Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Honorowy Patronat

Honorowy Patronat
Honorowy Patronat  Prezydenta Miasta Katowice jest wyróżnieniem,  podkreśla rangę wydarzenia i pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Prezydent Katowic może objąć patronatem organizowane w Katowicach wydarzenia o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Swojej patronackiej aprobaty może też udzielić innym przedsięwzięciom, które miałyby szczególne znaczenie dla miasta i jego mieszkańców, np. w kontekście kreowania pozytywnego wizerunku. Jak uzyskać  honorowy patronat Prezydenta Miasta Katowice?
I. 
Należy zapoznać się z regulaminem : 

II.
Wypełnić wniosek (do pobrania): 

UWAGA! 
Wypełniony wniosek  należy dostarczyć najpóźniej na 30 dni przed planowanym wydarzeniem :

1. Osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta przy Rynku 1

2. Za pośrednictwem poczty  na adres:

Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
z dopiskiem „Honorowy patronat"

3. Za pośrednictwem skrzynki PeUP na platformie SEKAP lub na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl).

WAŻNE! 
Wnioski przekazywane pocztą elektroniczną nie są traktowane jako dokumenty
i nie podlegają rozpatrzeniu. 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na objęcie patronatem. 

III.

W sprawach formalnych i proceduralnych : 
Wydział Promocji  tel. : 32 259 35 00

W sprawach grafiki: 
Wydział Promocji  tel. : 32 259 30 90 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice