Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet UPSURGE

UPSURGE

logotyp URSURGE.png

Nazwa projektu: UPSURGE


Pełny tytuł: Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską [Regenerative Urban Lighthouse] w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju (City-centered approach to catalyze nature-based solutions through the EU Regenerative Urban Lighthouse for pollution alleviation and regenerative development).

Progam: HORIZON 2020

Okres realizacji: 2021 - 2025  

Opis projektu:
Projekt dotyczy skoncentrowanego na mieście podejścia do wypracowania rozwiązań opartych na przyrodzie w celu zmniejszenia zanieczyszczenia i rozwoju regeneracyjnego. Podstawowym celem projektu jest stworzenie tzw. sieci referencyjnej podmiotów/miast/instytucji, które będą zaangażowane w testowanie innowacyjnych rozwiązań w celu odpowiedzi na problemy współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu. Jednym z celów nadrzędnych jest stworzenie innowacyjnego podejścia do polepszenia jakości powietrza. Założeniem projektu jest prezentacja miastom oraz interesariuszom niewykorzystanego potencjału strategicznie wdrożonych rozwiązań opartych na naturze. Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice jest Zakład Zieleni Miejskiej, który stworzy zielone miejsca przystankowe w miejscach o największych wskazaniach wysp ciepła dla Katowic.

Budżet projektu:
Całościowy budżet projektu wynosi 9 745 962,50 €. Poziom finansowania w projekcie dla wszystkich uczestników wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Dla Miasta Katowice to kwota 502 375,00 €.

Partnerzy w projekcie:
W projekcie będą uczestniczyły 23 miasta europejskie, a liderem projektu jest słoweńska firma E-ZAVOD, ZAVOD ZA PROJEKTNO SVETOVANJE, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ CELOVITIH RESIT.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice