Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Katowicki Diament Edukacyjny

Katowicki Diament Edukacyjny

diament.png

Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ryszard Koziołek zapraszają do zgłaszania kandydatur do otrzymania nagrody ,,Katowicki Diament Edukacyjny”

To szczególne wyróżnienie dedykowane jest uczennicom i uczniom katowickich szkół, mieszkającym w naszym Mieście,którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce w dziedzinach: nauki humanistyczne i języki obce, nauki ścisłe i przyrodnicze, przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, edukacja regionalna, kultura i sztuka oraz sport, ale również swoją aktywnością wykraczają poza szkolne mury, osiągając znaczące sukcesy, rozwijając talenty i pasje, a twórczą, zaangażowaną i prospołeczną postawą inspirują innych do rozwoju.
Celem nagrody jest wspieranie potencjału młodych katowiczan, promowanie ich talentów i osiągnięć, motywowanie do podnoszenia kluczowych kompetencji oraz tworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności szkolnych.

W ramach KDE przyznane zostaną nagrody pieniężne dla laureatów w wysokości: 5 000 zł. netto (nagroda I stopnia),
3 000 zł. netto (nagroda II stopnia), 2 000 zł. netto (nagroda III stopnia)a także vouchery dające możliwość udziału w programie Uniwersytetu Śląskiego Dzieci i Młodzieży, kursie maturalnym oraz Śląskim Uniwersytecie Najlepszych.

Wnioski należy składać w szkole do której uczęszczał kandydat w roku szkolnym 2023/2024 w terminie do dnia 
16 sierpnia br.

Zarządzenie nr 98.pdf
Regulamin przyznawania nagrody Katowicki Diament Edukacyjny.pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu - kryteria oceny wniosków.pdf
Załącznik nr 2 do Regulaminu - wniosek o przyznanie nagrody.pdf
Załącznik nr 3 do Regulaminu - oświadczenie dla wyróżnionych laureatów.pdf

Kontakt

Kierowniczka Referatu Organizacji, Wsparcia i Rozwoju Edukacji

Magdalena Floriańska
tel. 32 705 41 69
e-mail: magdalena.florianska@katowice.eu

Anna Rosenbaum 
tel. 32 705 41 62
e-mail: anna.rosenbaum@katowice.eu


Wręczenie nagrody Katowicki Diament Edukacyjny 2023.

 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice