07 lutego 2019
Relacja ze spotkania Prezydenta Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.
5 lutego 2019 r. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka" Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Relacja ze spotkania Prezydenta Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

5 lutego 2019 r. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka" Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Wraz z nim udział w spotkaniu wziął Pan Maciej Biskupski – Przewodniczący Rady Miasta Katowice, Pani Marzena Szuba Wiceprezydent Miasta Katowice, Pani Dorota Kocurek - Poznańska – córka śp. Józefa Kocurka Wiceprezydenta Miasta Katowice, naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek miejskich, pracownicy realizujący zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi, Rada Seniorów Miasta Katowice i Powiatowa Rada działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

Głównym punktem programu spotkania było wręczenie przez Prezydenta po raz siódmy nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za wykazanie się szczególnym zaangażowaniem na rzecz mieszkańców naszego miasta.

W tym roku laureatem nagrody został Hufiec ZHP Katowice - od ponad 95 lat realizuje misję, której celem jest wychowanie młodego człowieka i kształtowanie jego charakteru poprzez wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i stawianie mu różnorodnych wyzwań.

W szeregach Hufca jest ponad 100 wolontariuszy – instruktorów, którzy codziennie pełnią misję społeczną na rzecz mieszkańców miasta Katowice, a poza działalnością wynikającą z metodyki harcerskiej, gromady i drużyny podejmują się wielu zadań i projektów społecznych na rzecz swojej dzielnicy, zwłaszcza że Hufiec ZHP Katowice posiada 64 jednostki, które działają w różnych dzielnicach naszego miasta.

Działalność prowadzona przez harcerzy zawsze była i jest mocno związana z działaniami społecznymi. Mają za sobą wieloletnie tradycje w tym zakresie, a ich działania cechuje bezinteresowność, zaangażowanie, otwartość na współpracę z lokalną społecznością.

Laureat Nagrody Kocurka.jpg

 W ramach ogłoszonego konkursu P. Prezydent zatwierdził następujące wyróżnienia:

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka"- za wysiłek i konsekwencję na rzecz rehabilitacji społecznej oraz aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie, za stworzenie im warunków do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego;
 2. Katarzyna Raczykowska – za energię i aktywność w organizowaniu warsztatów, wystaw rękodzieła i ciekawych spotkań z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa oraz o charakterze kulturalnym skierowanych do seniorów;
 3. Michał Bentkowski – za zaangażowanie na rzecz promocji sportu i organizowanie zajęć  koszykówki w ramach pracy społecznej, w tym za organizację „przedszkola koszykarskiego";
 4. Mieczysław Dumieński - za działalność na rzecz poprawy zdrowia dzieci mieszkających na terenie Szopienic narażonych na skażenie ołowiem poprzez przygotowanie i wdrożenie programów pomocowych w  tym zakresie.

  wspólne zdjęcie.jpg

  Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Prezydenta, który podsumował dotychczasową współpracę z organizacjami pozarządowymi, zwrócił uwagę na zwiększającą się ofertę skierowaną do seniorów oraz przypomniał o nowych elementach współpracy z trzecim sektorem, które pojawiły się w jego kolejnej umowie z mieszkańcami, tj. nowa, większa lokalizacja Centrum Organizacji Pozarządowych w kamienicy przy ul. Młyńskiej 9 oraz konkurs na sfinansowanie wkładu własnego do zewnętrznych programów grantowych, na które planuje się przeznaczyć 500 tys. zł rocznie. Tu P. Prezydent zaznaczył, że w pierwszym roku mogą to być niższe środki z budżetu.

  Po raz kolejny Prezydent podkreślił wagę działań organizacji, których aktywność i zaangażowanie służy podnoszeniu jakości życia mieszkańców naszego miasta w różnych obszarach życia publicznego.

NGO_podsumowanie2018.ppt

Ponadto Prezydent wręczył podziękowania przedstawicielom organizacji pozarządowych za ich aktywność:

 1. Monika Bajka – Prezes Stowarzyszenia na Recz Dzieci i Młodzieży „Domu Aniołów Stróżów
 2. Milena Skupień – Lisgarten – Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach
 3. Elżbieta Ożarek – Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 4. Jolanta Świerczok – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam" w Katowicach.
 5. Ryszard Czaja – Prezes wielosekcyjnego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Pałac Młodzieży
 6. Jakub Jankowski – Prezes wielosekcyjnego Międzyszkolnego Klubu Sportowego MOS Katowice
 7. Olaf Józefoski – Prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty
 8. Krzysztof Nowak – Dyrektor wielkosekcyjnego Akademickiego Klubu Sportowego AWF Katowice
 9. Romuald Pękalski - Prezes Stowarzyszenia Giszowiec
 10. Jerzy Sitko – Prezes Katowickiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA
 11. Tadeusz Szafraniec – Prezes Klubu Szachowego HETMAN
 12. Leszek Winder – Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Artystów i Twórców SAT

  wyróżnione NGO.jpg
  Występ artystyczny zapewnił Zespół Fusion Katowice - pop-rockowy chór młodzieżowy i zespół muzyczny, który wykonuje popularne utwory znane z radio i telewizji. Zespół tworzy grupa przyjaciół, którzy rozwijają swoją kreatywność, okrywają i rozwijają drzemiące w nich talenty. Zajęcia od września 2016 roku prowadzone są w miejskim Domu Kultury „Koszutka" filia „Dąb" przy ul. Krzyżowej 1.

  zespół Fusion.jpg
  Dziękujemy organizacjom pozarządowym za zaangażowanie i działalność w różnych sferach życia oraz za codzienną pracę na rzecz mieszkańców Katowic.

 goście.jpg

​​​​