Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Konsultacje projektów statutów jednostek pomocniczych

Konsultacje projektów statutów jednostek pomocniczych


​27 maja 2021 r. Rada Miasta Katowice przyjęła projekty nowych statutów dla wszystkich 22 jednostek pomocniczych. Zmiany w zapisach dotyczą m.in. kadencyjności Rad, podziału kompetencji między Radą a Zarządem, a także mienia przekazywanego przez Prezydenta Miasta Katowice, jak i samego nazewnictwa jednostek pomocniczych.


11 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta Katowice zarządzeniem nr 1667/2021 uruchomił konsultacje ws. projektów statutów dzielnic miasta Katowice. Treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ.


Od 25 czerwca do 4 lipca br. każdy katowiczanin może wnieść uwagi do projektu statutu jednostki (nazywanej odtąd dzielnicą), na terenie której mieszka. Opinie można wyrazić poprzez, przygotowany dla każdej z dzielnic, formularz konsultacyjny. Formularze są dostępne w zakładce dedykowanej każdej z dzielnic oraz w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta.

Wypełnione formularze należy przesłać pod adres e-mailowy konsultacje@katowice.eu lub dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13.

Projekty statutów, jako projekty aktów prawa miejscowego, zostaną również skonsultowane z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi. Ostatecznie, po analizie zebranych w trakcie konsultacji uwag, statuty trafią ponownie pod obrady Rady Miasta Katowice.


Prosimy wybrać z listy poniżej swoją dzielnicę zamieszkania. Na dedykowanej stronie znajdą Państwo projekt Statutu swojej dzielnicy oraz dedykowany formularz konsultacyjny.


Bogucice

Brynów część wschodnia – Os.Zgrzebnioka

Dąb

Dąbrówka Mała

Giszowiec

Janów-Nikiszowiec

Kostuchna

Koszutka

Ligota-Panewniki

Murcki

Os. Paderewskiego – Muchowiec

Osiedle Tysiąclecia

Osiedle Witosa

Piotrowice-Ochojec

Podlesie

Szopienice-Burowiec

Śródmieście

Wełnowiec-Józefowiec

Załęska Hałda – Brynów część zachodnia

Załęże

Zarzecze

Zawodzie


Przyporządkowanie ulic do danej jednostki pomocniczej (dzielnicy) można sprawdzić na mapach geoportalu (proszę kliknąć w link obok http://emapa.katowice.eu/jarc-gui/ i wybrać warstwę "budżet obywatelski") lub w poniżej zamieszczonym pliku.

Wykaz ulic miasta Katowice.pdfWykaz zebranych uwag mieszkańców:

zebrane w trakcie konsultacji uwagi mieszkańców - projekty statutów dzielnic.pdf


Zebrane uwagi są w trakcie analizy, raport z konsultacji społecznych wraz ze sposobem ustosunkowania się Prezydenta do zgłoszonych opinii będzie opublikowany do końca sierpnia br.sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice