Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny

Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny


Tytuł: Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny

Nazwa beneficjenta: Miasto Katowice

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Źródło finansowania: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Wartość projektu: 616 730 802,99 zł

Wartość dofinansowania: 309 438 200,70 zł

Okres realizacji: kwiecień 2021 – grudzień 2026

Krótki opis projektu:
Projekt obejmuje rewitalizację terenów po Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” wokół szybu „Pułaski”, poprzez stworzenie przestrzeni przystosowanej funkcjonalnie oraz spełniającej potrzeby przestrzenne szeroko rozumianej branży gamingowej. W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest nadanie nowych funkcji istniejącym obiektom pokopalnianym, w tym budynkom zabytkowym o cennych walorach architektonicznych, a także budowa wielofunkcyjnego obiektu przestrzeni technologicznych. 
W ramach hubu zaplanowano utworzenie powierzchni z przeznaczeniem na biura (na wynajem, powierzchnię co-workingową oraz na działania akceleracyjne, tj. udzielanie wsparcia biznesowego początkującym, kreatywnym przedsiębiorcom), laboratoria, studia nagrań, studia produkcyjne dla e-sportu, studia filmowe/studia telewizyjne, centrum edukacyjne, przestrzenie wystawienniczo-eventowe, wraz z usługami towarzyszącymi – gastronomia, sport i rekreacja.
Dodatkowo w ramach projektu planuje się budowę pasażu podziemnego łączącego budynki zabytkowe, budowę instalacji OZE służącej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, budowę dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, remediację i zagospodarowanie terenów przyległych oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia.

Zakładane efekty, główne korzyści:
1. Przywrócenie do obiegu gospodarczego i społecznego obiektów i terenu wokół szybu „Pułaski” KWK Wieczorek.
2. Budowa ośrodka rozwoju przemysłów kreatywnych i wysokotechnologicznych dla skutecznej transformacji.
3. Wzmocnienie potencjału rozwojowego i konkurencyjności firm sektora gamingu i kreatywnego.
4. Uruchomienie skutecznych mechanizmów dostosowania procesów kształcenia do potrzeb przemysłów kreatywnych i wysokotechnologicznych.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice