Rada Miasta Katowice uchwałą nr LVIII/1196/10 z dnia 31 maja 2010 r. nadała nazwę placowi, położonemu pomiędzy ulicami: Koszalińską, Słupską i Świdnicką w dzielnicy Ligota:

PLAC MIAST PARTNERSKICH


Uchwała weszła w życie dnia 26 lipca 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 126 poz. 2033.