Pobierz informację w PDF


Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać tylko w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicachul. Panewnicka 65porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna – dla pacjentów powyżej 18 roku życia32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311
Szpital Murcki Sp. z o. o.ul. Sokołowskiego 2

porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,

porady lekarskie udzielane telefonicznie

świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311
Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicachul. Ks. Markiefki 87

porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

– dla pacjentów poniżej 14 roku życia,

świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę

od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-22.00

oraz soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy

w godz. 8.00-22.00

32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311

American Heart of Poland SA

– Szpital Polski im. św. Elżbiety

ul. Warszawska 52porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna – dla pacjentów powyżej 14 roku życia32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311

 

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

  •  wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
  •  recepty na stosowane leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
  •  skierowania do lekarza specjalisty
  •  rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia