Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Honorowy Patronat

Honorowy Patronat

Honorowy Patronat  Prezydenta Miasta Katowice jest wyróżnieniem,  podkreśla rangę wydarzenia i pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Prezydent Katowic może objąć patronatem organizowane w Katowicach wydarzenia o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Swojej patronackiej aprobaty może też udzielić innym przedsięwzięciom, które miałyby szczególne znaczenie dla miasta i jego mieszkańców, np. w kontekście kreowania pozytywnego wizerunku. 

Szanowni Państwo! 

Wszystkie zamieszczone na poniższej liście patronaty, zachowują ważność do końca roku kalendarzowego, mimo, że ich data lub forma może ulec zmianie ze względu na zaistniałą sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii i zakazem organizacji imprez.


Wydarzenia objete patronatem honorowym Prezydenta Miasta Katowice w roku 2021.pdf


Jak uzyskać  honorowy patronat Prezydenta Miasta Katowice:

I. 

Należy zapoznać się z regulaminem : 


II.

Wypełnić wniosek (do pobrania): 

WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM HONOROWYM WYDARZENIA.docx

Wypełniony wniosek  należy dostarczyć najpóźniej na 30 dni przed planowanym wydarzeniem :

1. Osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta przy Rynku 1
2. Za pośrednictwem poczty  na adres:

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

ul. Młyńska 4

40-098 Katowice

z dopiskiem „Honorowy patronat"

3. Za pośrednictwem skrzynki PeUP na platformie SEKAP lub na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl).


WAŻNE! 

Wnioski przekazywane pocztą elektroniczną nie są traktowane jako dokumenty i nie podlegają rozpatrzeniu. 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na objęcie patronatem. 


III.

Do pobrania znak patronatu:

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice.pdf

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice.jpg

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice.aiTelefony kontaktowe:

W sprawach formalnych i proceduralnych : 

Wydział Promocji  tel. : 32 259 35 00

W sprawach grafiki: 

Wydział Promocji  tel. : 32 259 30 90 sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice