Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Konsultacje Zmiana nazw ulic

Zmiana nazw ulic


W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744) na Miasto Katowice, podobnie jak na inne gminy w całej Polsce, został nałożony obowiązek zmiany nazw określonych ulic.

W dniu 8 września 2017 r. Prezydent Miasta Katowice uruchomił konsultacje społeczne dot. zmian nazw ulic 9-go Maja, Brunona Jasieńskiego, Leona Kruczkowskiego, Oskara Lange, Włodzimierza Stahla i Lucjana Szenwalda. Z zarządzeniem można zapoznać się TUTAJ


Konsultacje społeczne miały charakter lokalny i skierowane były wyłącznie do mieszkańców nieruchomości oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, organizacji, oraz kościołów i związków wyznaniowych mających siedzibę oraz działających w obrębie ulic, objętych ustawą dekomunizacyjną. Łącznie zmianom nazw ma ulec 6 ulic w 5 różnych dzielnicach naszego miasta.


Zgodnie z przygotowanym projektem uchwały ws. zmiany nazw ulic położonych na terenie Miasta Katowice, dla zmienianych nazw ulic proponuje się następujące brzmienie:

 • w Piotrowicach - Ochojcu:  ulica Lucjana Szenwalda zostałaby zamieniona na ulicę Bolesława Prusa, a ulica Włodzimierza Stahla na Liliową,
 • w Załęskiej Hałdzie – Brynowie Część Zachodniej: ulica Brunona Jasieńskiego na ul. Czesława Miłosza,
 • w Brynowie Części Wschodniej – Os. Zgrzebnioka: ulica Leona Kruczkowskiego na ul. Zbigniewa Herberta,
 • w Dąbrówce Małej: ulica 9 Maja na ul. mjr Henryka Dobrzańskiego  "Hubala",
 • a w Murckach: ul. Oskara Langego na ul. Gwarecką.Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych, do których zaproszeni zostali mieszkańcy ulic objętych tzw. "ustawą dekomunizacyjną" oraz przedsiębiorcy, mający siedzibę i/lub prowadzący działalność gospodarczą w obrębie wskazanych ulic.

W ramach badania ankietowego zwrócono do Urzędu Miasta Katowice łącznie 68 formularzy konsultacyjnych (28 formularzy wypełnionych online oraz 40 formularzy papierowych), w  tym:

 • 3 formularze odesłano korespondencyjnie pod adres Urzędu Miasta Katowice;
 • 7 formularzy dostarczono osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice;
 • 28 formularzy wypełniono online;
 • 30 formularzy pozostawiono w filiach nr 8, 9, 10, 20, 26 i 32 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach.


6 formularzy konsultacyjnych unieważniono z powodów formalnych – w 2 formularzach uczestnicy konsultacji podali adresy zamieszkania niezwiązane z ulicami, które objęte były konsultacjami społecznymi, 4 kolejne formularze były złożone anonimowo lub dane kontaktowe były wypełnione niekompletnie.

W konsultacjach społecznych łącznie wzięły udział 84 osoby, które wyraziły swoje opinie za pośrednictwem 68 wypełnionych formularzy.

Raport z konsultacji zawiera wszystkie zgłoszne przez mieszkanców opinie w sprawie propozycji nowych nazw ulic.

Zapraszamy do lektury!


RAPORT
Działania konsultacyjne:

Formularz konsultacyjny, który został dostarczony do objętych konsultacjami nieruchomości, można było zwrócić na jeden z wybranych sposobów: 

 • odesłać listem pod adresem: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice z adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne dot. zmiany nazwy ulicy;
 • dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej, II piętro (pokój 204), Rynek 13, 40-003 Katowice;
 • wrzucić do urny dostępnej w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach – zlokalizowanej na terenie Jednostki Pomocniczej, w obrębie której znajduje się dana ulica;
 • wypełnić formularz w formie elektronicznej, dostępny od 11 września br. TUTAJ

Opinie mieszkańców z ulic objętych konsultacjami można było dostarczać do dnia 25 września 2017 r.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice