Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Honorowy Patronat

Honorowy Patronat

Honorowy Patronat  Prezydenta Miasta Katowice jest wyróżnieniem,  podkreśla rangę wydarzenia i pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Prezydent Katowic może objąć patronatem organizowane w Katowicach wydarzenia o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Swojej patronackiej aprobaty może też udzielić innym przedsięwzięciom, które miałyby szczególne znaczenie dla miasta i jego mieszkańców, np. w kontekście kreowania pozytywnego wizerunku.

Wydarzenia objete patronatem honorowym Prezydenta Miasta Katowice w roku 2024.pdf

(aktualizacja 19.06.2024)

Jak starać się o  honorowy patronat Prezydenta Miasta Katowice:

I. 

Należy zapoznać się z regulaminem : 


II.

Wypełnić wniosek (do pobrania): 

WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM HONOROWYM WYDARZENIA.docx

Wypełniony wniosek  należy dostarczyć najpóźniej na 30 dni przed planowanym wydarzeniem :

1. Osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta przy Rynku 1

2. Pocztą  na adres:

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

ul. Młyńska 4

40-098 Katowice

z dopiskiem „Honorowy patronat"

3. Elektronicznie korzystając z usługi na  platformie ePUAP


WAŻNE! 

Wnioski przekazywane mailem nie są traktowane jako dokumenty i nie podlegają rozpatrzeniu. 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na objęcie patronatem. 

III.

Do pobrania znak patronatu:

patronat_honorowy_prezydenta_poziom.jpg

patronat_honorowy_prezydenta_kolor.pdf

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice-tlo-czarne-i-biale.pdf

Telefony kontaktowe:

W sprawach formalnych i proceduralnych : 

Wydział Promocji  tel. : 32 259 35 00

W sprawach grafiki: 

Wydział Promocji  tel. : 32 259 3854 sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice