Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach – granty OZE dla mieszkańców

Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach – granty OZE dla mieszkańców

Tytuł: Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach – granty OZE dla mieszkańców

Nazwa beneficjenta: Miasto Katowice

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Źródło finansowania: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Wartość projektu: 4 162 300,00 zł 

Wartość dofinansowania: 3 537 955,00 zł 

Cel i opis projektu:

Celem projektu jest rozwój energetyki rozproszonej w Katowicach w oparciu o odnawialne źródła energii. Nastąpi to poprzez budowę przez mieszkańców w ich gospodarstwach domowych infrastruktury służącej do produkcji i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia bieżących kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym miasta i regionu, zmniejszenia emisji CO2 i podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców Katowic na temat korzyści wynikających z wykorzystania OZE. Realizacja projektu jest bezpośrednią odpowiedzią na problem zbyt wysokiej konsumpcji przez gospodarstwa domowe energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych przy niedostatecznej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Projekt przewiduje zakup i montaż 50 szt. instalacji fotowoltaicznych o średniej mocy 6,1 kWp (z systemem monitorowania i zarządzania on-line), 50 szt. pomp ciepła, 50 szt. magazynów energii cieplnej oraz 10 szt. magazynów energii elektrycznej. Montowane instalacje OZE będą połączone w 50 zestawów. Wytworzona energia elektryczna zostanie wykorzystana na potrzeby własne gospodarstwa  z możliwością oddawania maksymalnej nadwyżki 20% do sieci.

Projekt obejmuje również przeprowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców (kampanii edukacyjno-informacyjnej) dotyczącej korzyści z zastosowania w gospodarstwach domowych OZE oraz kształtującej świadomość ekologiczną mieszkańców Katowic. 

Okres realizacji projektu: maj 2023 – wrzesień 2025.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice