Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXVI/590/12 z dnia 12 września 2012 r. nadała nazwę placowi położonemu w Katowicach przy ciągu pieszo-rowerowym, pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 66 a budynkiem przy ul. Piastów 10 na osiedlu Tysiąclecia

SKWER WYCHOWANKÓW JANUSZA KORCZAKAUchwała weszła w życie z dniem podjęcia.