edycji międzynarodowego konkursu „Co wiesz o Unii Europejskiej", zorganizowanego przez szkołę podstawową w Ostrawie-Zábřeh. W konkursie udział wzięło w sumie 12 zespołów czteroosobowych z: Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Motywem przewodnim tej edycji byli bohaterowie narodowi tych krajów, a także postacie z popularnych bajek i legend. Konkurs składał się z części teoretycznej, w której uczniowie rozwiązywali test i wykonywali zadanie oraz z części praktycznej, w której należało wykonać postać z wybranej bajki z różnych materiałów plastycznych.​

Dnia 5 listopada 2015r. odbyła się w Ostrawie konferencja ekologiczna "Ostrawskie powietrze a ogrzewanie lokalne" dotycząca problemu zanieczyszczenia powietrza będącego efektem lokalnych palenisk domowych. W konferencji udział wzięli czescy specjaliści, politycy, przedstawiciele inicjatyw obywatelskich oraz władze​ Miasta Ostrawy. Tematem wiodącym konferencji był problem wymiany pieców w lokalnych domowych kotłowniach. W konferencji uczestniczyła Pani Barbara Lampart - Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska, przedstawiając doświadczenia Miasta Katowice w tym temacie.​​​

Dnia 30 listopada 2015r. odbyło się w Katowicach spotkanie dotyczące organizacji "Dni Polsko-Czeskich 2016" połączonych z obchodami 20-tej rocznicy podpisania umowy o ws​półpracy partnerskiej między Katowicami a Ostrawą. Wizytę w Katowicach złożyli przedstawiciele Magistratu Ostrawy - Referatu Współpracy z Zagranicą. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice z następujących komórek: Biura Rady Miasta, Wydziału Kultury, Wydziału Sportu i Turystyki oraz Wydziału Promocji.

W dniach od 14 do 15 stycznia 2016r. przebywała z wizytą w Katowicach Komisja Kultury Rady Miasta Ostrawy. Czescy radni spotkali się z przedstawicielami Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. Spotkanie z radnymi prowadzili: Pani Krystyna Siejna Przewodnicząca Rady Miasta Katowice, Pan Waldemar Bojarun Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Tomasz Szpyrka Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice oraz Pan Adam Łęski Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej w Urzędu Miasta. Tematyką rozmów podczas spotkania była ogólnie pojęta współpraca obu miast w dziedzinie kultury, a także realizacja programu obchodów jubileuszu 20.lecia podpisania umowy o współpracy partnerskiej między Miastem Katowice a Miastem Ostrawa (główne obchody jubileuszu w Katowicach i Ostrawie to maj 2016 r.). Delegacja z Ostrawy miała również okazję zwiedzić obiekty oraz zapoznać się z funkcjonowaniem: Międzynarodowego Centrum Kongresowego, NOSPR, Muzeum Śląskiego i Biblioteki Śląskiej.​

W dniu 10 lutego 2016r. złożył wizytę w Katowicach Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej Pan Janusz Bilski. Z gościem spotkali się: Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, Sekretarz Miasta Katowice Pan Janusz Waląg oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji Pan Marcin Stańczyk. Była to pierwsza wizyta Pana Konsula w Katowiach. Temat przewodni spotkania to program obchodów jubileuszu 20.lecia podpisania umowy o współpracy partnerskiej między Katowicami a Ostrawą.

W dniu 15 marca 2016r. odbyły się w Katowicach VII Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc, Miszkolca i Kolonii. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. W mistrzostwach udział wzięły grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących grup było przygotowanie potrawy według podanego wcześniej przepisu. Z Ostrawy przyjechała "Zakladni Skola, Ostrava - Zabreh, Kpt. Vajdy". Miasto Katowice reprezentowane było przez drużyny: Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - głównego organizatora konkursu, jak również z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych. Prawie każda z grup przedstawiła własny program artystyczny, charakterystyczny dla danego państwa czy regionu. Z okazji mistrzostw uczestnicy z Ostrawy i innych miast partnerskich gościli w Katowicach od 14 do 16 marca 2016r. W programie wizyty znalazły się także dodatkowe atrakcje, takie jak: zwiedzanie miasta oraz wizyta w Muzeum Chleba w Radzionkowie. 

W dniach 16-17 marca 2016r. złożyła wizytę w Ostrawie delegacja radnych Rady Miasta Katowice, w tym Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu Pan Tomasz Szpyrka, a także przedstawiciele Urzędu Miasta: Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek, Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej Pan Adam Łęski oraz przedstawiciel Wydziału Kultury. W ostrawskim Magistracie delegację przyjęli na wspólnym spotkaniu: Wiceprezydent Ostrawy Pan ing. Zbyněk Pražák oraz przedstawiciele Komisji Kultury Rady Miasta Ostrawy, a także pracownicy Wydziału ds. kontaktów zagranicznych. Tematem przewodnim spotkania był program obchodów jubileuszu 20-lecia podpisania umowy o współpracy między Katowicami i Ostrawą w maju 2016 r. Ponadto delegacja z Katowic uczestniczyła w koncercie ostrawskiej Filharmonii im. Leoša Janáčka w Wielofunkcyjnej auli „Gong" (Ostrava - Vitkovice) oraz zwiedziła Muzeum Ostrawy.​

W dniu 24 maja 2016 r. z okazji 20.rocznicy podpisania umowy o stosunkach partnerskich i współpracy między Miastem Katowice i Miastem Ostrawa, odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach uroczysta Sesja Rady Miasta Katowice z udziałem m.in.  radnych oraz przedstawicieli Miasta Ostrawy oraz wielu zaproszonych gości z Katowic i Ostrawy. Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Katowice - Pani Krystyna Siejna.  Gości powitał Prezydent Miasta Katowice Pan dr Marcin Krupa, a nastepnie głos zabrali: Pierwszy Wiceprezydent Miasta Ostrawy Pan mgr Michal Mariánek i Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie Pan Janusz Bilski, a referat okolicznościowy o wieloletnich kontaktach z Ostrawą wygłosił prof. Josef Byrtus – (Prof. nzw. JUDr. Ing. , Dr. h. c., Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach w latach 1994-1998 oraz 2003-2007, Honorowy Obywatel Miasta Katowice, Prof. nzw. GWSH Katowice). Podczas Sesji Pierwszy Wiceprezydent Miasta Statutowego Ostrawy mgr Michal Mariánek i Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa podpisali w imieniu Miasta Statutowego Ostrawy oraz Miasta Katowice „Deklarację o współpracy pomiędzy Miastem Katowice a Miastem Statutowym Ostrawa". Na podstawie podpisanego dokumentu oba miasta deklarują wolę kontynuacji wzajemnych kontaktów określonych w umowie o stosunkach partnerskich i współpracy podpisanej w dniu 4 stycznia 1996 roku w Katowicach, a także wyrażają chęć działania na rzecz mieszkańców obu miast i postanawiają tym samym nadal sprzyjać wymianie doświadczeń w tematach będących obiektem wspólnego zainteresowania oraz intensyfikacji i rozszerzaniu kontaktów między instytucjami i organizacjami. Deklaracja stawia sobie za cel budowanie pozytywnego wizerunku obu miast. Kontynuowana współpraca została ustalona w Deklaracji zwłaszcza w niżej wymienionych tematach:

 • udział we wspólnych projektach realizowanych przez Katowice i Ostrawę w przypadku dostępności własnych lub pozyskanych środków finansowych,

 • ochrona środowiska,

 • współpraca gospodarcza,

 • wzajemna promocja wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się w obu miastach poprzez miejskie środki masowego przekazu, strony internetowe oraz portale społecznościowe,

 • tworzenie i doskonalenie strategii promocji przedsięwzięć prowadzonych przez miasta Katowice i Ostrawę, 

 • działania na rzecz sprawnej komunikacji informacyjnej w celu zapewnienia skutecznej promocji i koordynacji inicjatyw w obu miastach.

Transmisję „na żywo" z Sesji można obejrzeć na: https://www.youtube.com/watch?v=wky_jfzGb7o

W Sesji wzięła udział także młodzież z XV LO im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach oraz z Gimnazjum Matični  z Ostrawy, które to szkoły nawiązały w maju br. dobrze zapowiadającą się współpracę. Dla obecnych na Sesji uczniów była to swoista lekcja wychowania obywatelskiego. W tym dniu młodzież z Gimnazjum z Ostrawy złożyła wizytę w XV LO, a po Sesji przedstawiciele obu szkół wspólnie zwiedzili Muzeum Śląskie.

Po zakończeniu Sesji Prezydenci i przedstawiciele obu miast, członkowie Rady Miasta Katowice i Rady Miasta Ostrawy i inni goście udali się na Plac Miast Partnerskich, aby tam zasadzić drzewko – klon, symbol przyjaźni i współpracy miast: Katowic i Ostrawy. Wydarzeniu towarzyszył występ mażoretek Miejskiego Domu Kultury Ligota. Ponadto goście z Ostrawy zwiedzili Muzeum Śląskie, a także mieli okazję uczestniczyć w koncercie w siedzibie NOSPR.

W dniu 29 maja br., z okazji jubileuszu, odbył się także Panewnicki Bieg Dzika zwany „czeskim" (Český Běh Divočáka) z uwagi na to, że w edycji tej aktywny udział wzięła reprezentacja Magistratu Miasta Ostrawy.

W dniu 11 czerwca 2016 r. odbył się po raz pierwszy przejazd rowerowy z Katowic do Ostrawy, zorganizowany z okazji 20-tej rocznicy współpracy partnerskiej obu miast. Projekt został przygotowany przez KS AZS AWF Katowice, Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice oraz Magistrat Miasta Ostrawy. Przejazd rozpoczął się na Placu Miast Partnerskich w Katowicach-Ligocie, a zakończył na  Prokešovo náměstí w Ostrawie. Wzięli w nim udział radni Rady Miasta Katowice, przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice oraz członkowie KS AZS AWF Katowice (razem 20 osób). Przejazd miał charakter rekreacyjny, a jego celem było rozpoznanie trasy liczącej ok. 96 kilometrów długości. Po polskiej stronie granicy, rowerzyści jechali przez: Katowice, Tychy, Mikołów, Wyry, Gostyń, Suszec, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek, Jastrzębie Zdrój, Gołkowice. Po stronie czeskiej uczestników powitali i pilotowali, również na rowerach, przedstawiciele ostrawskiego Magistratu. 

Główne obchody jubileuszu zostały zorganizowane w maju, ponieważ co roku począwszy od 2001 wspólnie przez mieszkańców obu miast właśnie w tym miesiącu obchodzone są „Dni Polsko-Czeskie". Inne wydarzenia jubileuszowe to np.: spotkanie przedstawicieli jednostek kultury zaangażowanych w teatr z Katowic i Ostrawy (13 maja 2016r.), spotkanie sportowe przedstawicieli obu magistratów dnia 17 maja 2016r. (siatkówka kobiet i piłka nożna mężczyzn), „Koncert Najmniejszych Skrzypków" (27 maja 2016r.) w Ostrawie z udziałem uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Katowicach i wiele imprez w katowickich instytucjach kultury, a tylko niektóre z nich to: występ ostrawskiej grupy mażoretkowej „Krokodyl" podczas Święta Kwitnących Głogów w Ligocie (21 maja 2016r.), koncert studentów i pedagogów Konserwatorium Muzycznego im. Leoša Janáčka z Ostrawy w MDK Koszutka (22 maja 2016r.) zorganizowany przez  IPiUM Silesia, ​polsko-czeski Festiwal Bajek dla dzieci we współpracy MDK Koszutka z instytucją Středisko Volného Času Ostrava-Korunka (kwiecień 2016r.), jak również wykład i warsztaty dr hab. Marka Sibinsky'ego  pt. " Czeska Serigrafia" w Oddziale Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic (2 czerwca 2016r.). W kwietniu br. przeprowadzony został  przez Wydział Promocji Urzędu Miasta konkurs dla mieszkańców Katowic na najlepsze hasła promujące współpracę miast: Katowic i Ostrawy, a nagrodę stanowiły bilety wstępu na wydarzenie kulturalne i sportowe w Ostrawie ufundowane przez Miasto Ostrawę.

Relacja z wydarzeń jubileuszowych znajduje się na miejskiej stronie internetowej www.katowice.eu w zakładce: o mieście/współpraca międzynarodowa/​​miasta partnerskie/jubileusze 2016/Ostrawa – 20 lat współpracy,

http://www.katowice.eu/miasto/o-mie%C5%9Bcie/miasta-partnerskie/jubileusze-2016/ostrawa-20-lat-wsp%C3%B3%C5%82pracy .

W dniu 7 lipca 2016 r. złożyli wizytę w Urzędzie Miasta Katowice przedstawiciele Dolnego Obszaru Vitkovic dla nawiązania współpracy, aby zachęcić mieszkańców Katowic, w tym młodzież szkolną do zwiedzania tego ostrawskiego Zabytku Techniki. Podczas spotkania obecni byli: Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar Bojarun, a także przedstawiciele Wydziału Kultury, Wydziału Sportu i Turystyki oraz  Wydziału Promocji.

W dniach 22-24 września 2016 r. w Ostrawie ​​odbyło się spotkanie miast partnerskich Grupy Wyszehradzkiej V4. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele czterech miast: Ostrawy, Katowic, Koszyc i Miszkolca. Zespoły z poszczególnych miast uczestniczyły w dyscyplinach sportowych takich jak: badminton, kręgle, siatkonoga, pétanque oraz sztafeta wodna. Uczestnicy spotkali się z władzami Miasta Ostrawy, a także zwiedzili „Dolny Obszar Vitkovic", w tym „Wielki Świat Techniki". Zorganizowane zostało spotkanie dla delegacji miast partnerskich z Prezydentem Miasta Ostrawy Panem ing. Tomáš-em Macura, w którym udział wzięli m.in.: Wiceprezydent Katowic Pan Waldemar Bojarun oraz Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek.

W dniu 23 września 2016 r. przedstawiciel Magistratu Miasta Ostrawy inż. Michal Gacka z Wydziału Ochrony Środowiska wziął udział w seminarium: "Jak organizować akcje edukacyjne i informacyjne dotyczące ograniczenia niskiej emisji oraz efektywnego wykorzystania energii?" w ramach II Dni Energii Miasta Katowice. Podczas seminarium, które odbyło się w Parku Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum" w Katowicach inż. Michal Gacka przedstawił prezentację działań edukacyjnych Miasta Ostrawy pt. „Powietrze bez granic" oraz uczestniczył w debacie na ten temat. Ponadto na czas trwania seminarium Miasto Ostrawa posiadało swoje stoisko promocyjne i edukacyjne cieszące się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.  ​

W Katowicach została przeprowadzona akcja promocyjna dla partnerskiego miasta Ostrawy na temat Mistrzostw Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2017 m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice. Imprezę poprzedziły „Mistrzostwa 4 Narodów w Łyżwiarstwie Figurowym" w dniach 15–17 grudnia 2016 r. na lodowisku w „Spodku". Były to Mistrzostwa Grupy Wyszehradzkiej z udziałem reprezentantów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Katowice. „Ostravar Aréna" to miejsce ważnego wydarzenia sportowego w dniach  25–29 stycznia 2017 ​r. - Mistrzostw Europy w Łyżwiarstwie Figurowym (http://ostrava2017.eu/en/ oraz https://www.facebook.com/czechfigureskating/). W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyła się w Katowicach akcja promująca ostrawskie Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2017. Do Katowic przyjechała z misją promocyjną maskotka Mistrzostw o imieniu Axel,  symbolizująca konika znajdującego się w herbie miasta Ostrawy.  „Axel" to nazwa skoku w tej dyscyplinie sportu. Axel jeździł na łyżwach po lodowisku na katowickim rynku, spacerował po rynku oraz na świątecznym jarmarku. Na scenie, w towarzystwie Axla, wystąpił Pan Petr Hand - przedstawiciel organizatora OC General Secretary of ISU EC 2017, który zapowiedział wydarzenie sportowe w Ostrawie w dniach 25-29 stycznia 2017 r., tym samym zachęcając do licznego w nim udziału. Przy tej okazji przeprowadzono konkurs wiedzy o Mistrzostwach podczas którego zwycięzcy (dwie osoby) otrzymali jako nagrodę bilety wstępu na inaugurację zawodów w Ostrawie. 

W dniu 15 lutego 2017 r. odbyło się w Katowicach spotkanie merytoryczne przedstawicieli Miasta Ostrawa z pracownikami Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice.

W dniu 14 marca 2017 r. odbyły się w Katowicach VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. W mistrzostwach udział wzięły grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących grup było przygotowanie potrawy według podanego wcześniej przepisu. Z Ostrawy przyjechała "Zakladni Skola, Ostrava - Zabreh, Kpt. Vajdy". Miasto Katowice reprezentowane było przez drużyny: Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - głównego organizatora konkursu, jak również z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych. Grupy przygotowały własny program artystyczny, charakterystyczny dla danego państwa czy regionu. Z okazji mistrzostw uczestnicy z Ostrawy i innych miast partnerskich gościli w Katowicach od 13 do 15 marca 2017 r. W programie wizyty znalazły się także dodatkowe atrakcje, takie jak: zwiedzanie miasta oraz warsztaty w Teatrze Ateneum i Pałacu Młodzieży. 

W dniu 15 marca 2017 r.odbyło się w Katowicach spotkanie merytoryczne przedstawicieli Miasta Ostrawa z pracownikami Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

W dniu 17 maja br. w Urzędzie Miasta Katowice odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Miasta Ostrawy i Miasta Katowice w temacie architektonicznym, ponieważ Miasto Ostrawa planuje wybudować salę koncertową przy Domu Kultury Miasta Ostrawy. Miasta zadeklarowały ścisłą współpracę w tym zakresie. Ze strony czeskiej obecni byli: Wiceprezydenci Miasta Ostrawy  Pan Zbyněk Pražák i Pan Břetislav Riger oraz Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Naczelnik Wydziału Kultury, Główny Architekt, a także Dyrektor Orkiestry Filharmonii im. Leoša Janáčka. Spotkanie prowadził Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska, Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański, Kierownik Biura Zamówień Publicznych Pani Monika Sobczyk, Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej Pan Adam Łęski, Architekt Miasta Katowice Pan Stanisław Podkański,  architekt Pan Tomasz Konior.

W maju 2017 r. odbyła się XVII edycja „Dni Czesko-Polskich", której organizatorem było Miasto Ostrawa we współpracy z Miastem Katowice. W programie znalazły się następujące wydarzenia:

1/ Festiwal bajek dla dzieci z przedszkoli i szkół Ostrawy i Katowic; uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w dniu 9 kwietnia 2017r. w Ostrawie; organizacja festiwalu przebiegała we współpracy Centrum czasu wolnego „Koronka" (Středisko volného času „Korunka") i MDK „Koszutka"

2/ spotkanie oficjalne w dniu 22 maja 2017 r. w Ostrawie, w którym na zaproszenie Prezydenta Miasta Ostrawy udział wzięła delegacja oficjalna Miasta Katowice: Prezydent Miasta Katowice Pan dr Marcin Krupa, Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna oraz radni. Po spotkaniu z Prezydentem Ostrawy Panem ing. Tomášem Macura oraz Wiceprezydentami (Pani doc. ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., Pan ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., Pan mgr Radim Babinec) delegacja zwiedziła wystawę w Kościele Św. Wacława, złożyła wizytę w Muzeum Miasta Ostrawy oraz wysłuchała koncertu inauguracyjnego Festiwalu „Janáčkův máj" w Domu Kultury Miasta Ostrawy

3/  turniej sportowy w dniu 24 maja 2017 r.: mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami sportowymi Urzędu Miasta Katowice oraz Magistratu Ostrawy, a także mecz siatkówki kobiet między przedstawicielami obu miast

4/ II Rajd rowerowy „Katowice - Ostrawa na kole"  z udziałem mieszkańców obu miast (dla ponad 100 osób) miał miejsce w dniu 27 maja 2017 r.; współorganizatorzy to Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice, AZS AWF Katowice i Magistrat Miasta Ostrawy; w dniu 26 maja przybyła do Katowic grupa przedstawicieli ostrawskiego Magistratu, która następnego dnia wzięła udział w przejeździe rowerowym do Ostrawy wraz z uczestnikami z Katowic. Ponadto grupa zwiedziła w Katowicach wystawę w Muzeum Śląskim. Meta w Ostrawie dla uczestników przejazdu rowerowego znajdowała się w obiekcie „Ozdravne centrum Ještěrka" w cześci Ostrava-Bartovice, gdzie powitał przybyłych rowerzystów Naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta Ostrawy

5/ konkurs plastyczny na plakat organizowany przez Miasto Ostrawę na temat: „750.rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o Ostrawie" przeprowadzony wśród młodzieży miast Katowic i Ostrawy. W konkurskie udział wzięli uczniowie Zespołu Sztuk Plastycznych z Katowic. Wręczenie nagród dla zwycięzców w konkursie – w dniu 8 czerwca 2017 r. w Středisku volného času „Korunka" w Ostrawie. 

W dniu 30 sierpnia 2017 r. odbył się wernisaż wystawy fotograficznej zrealizowanej w ramach wspólnego projektu „OKO" (Ostrawa - Katowice - Opawa). Wystawa miała miejsce w Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego przy ul. Św. Jana 10 w Katowicach. Autorzy prac to: Ondřej Durczak z Ostrawy – autor fotografii z cyklu „Ostrava", David Macháč z Opawy – autor zdjęć z cyklu „Zahrádkáři", jak również autorzy z Katowic – Michał Cała, Anna Chojnacka i Kazimierz Seko, twórcy zdjęć z cyklu „Katowice". Termin zakończenia wystawy to 29 września 2017 r. Podczas wernisażu referaty wygłosili socjolodzy: dr hab. Tomasz Nawrocki – referat pt. „Katowice miasto, które ciągle się zmienia" oraz Mgr. Ph.D Jiri Siostrzonek – referat pt. „Fotografia, informacja i estetyka", a także głos zabrali przedstawiciele miast: Jaroslav Machovský – Naczelnik Wydziału Współpracy z Zagranicą Miasta Opawy oraz Adam Łęski Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej Urzędu Miasta Katowice. Następnie odbyły się recitale: na wiolonczeli w wykonaniu Jana Hanouska oraz gitarowy w wykonaniu Grzegorza Wanatowicza.

Rok 2017 r. to dla Miasta Ostrawy rok obchodów ważnej historycznej rocznicy: 750 - lecia pierwszej pisemnej wzmianki o mieście, podanej w średniowiecznym testamencie Biskupa ołomunieckiego, Bruna ze Schauenburga. Od stycznia 2017 r. Ostrawa i jej mieszkańcy zorganizowali szereg wydarzeń dla uczczenia tej rocznicy, a punktem kulminacyjnym uroczystości było dwudniowe święto przypadające 8-9 września 2017 – tzw. Historyczny weekend w Ostrawie. W dniach 8-9 września na zaproszenie Prezydenta partnerskiego miasta przebywała z wizytą w Ostrawie delegacja z Katowic: Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar Bojarun oraz Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej Pan Adam Łęski, celem wzięcia udziału w obchodach Historycznego Weekendu. Z okazji rocznicy Katowice podarowały Ostrawie utwór muzyczny „Song for Ostrava" kompozycji Pana Pawła Tomaszewskiego z Instytutu Jazzu katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Podarunek, który wręczył Wiceprezydent Katowic Prezydentowi Ostrawy, stanowił wydruk zapisu nutowego utworu oprawiony w ramy oraz 6,5 min. nagranie na płycie CD.

W dniu 5 października 2017 r. uczniowie ZSS nr 8 i 9 z Katowic wzięli udział w Ostrawie w jubileuszowej 10.edycji konkursu międzynarodowego "Co wiesz o Unii Europejskiej", który zorganizowała szkoła podstawowa w Ostrawie - Zabrehu w ramach Europejskich Dni Niepełnosprawnych 2017. Konkurs składał się z testu i warsztatów plastycznych, a uczestniczyły w nim grupy z Polski, Czech i Słowacji. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Unii, integracja europejska, a także współpraca międzynarodowa krajów Unii. Uczniowie z Katowic zajęli 1 miejsce w konkursie. Po zakończeniu konkursu wspólnie posadzono „drzewko przyjaźni" i wypuszczono kolorowe balony.  

W dniu 25 października 2017 r. złożył wizytę w Katowicach Prezydent Miasta Ostrawy ing. Tomáš Macura, MBA wraz z małżonką z okazji odbywających się w Katowicach w dniach 25-29.10.2017 r. Targów Muzyki Świata WOMEX. Goście uczestniczyli w koncercie inaugurującym Targi WOMEX.

W dniu 29.11.2017 Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa wraz z delegacją został zaproszony przez stronę czeską na uroczysty koncert wieńczący obchody 750-lecia powstania Ostrawy. W programie obejmującym pieśni gregoriańskie z XIII w. po muzykę współczesną dedykowaną stolicy morawsko-śląskiego kraju znalazło się prawykonanie „Song for Ostrava", oficjalnego prezentu Katowic dla Ostrawy, skomponowanego przez Pawła Tomaszewskiego -muzyka z Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Spotkało się to z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. Warto wspomnieć, że zapis nutowy tej kompozycji, jak również oficjalne życzenia z okazji jubileuszu dla mieszkańców Ostrawy, podpisane przez Prezydenta Miasta Katowice dr Marcina Krupę oraz Przewodniczącą Rady Miasta Katowice Krystynę Siejną zostały złożone do tzw. kapsuły czasu. Zostanie ona ponownie otwarta za 50 lat.

2018 r.

Miasto Katowice otrzymało zaproszenie z miasta Ostrawa do udziału ekspertów w międzynarodowej konferencji w dniach 8-9.03.2018 r., poświęconej zarządzaniu talentami. Zaproszenie zostało przekazane pracownikom Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Miasto Katowice wraz z Koszycami i Miszkolcem zostało zaproszone przez Ostrawę do stworzenia wspólnej wystawy pn. „Zdarzyło się 100 lat temu”. Temat ekspozycji nawiązywał do powstania nowoczesnych, niepodległych państw w 1918 r. i został przekazany Muzeum Historii Katowic do realizacji.

23.03.2018 r. z okazji koncertu Filharmonii Janáčkovej z Ostrawy w NOSPR, na prośbę strony czeskiej zorganizowano spotkanie Wiceprezydenta Miasta Ostrawa Zbyněka Pražáka się z Wiceprezydentem Miasta Katowice Mariuszem Skibą.

20.04.2018 r. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom polsko-czeskiego konkursu plastycznego pt. „Żywiołaki”. Prace ukazywały postrzeganie naszego naturalnego środowiska w aspekcieczterech żywiołów, których oblicza są zarazem groźne i przyjemne, fascynujące i niepokojące. Nasze życie jest z nimi nierozerwalnie związane, a żywiołaki, istoty o nieokreślonym kształcie stanowią ich ucieleśnienie. Na konkurs nadesłano 405 prac z województwa śląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego oraz z Czech. Do udziału w konkursie zgłoszono dzieci i młodzież z 67. różnych instytucji. Wśród gości znalazła się grupa z Ostrawy licząca ok. 20 osób. ze Středisko Volného Času Korunka,  z Panią Dyrektor Janą Secovą.

28-29.04.2018 r. odbył się III Rekreacyjny Przejazd Rowerowy Ostrawa-Katowice-Ostrawa na kole. Organizatorami byli Miasto Katowice, Miasto Ostrawa i AZS AWF Katowice. Uczestniczyło 150 rowerzystów z obu miast partnerskich, a także innych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Kolejny raz zorganizowano obchody Dni Czesko-Polskich 2018. W ramach wydarzenia, na terenie Muzeum Historii Katowic w dniu 14.05.2018 r. odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Inne światy” autorstwa Ivy Krupicowej (Czechy). 

19.05.2018 r. podczas Nocy Muzeów można było podziwiać wystawę pt.: „Ostrawa przemysłowa i poetycka w rycinach i grafice ze zbiorów Ostrawskiego muzeum w Ostrawie”. Następnie odbyły się warsztaty graficzne nawiązujące do wystawy „Inne światy”, które prowadzili Iva Krupicova i dr hab. Marek Sibinský. Zainetresowane osoby mogły również uczestniczyć w wykładzie Ivy Krupicovej „Technika serigrafii”.

20.05.2018r. odbył się w katowickim Parku im. T. Kościuszki XII Turniej Pétanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice. Turniej zorganizowano we współpracy Urzędu Miasta Katowice i Domu Miasta Saint-Etienne. W imprezie wzięło udział 87 zawodników w tym gości z Czech i Słowacji.

29.05.2018 r. rozegrano mecz piłki nożnej oraz piłki siatkowej pomiędzy UM Katowice i UM Ostrawa.

19.06.2018 odbył się w Katowicach Międzynarodowy Miejski Dzień Rowerowy. Sukcesem tego przedsięwzięcia było zaprezentowanie bogatej wiedzy ekspertów różnych środowisk w aspekcie miejskiej tematyki rowerowej. Zaprezentowane zostały m.in. doświadczenia związane z organizacją masowych imprez rowerowych, korzystaniem z roweru z perspektywy niepełnosprawnego użytkownika, rozwiązania systemu wypożyczania roweru miejskiego oraz ekspozycja i historia kolekcji zabytkowych jednośladów. W spotkaniu uczestniczyli również goście z Holandii (Groningen), Czech (Ostrawa), Słowacji (Koszyce) oraz przedstawiciel niemieckiego miasta partnerskiego Kolonii. Podzielili się oni swoimi doświadczeniami w dziedzinie swojej polityki rowerowej wraz z zaprezentowaniem nowatorskich rozwiązań w odniesieniu do infrastruktury rowerowej i interesujących projektów miejskich z tego obszaru.

W dniach od 13-15.09.2018 miało miejsce kolejne Spotkanie Miast Partnerskich Grupy Wyszehradzkiej (V4), którego gospodarzem były Katowice. Wzięli w nim udział przedstawiciele urzędów miast Koszyce, Miszkolc, Ostrawa i Katowice, tj. 10-osobowe delegacje sportowe oraz 2 oficjalnych reprezentantów z każdego miasta o statusie VIP. Program wydarzenia obejmował m.in.: spotkanie oficjalne, rozgrywki sportowe, gry miejskie oraz imprezę integracyjną uczestników.

2.10.2018 w Ostrawie został zorganizowany wernisaż wspólnej wystawy Koszyc, Katowic i Ostrawy pn. „Zdarzyło się 100 lat temu”. Temat ekspozycji nawiązywał do powstania nowoczesnych, niepodległych państw w 1918 r. Katowicka część została przygotowana przez Muzeum Historii Katowic.

4.10.2018 r. Wydział Promocji zorganizował przewóz 8 uczniów wraz z 4 opiekunami do Ostrawy w związku z 11. Międzynarodowym Konkursem pod hasłem: „Co wiesz o Unii Europejskiej?”, organizowanym przez Szkołę Podstawową w Ostrawie-Zábřehu.

W dniu 10 grudnia 2018 r.  w sali otwartej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach odbyła się impreza towarzysząca COP24.- międzynarodowa konferencja pn. ”Zmiany klimatu-polityka miast i regionów”. Jednym z uczestników była Inż. Veronika Váňová z Ostrawy.


Znalezione obrazy dla zapytania climate change urban and regional policies


W dniach  19 - 20.03.2019 r w katowickiej restauracji „Królestwo” Rondo, jak co roku odbyła się X Jubileuszowa Edycja Międzynarodowych Mistrzostw Kulinarnych. W imprezie uczestniczyli uczniowie katowickich szkół specjalnych oraz uczniowie z miast partnerskich Katowic, tj.: Koszyc, Ostrawy i Miszkolca. Celem spotkania jest integracja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, promocja naszego miasta i regionu, zapoznanie z kulturą innych narodów, promocja zdrowego stylu życia, a przede wszystkim uświadamianie, że dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną to przyszli pełnoprawni obywatele.

W mistrzostwach uczestniczyły reprezentacje sześcioosobowe (po 3 osoby z grupy wiekowej 12-13 lat oraz 3 z grupy wiekowej 14-16 lat) ze wszystkich zaproszonych szkół. W pierwszej części konkursu zadaniem uczniów młodszych było udekorowanie stołu i przygotowanie go do wspólnego posiłku z wykonanych potraw. Starsi uczniowie mieli za zadanie wykonanie, pod nadzorem mistrza kucharskiego z restauracji „Bohema", określonej potrawy. Druga część imprezy obejmowała występy artystyczne uczniów.


http://www.sps7katowice.pl/index.php/aktualnosci/450-x-miedzynarodowe-mistrzostwa-kulinarne

W ramach kolejnej edycji Dni Czesko-Polskich odbył się konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. Wodny Świat. Organizatorami tego wydarzenia byli: MDK Koszutka, Středisko volného času Korunka z Ostrawy, miasto Katowice, miasto Ostrawa oraz Fundacja „Śląskie Anioły. Rozstrzygnięcie konkursu, na który nadesłano 1423 prace z miast całej Polski, nastąpiło w Ostrawie.

20190612124006448.jpg

26 kwietnia 2019 roku o 16.00 w Dziale Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic przy ul. T. Kościuszki 47 zorganizowano Obchody Dni Polsko-Czeskich. W tym roku Dział Grafiki Muzeum Historii Katowic wraz z Muzeum Ostrawskim przygotował wydarzenie artystyczne nie tylko dla pasjonatów sztuki graficznej. Mosty Ostrawy to wystawa poświęcona historii miasta, w której szczególną rolę pełnił most łańcuchowy nazwany po II wojnie światowej imieniem Miloša Sýkory. Jest on dumą całego regionu i jednym z najpiękniejszych mostów w całej Republice Czeskiej. Jego historia sięga 1844 roku, kiedy połączył ówczesną Morawską i Polską (Śląską) Ostrawę. Był tak ważnym obiektem w życiu szybko rozwijającego się miasta, że stał się inspiracją do powstania wielu dzieł malarskich i graficznych, m.in. autorstwa Jacoba Alta czy Ernesta Wilhelma Knippla, a także znanych artystów czeskich. Trzon wystawy tworzyły jednak stare fotografie, na których utrwalono wydarzenia związane z tym i innymi mostami w mieście. Uzupełnieniem ekspozycji była prezentacja modeli, a wśród nich obiektów na trwałe wpisanych w historię regionu.

Autorem wystawy był Roman Bertha, historyk z Muzeum Ostrawskiego, wyboru obrazów i grafik dokonał David Majer, historyk sztuki z tegoż Muzeum.


baner wystawy mosty ostrawy


W czerwcu odbyła się kolejna edycja „Dni Czesko-Polskich”, której organizatorem było Miasto Ostrawa we współpracy z Miastem Katowice. Uroczyste spotkanie przedstawicieli obu miast odbyło się 5.06.2019 r.  na Ostrawskim Ratuszu otwarciem wystawy „OKO” (Ostrawa-Katowice-Opawa). Na wystawie prezentowane były nastepujace prace reprezentujace poszczególne miasta:

z Katowic Rafał Klimkiewicz -fotografia, z Ostrawy – Iva Krupicova – grfika, z Opawy – Marcela Mrazkova – technika kombinowana. Podczas wernisażu odbyły się koncerty wykonawców czeskich i polskich. Program obejmował również koncert Filharmonii Leoša Janáčka i Anety Langerovej w Sali Wielofunkcyjnej Gong.

W ramach Dni polsko-czeskich 4.06.2019 r. odbył się turniej badmintona, koszykówki ulicznej sreetball oraz rozegrano mecz piłki nożnej pomiędzy UM Katowice i UM Ostrawa.

14-15.06.2019 r.odbył się IV Rekreacyjny Przejazd Rowerowy Ostrawa-Katowice-Ostrawa na kole. Organizatorami byli Miasto Katowice, Miasto Ostrawa i AZS AWF Katowice. Uczestniczyło 120 rowerzystów z obu miast partnerskich, a także innych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W dniu 10.10.2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr. 39 Specjalnej oraz Podstawowej Nr. 7 Specjalnej                    w Katowicach wzieli udział w Ostrawie w 12 edycji konkursu Międzynarodowego „Co wiesz o Unii Europejskiej” który zorganizowała szkoła podstawowa w Ostrawie Zábřeh w ramach 27 rocznicy Europejskich Dni Niepełnosprawnych. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Unii, integracja europejska, a także współpraca międzynarodowa krajów Unii.

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Katowice 1.02.2020 w koncercie noworocznym Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia wzięli udział: Ing. Tomáš Macura, MBA-Prezydent Miasta Ostrawa, Mgr. Zuzana Bajgarová-Wiceprezydent Miasta Ostrawa i Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D-Wiceprezydent Miasta Ostrawa.

fot S Rybok (11).JPG

11 maja 2022 w ramach partnerskiej współpracy nastąpiło oficjalne przekazanie 6 małp, hulmanów, z Zoo w Ostrawie do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. W uroczystości udział wzięli: Izabela Domogała -członek zarządu województwa śląskiego, Marcin Krupa - prezydent Katowic, Marek Mitrenga -dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Andrzej Malec – wicedyrektor śląskiego zoo. Ze strony czeskiej byli obecni:Ing. Tomáš Macura, MBA – prezydent Ostrawy, Kateřina Šebestová - wiceprezydent Ostrawy, dr Zdenek Sadownik z kancelarii prezydenta Ostrawy oraz przedstawiciele ostrawskie ZOO: dyrektor Jiří Novak i Jana Polaćkova.

IMG_3257.JPG

IMG_3308.JPG

16 maja 2022 zainaugurowano Dni otwarte galerii PLATO. Warto podkreślić, że przebudowa budynku dawnej rzeźni na nową funkcję galerii sztuki współczesnej odbyła się wg projektu światowej sławy katowickiego architekta Roberta Koniecznego i jego pracowni KWK PROMES | Architekci słynący ze śmiałych, często nowatorskich realizacji i projektów / Architects famous for their courageous, often innovative design. Galeria Plato, ze względu na unikatowe rozwiązania cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno w środowisku architektów, mediów, jak i mieszkańców stolicy morawsko-śląskiego kraju. Prace rozpoczęto w 2018 roku, a ich całkowite zakończenie to wrzesień 2022.

Ostrawa Plato2.jpg

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19, w dniach 28-29.05.2022 Grupa kolarska AWF Katowice, organizator popularnej imprezy KATOWICE-OSTRAWA NA KOLE, wznowiła jej realizację. Z uwagi na krótki okres przygotowań, w przejeździe mogło uczestniczyć tylko 15 cyklistów. Przejazd rozpoczęto przy pomniku Jerzego Kukuczki, patrona Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a zakończono na placu przed ostrawskim magistratem. Trasa liczyła 120 km w jedną stronę. Korzystając z okazji, że w tym czasie w Ostrawie odbywała się noc muzeów, kolarze z Katowic mogli zwiedzić urząd miasta stolicy morawsko-śląskiego kraju oraz spotkać się z przedstawicielami kancelarii prezydenta miasta w celu omówienia przyszłej współpracy rowerowej.


6.10.2022 w Ostrawie w szkole im. Kpt Vajdy, w ramach 30 Europejskich Dni Niepełnosprawnych, odbył się konkurs pn. " Co wiesz o Unii Europejskiej". W XV edycji tej międzynarodowej imprezy Katowice reprezentowało 3 uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej  z klasy VII i VIII: Weronika Krupa, Laura Nowak i Andrzej Krupa. Temat konkursu brzmiał „Poznajemy Czeską Republikę”. Składał się on z dwóch części: teoretycznej – sprawdzającej wiedzę i praktycznej, w formie warsztatów plastycznych. W konkursie uczestniczyły grupy z Polski, Czech oraz ze Słowacji. Reprezentanci naszego miasta świetnie się spisali, zdobywając IV miejsce. Gratulujemy.

20221006_093535.jpg

W dniach 23-24.09.2022 w Czechach odbyły sie wybory władz samorządowych. W dniu 19.10.2022 Rada Miasta Ostrawy, zdjęcie poniżej, wybrała na kolejną czteroletnią kadencję nowego prezydenta miasta. Został nim ponownie  Ing. Tomáš Macura, MBA. W imieniu wszytskich mieszkańców Katowice gratulacje nowo wybranemu Prezydentowi Ostrawy złożył dr Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice.

311486160_5693376617367507_7478563261144693606_n.jpg

8.11.2022 odbył się wernisaż VI edycji projektu OKO w Ostrawie z udziałem artystów z miast partnerskich Ostrawa, Opawa i Katowice. Podczas tego wydarzenia Miasto Katowice reprezentował Adam Łęski – koordynator ds. współpracy z Grupą Wyszehradzką.

OKO 2023 Ostrawa.jpg 14.11.2022 Miasto Ostrawa przesłało propozycję dot. współpracy z działającym od 2020 roku centrum dla cudzoziemców i ich rodzin - Ostrawskie Centrum Ekspatów. Oferta została skierowana do Wydziału Polityki Społecznej UM Katowice. 

9.01.2023 otrzymano zapytanie Kancelarii Prezydenta Miasta Ostrawa nt. gazety Nasze Katowice w kontekście nakładu i sposobu jej dystrybucji do mieszkańców. W odpowiedzi Wydział Komunikacji UM Katowice przekazał odpowiednie informacje.

10.01.2023 otrzymano zapytanie Kancelarii Prezydenta Miasta Ostrawa, dotyczące doświadczeń Miasta Katowice       z producentem gry Monopoly w kontekście promocji miastami. Wydział Promocji przekazał odpowiedź.

24.01.2023 do Ostrawy została wysłana propozycja Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką AWF Katowice dot. partnera zagranicznego do projektu Erasmus+pt" Edukacja ekologiczna turystó na Odrze". W odpowiedzi do projektu zgłosiła się szkoła podstawowa i przedszkole z dzielnicy Ostrawa-Zábřeh.

3.03. 2023 na zaproszenie Śląskiej Organizacji Turystycznej Miasto Katowice wzięło udział w Targach Ruchu Turystycznego Dovolena 2023 w Ostrawie. Miasto Katowice reprezentował Krzysztof Smętkiewicz - Lider zespołu ds. Produktu Turystycznego w Wydziale Promocji.

Targi Turystyczne w Ostrawie 3.03.2023.jpg

9.03.2023 katowickim NOSPR wystąpiła orkiestra Filharmonii Janackowej z Ostrawy. Muzykom towarzyszyła liczna delegacja z UM Ostrawa, z którą spotkał się Adam Łęski - Koordynator ds. współpracy z Grupą Wyszehradzką, Wydział Promocji.9.03 – W katowickim NOSPR wystąpiła orkiestra Filharmonii Janackowej z Ostrawy.jpg

5-6.04.2023 w Katowicach miał miejsce wernisaż wystawy organizowanej przez Okręg Śląski Związku Polskich Artystów Fotografików OKO. VI edycji tego projektu czestniczyli artyści i goście z Ostrawy, Opawy i Katowic.

26.04.2023 Rada Miasta Ostrawa wybrała nowego Prezydenta Miasta. Został nim Mgr. Jan Dohnal. Z tej okazji Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa wystosował list gratulacyjny.

25.05.2023 odbyła się pierwsza wizyta studyjna w Ostrawie w ramach projektu „Łączy nas dziedzictwo przemysłowe”. Uczestniczyli Fabryka Inicjatyw Lokalnych z Katowic, Stowarzyszenie PANT z Ostrawy, Stowarzyszenie Stara Karwina z Karwiny. Miasto Katowice reprezentował Adam Łęski – koordynator ds. współpracy z Grupą Wyszehradzką. Projekt wspierany finansowo przez MSZ RP w ramach „Forum Polsko-Czeskiego 2023”25.05 wizyta studyjna w Ostrawie.jpg

Łączy nas dziedzictwo przemysłowe wizyta w Ostrawie cz.1.jpg

2-3.06.2023 odbywał się III Łączy nas chleb. Festiwal Miast Partnerskich. W Wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele UM Ostrawa.foto S Rybok Łączy nas chleb 2023 (85).jpg

1.09.2023 z okazji okrągłej rocznicy urodzin i śmierci w 2024 roku wielkiego czeskiego kompozytora Bedřicha Smetany, miasto Ostrawa przesłało zaproszenie do współpracy dla muzyków z Akademii Muzycznej w Katowicach z Filharmonią im. Leoša Janáčka w Ostrawie.

8-10.09.2023 miało miejsce 27 Spotkanie Górniczych Miast i Gmin Republiki Czeskiej w Ostrawie. W wydarzeniu, poza czeskimi, brali udział reprezentanci polskich, słowackich i węgierskich miast. Miasto Katowice reprezentowali Adam Łęski – koordynator ds. współpracy z Grupą Wyszehradzką.

8-10.09 – 27 Spotkanie Górniczych Miast Primator Ostrawy Jan Dohnal.jpg

15.09.2023 miasto Ostrawa wystosowało zaproszenienie dla Katowic do projektu Europejskiej Inicjatywy Miejskiej, pn: „Wykorzystanie talentów w kurczących się miastach.

21-23.09.2023 odbyło się kolejne sportowe spotkanie przedstawicieli miast partnerskich Grupy Wyszehradzkiej           w Katowicach. Uczestniczyły delegacje z Koszyc, Miszkolca, Ostrawy i Katowic. Wydarzenie jest regularnie organizowane od roku 2000.

IMG-20231009-WA0033[1].jpg

3.10.2023 Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna i Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna z Katowic, na zaproszenie strony czeskiej, uczestniczyły w konkursie „Co wiesz o Unii Europejskiej” w Ostrawie. Organizacja transportu uczniów z Katowic do Ostrawy została wsparta przez UM Katowice.

SP nr 7 w Ostrawie co wiesz o EU 3.10.2023.jpg


5.10.2023 odbyła się druga wizyta studyjna, tym razem w Katowicach w ramach projektu „Łączy nas dziedzictwo przemysłowe” . Uczestniczyli Fabryka Inicjatyw Lokalnych z Katowic, Stowarzyszenie PANT z Ostrawy, Stowarzyszenie Stara Karwina z Karwiny. Miasto Katowice reprezentował Adam Łęski – koordynator ds. współpracy z Grupą Wyszehradzką. Projekt wspierany finansowo przez MSZ RP.

Łączy nas dziedzictwo przemysłowe 5.10.2023 Nikisz.jpg

30.10.2023 miało miejsce spotkanie robocze w UM Ostrawa. Miasto Katowice reprezentowali:

 • Jerzy Woźniak – Wiceprezydent Miasta Katowice

 • Małgorzata Moryń-Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

 • Mariusz Nowak – Z-ca dyrektora MOPS w Katowicach

 • Ewa Macek – Fundacja Katowicki Bank Żywności

 • Damian Stępień – Radny Miasta Katowice

 • Adam Łęski – Koordynator ds. współpracy z Grupą Wyszehradzką


Ze strony miasta Ostrawa udział wzięli:

 • Ing. Zbyněk Pražák Ph.D. - Wiceprezydent Miasta Ostrawa

 • Mgr. Olga Pelechová – Naczelnik Wydziału Spraw Socjalnych

 • Bc. Dagmara Anna Hýblová – Kancelaria Prezydenta Miasta

 • Hana Skórová - Kancelaria Prezydenta Miasta

 • Mgr. Jiří Šimon – Dyrektor Info Center Ostrawa

 • Filip Witkowski - Info Center Ostrawa

Tematem spotkania była współpraca obu miast w obszarze senioralnym.

IMG-20231030-WA0004(1).jpg


22-24.11.2023 w wydarzeniuThe Unique Summit Ostrava dedykowanemu startup'om, na zaproszenie strony czeskiej, Miasto Katowice reprezentowali pracownicy Wydziału Obsługi Inwestorów.


IMG-20231123-WA0006.jpg

20.01.2024 na zaproszenie Prezydenta Miasta Katowice, delegacja w składzie: Mgr. Jan Dohnal - Prezydent Miasta Ostrawa, Ing. Zbyněk Pražák Ph.D. - Wiceprezydent Miasta Ostrawa oraz Hana Skórová - Kancelaria Prezydenta Miasta Ostrawa uczestniczyła w Koncercie Noworocznym NOSPR.IMG_20240120_173158.jpg

SPRAWDŹ TAKŻE

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice