Funkcjonowanie komunikacji publicznej: ZTM-komunikat Katowice.pdf
Tour de Pologne - rozkład jazdy.jpg

76. TDP - komunikat parkowanie.jpg


Tour de Pologne - skrzyżowania.jpgUlotka Nikiszowiec - trasa.jpg

Ulotka Giszowiec - objazd.jpgTymczasowy dworzec PKS

Zmiany organizacji ruchu na potrzeby dworca tymczasowego podczas II etapu 76. TDP w Katowicach

Dojście z PKS na ul.Grundmanna
Dojazd z południa
Dojazd z zachodu
Dojazd ze wschodu