Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

logotyp śląskie przywracamy błękit.png


Tytuł projektu: „Śląskie. Przywracamy błękit.

Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"


Progam: LIFE

Okres realizacji: styczeń 2022  - grudzień 2027

Opis projektu: 

Celem głównym projektu będą kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację oraz najbliższe lata, kluczowym wyzwaniem jest poprawa jakości powietrza, gdyż jest to problem, który od lat niesie ze sobą trwałe skutki zdrowotne, ekonomiczne, a także pogorszenie jakości życia mieszkańców. Projekt zakłada wdrożenie pełnego zakresu działań przewidzianych do realizacji przez gminy w Programie Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego.

Działaniem kluczowym z punktu widzenia partnerów samorządowych obejmuje utworzenie/sfinansowanie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu (EKODORADCY), którego zadaniem będzie m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy (po zakończeniu projektu inicjowanie działań w tym obszarze we własnym zakresie, współpraca z Subregionami w zakresie sprawozdawczości projektowej oraz wykorzystania/dystrybucji materiałów opracowanych w ramach projektu, wsparcie działań gminy w zakresie pozyskiwania środków na wdrażanie założeń POP (inwestycyjne / nieinwestycyjne), udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy.

 

Całościowy budżet projektu

Całkowita wartość projektu: 17 500 000 euro

Wnioskowane dofinansowanie ze środków Programu LIFE (60%): 10 500 000 euro

Wnioskowane dofinansowanie ze środków NFOŚiGW (35%): 6 125 000 euro

Minimalny wkład własny partnerów (5%): 875 000 euro

Budżet dla Miasta Katowice to kwota 78 529 euro


Partnerzy w projekcie:

Liderem  projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a  partnerami  poszczególne subregionalne związki gmin i powiatów oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, w tym Miasto Katowice (łącznie 89 partnerów).

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice