Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

29 maja 2020
Katowice „odmrażają” placówki edukacyjne
Od 1 czerwca w Katowicach zostaną uruchomione żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz klasy I-III

 

  • Od 1 czerwca w Katowicach zostaną uruchomione żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz klasy I-III (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
  • Można umówić się na wizytę w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz skorzystać ze stacjonarnych konsultacji w szkole
  • Miasto dostosowało w pełni każdą placówkę do rygorystycznych wymogów GIS - w każdej opracowano i wdrożono odpowiednie procedury bezpieczeństwa
  • Władze miasta apelują jednak do rodziców, by – jeśli istnieje taka możliwość – pozostawić dzieci w domach oraz byśmy wspólnie przyzwyczajali uczniów do funkcjonowania społecznego w rzeczywistości wzmożonych wymogów sanitarnych
  • Wszystkie ograniczenia podyktowane są troską o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Miasta

 

W Katowicach od 1 czerwca zostaną uruchomione miejskie żłobki, przedszkola, zerówki oraz klasy I-III w szkołach podstawowych. Przypomnijmy, że zgodnie z wytycznymi rządowymi, gminy miały możliwość „odmrożenia" placówek edukacyjnych wcześniej. Prezydent Marcin Krupa, biorąc pod uwagę szczególną sytuację epidemiczną w regionie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, podjął decyzję o przełożeniu terminów.

 

- Decyzja o otwarciu placówek edukacyjnych jest bardzo trudna. Wypełniliśmy wszelkie wytyczne sanitarne GIS w zakresie m.in. konieczności stosowania środków ochrony osobistej, takich jak maseczki, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, płyny dezynfekujące czy też odkażania placówek i zasad bezpiecznego spożywania posiłków. Wdrożyliśmy także własne procedury, by zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że podjęcia tych wszystkich restrykcyjnych działań minimalizuje ryzyko zachorowania, ale nie jest wstanie go w 100% wykluczyć – podkreśla prezydent Marcin Krupa. – Jednocześnie wytyczne GIS sprawiają, że do placówek edukacyjnych w czerwcu będziemy mogli przyjąć mniej dzieci, co oznacza, że nie dla wszystkich chętnych może wystarczyć miejsc. Przykładowo w żłobkach będziemy mogli przyjąć o 56% mniej dzieci w stosunku do łącznej liczby miejsc. Dlatego zarówno ze względów epidemicznych, jak i biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc, apeluję do rodziców, którzy mają możliwość pozostawienia dzieci w domach, by nie posyłali ich do żłobków, przedszkoli i szkół. Te miejsca są najbardziej potrzebne dla rodzin, w których oboje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci – w szczególności dotyczy to pracowników służby zdrowia oraz służb mundurowych – dodaje prezydent.

Pracownicy katowickich placówek edukacyjnych podczas pandemii są w stałym kontakcie z rodzicami. Od 1 czerwca rodzice zadeklarowali obecność 390 dzieci w żłobkach miejskich, a od połowy czerwca – już 682 dzieci. To oznacza, że wypełniając wymogi GIS, nie dla wszystkich wystarczy miejsca. Podobny problem może wystąpić w katowickich przedszkolach oraz w klasach I – III szkół podstawowych, gdzie zgodnie z aktualnymi wytycznymi w jednej grupie przedszkolnej może przebywać maksymalnie 12 wychowanków, a wyjątkowych sytuacjach – 14.

- Sytuacja jest dynamiczna. Jak pokazują doświadczenia innych miast liczba dzieci faktycznie przyprowadzonych do przedszkoli i szkół jest mniejsza niż deklarowana. Aby usprawnić przepływ informacji pomiędzy Miastem, a naszymi jednostkami – podzieliliśmy je na 27 grup wsparcia. Każda ma swojego koordynatora, co umożliwia bardzo szybkie przekazywanie informacji. Każdy dyrektor placówki jest zobowiązany do natychmiastowego informowania, bez względu na porę dnia, o ewentualnym  zagrożeniu realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Katowiccy dyrektorzy,  poprzez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, dzielą się także dobrymi praktykami, doświadczeniem i nowatorskimi rozwiązaniami - podkreśla Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic odpowiedzialny za edukację.

Do kwestii związanych z otwieraniem placówek edukacyjnych odniósł się także 28 maja Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach. W piśmie skierowanym do Urzędu Miasta Katowice czytamy „zaleca się wdrażanie opracowanych przez placówki wszelkich procedur, instrukcji, regulaminów itp. zgodnie z opublikowanymi, wspólnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej adekwatnie do typu placówki. W przypadku uruchomienia placówek zalecam, żeby dyrektor placówki przed jego uruchomieniem przygotował procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia i skutecznie poinformował pracowników, jak należy je stosować, nie zapominając o tym, że wszystkie wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom zgodnie z opublikowanymi wytycznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Szczególny nacisk należy położyć na profilaktykę zdrowotną dotyczącą samych pracowników placówek, bowiem od ich postępowania i przestrzegania procedur w znacznej mierze zależy zdrowie przebywających w placówkach podopiecznych".


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice