Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet KCEZ stawia na zawodowstwo

KCEZ stawia na zawodowstwo

EFS z flagą - strona.jpg

Tytuł projektu: KCEZ stawia na zawodowstwo

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów / Poddziałanie: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
 
Opis projektu: Zwiększenie w okresie od 07.01.2019 r. do 31.07.2020 r. (po wydłużeniu do 30.06.2021r.) zdolności do zatrudnienia oraz samozatrudnienia wśród 42 uczniów Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej (Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła 1 Stopnia) w Katowicach poprzez realizację staży/praktyk zawodowych, szkoleń/kursów w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej poprzez realizację zajęć specjalistycznych, laboratoryjnych i wykładów we współpracy z wyższymi uczelniami z otoczenia społeczno-gospodarczego, organizację zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doskonalenia zawodowego dla 2 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wyposażenie warsztatów do praktycznej nauki zawodu.
 
Okres realizacji projektu: I kw. 2019r. - IV kw. 2020r. (wydłużony do II kw. 2021r.)
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 540.640,25 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 513.608,24 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% - 459.544,21zł,  z budżetu państwa 10% - 54.064,03 zł). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu, tj. 27.032,01 zł
 
Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony, w okresie trwałości.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice