Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Rusza sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach

Rusza sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach

Organizacją całego procesu zarządza miasto, w procesie aplikacyjnym poprzez MOPS, natomiast koordynacją samej dystrybucji zajmuje się MPGK Katowice współpracując z komercyjnymi składami węglowymi.

- Dystrybucja węgla nie jest zadaniem samorządu. Jednak działając w stanie wyższej konieczności i kierując się interesem mieszkańców Katowic, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, podjęliśmy decyzję, że włączymy się w działania rządowe i pomożemy w dystrybucji węgla na naszym terenie. Zadanie to jest trudne i złożone, ale wiele razy w kryzysowych sytuacjach pokazywaliśmy, że potrafimy szybko i skutecznie działać. Ważną kwestią jest fakt, że katowiczanie będą mieli do dyspozycji węgiel wydobywany przez PGG, która odpowiada za jego jakość. Poza samym węglem pozostaje także kwestia szybkiej i profesjonalnej obsługi mieszkańców. Wnioski będzie można składać aż w 10 punktach w różnych częściach miasta oraz drogą elektroniczną poprzez ePUAP – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Z udogodnienia jakim jest możliwość zakupu węgla na preferencyjnych warunkach może skorzystać osoba, której przyznano dodatek węglowy oraz wszyscy, którzy nie składali wniosku o dodatek węglowy, ale spełniają warunki do jego otrzymania (w takich przypadkach sprawa jest weryfikowana indywidualnie przez pracowników MOPS). Warunkiem otrzymania jest oświadczenie, że mieszkaniec oraz inne osoby z jego gospodarstwa domowego nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony - w przypadku,  gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. lub 3,0 tony - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu również od dnia 1 stycznia 2023 r. Węgiel kamienny można będzie nabyć w partiach, przy czym maksymalnie do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Wnioski przyjmowane od 14 listopada 2022 roku

Mieszkańcy będą mogli składać wnioski od poniedziałku 14 listopada. Formularze dostępne są do wydruku na dole strony, a także w wersji papierowej w terenowych oddziałach MOPS. Uzupełniony wniosek należy wsunąć do wrzutni dostępnych w oddziałach terenowych MOPS (lista poniżej). Dostępna jest również możliwość złożenia wniosku elektronicznie jako pismo ogólne do podmiotu publicznego za pośrednictwem ePUAP.

- W poniedziałek 14 listopada uruchamiamy możliwość składania wniosków o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Wnioski dostępne są już na stronie www.katowice.eu/wegiel - można je wydrukować i wsunąć do wrzutni, które będą w dziesięciu lokalizacjach na terenie Katowic. Ponadto wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, wystarczy do tej czynności profil zaufany – wyjaśnia Anna Trepka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dodaje, że w oddziałach terenowych MOPS będą dostępne wydrukowane wnioski.

Wniosek jest prostym dokumentem, w którym należy uzupełnić podstawowe dane osobowe, a także określić zapotrzebowanie na węgiel. Zwracamy szczególną uwagę na podanie poprawnie danych, szczególnie, że dwukrotnie z mieszkańcami będzie odbywał się kontakt telefoniczny lub mailowy – pierwszy w zakresie decyzji o weryfikacji wniosku, następnie w zakresie transportu. Do dyspozycji mieszkańców są jego trzy rodzaje: frakcja orzech, frakcja ekogroszek i frakcja groszek. Sama realizacja wniosków będzie uzależniona od dostaw kopalń PGG. Należy liczyć się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców tą ofertą, dlatego weryfikacja wniosków po stronie urzędu będzie odbywać się przy dodatkowym wsparciu osobowym dla katowickiego MOPSu.

Lista punktów przyjmujących wnioski:

 • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10,
 • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42,
 • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 ,
 • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96,
 • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16 c,
 • TPPS nr 6 ul. Czecha 2,
 • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a,
 • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a,
 • TPPS nr 9/10 ul. Krakowska 138
 • MOPS przy ul. Jagiellońskiej 17

W przypadku pytań dotyczących składania wniosków i ich weryfikacji w bazie danych dodatków węglowych zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: 502 032 661.

Opłaty za węgiel

Po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku, zamówienie zostanie przekazane do Urzędu Miasta Katowice do realizacji. Na tym etapie mieszkaniec również otrzyma informację w formie e-mail, telefonicznie lub SMS od pracowników MOPS o wyniku weryfikacji wniosku, w przypadku decyzji pozytywnej o konieczności uiszczenia opłaty. Jej wysokość uzależniona jest od ilości paliwa, które wnioskodawca zamierza kupić. Przykładowo, gdy jest to 1 tona, to należy wpłacić 2 tys. zł. Natomiast w przypadku chęci zakupu 1,5 tony należy wpłacić 3 tys. zł.

Zwracamy szczególną uwagę, by dokonywać przelewu wyłącznie na konto Urzędu Miasta Katowice. Wszystkie informacje z danymi do przelewu, jak i dotyczące dystrybucji węgla w Katowicach dostępne są na dole strony. 

Opłaty za nabycie węgla od miasta Katowice na podstawie złożonych wniosków można uregulować bez prowizji na konto Urzędu Miasta Katowice:

 • Bezgotówkowo przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej:

PKO BP S.A. 83 1020 2313 0000 3102 0514 9242

Tytuł przelewu:

wniosek o zakup węgla, 

imię i nazwisko, 

adres zamieszkania wnioskodawcy 

np. „Wniosek o zakup węgla 

JAN KOWALSKI, 

UL. MŁYŃSKA 4 KATOWICE"

 • W przypadku braku możliwości uregulowania zapłaty w powyższy sposób zapłaty gotówkowej można dokonać w oddziałach banku PKO BP S.A. na terenie Katowic na w/w rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice.

  Oddziały mieszczące się w Katowicach: ul. Damrota 23, ul. Dworcowa 6, ul. Chorzowska 6, ul. Zielonogórska 1, ul. Zawiszy Czarnego 16, ul. Uniwersytecka 13, ul. Przedwiośnia 8A, ul. Hierowskiego 70, ul. Ligocka 103, ul. Górniczego Stanu 60, Pl. Plac Szewczyka 3.

Uwaga: Za zamówiony i przysługujący węgiel na rok 2022 płatność należy uiścić w roku bieżącym, natomiast za zamówiony węgiel na rok 2023 płatność należy dokonać po dniu 1 stycznia 2023 r.

Zainteresowane osoby otrzymaniem faktury za zakup węgla prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 25 93 483.

Odbiór węgla i usługa transportu

Po dokonaniu opłaty i jej zaksięgowaniu, przedstawiciele MPGK Katowice skontaktują się bezpośrednio z mieszkańcami, aby ustalić dogodny termin odbioru węgla lub ewentualne zasady skorzystania z odpłatnej oferty dostawy.

W przypadku transportu własnego mieszkaniec otrzyma informację w zakresie punktu i terminu odbioru węgla, natomiast w przypadku skorzystania z odpłatnej oferty dostawy – zostaną uzgodnione jej szczegóły. Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców będą uzgadniane kwestie terminu dostawy, które będą realizowane od poniedziałku do soboty, a także formy dostawy (produkt sypki, zapakowany itd.). Przy czym sposób dostarczenia węgla będzie determinował wysokość opłaty dodatkowej. Co istotne, te opłatę, w przypadku skorzystania z oferty dostawy, mieszkańcy będą realizować na konto MPGK Katowice. Mieszkańcy korzystający z usług MPGK Katowice będą przelew wykonywać na swój indywidualny numer klienta (ten sam, który dotyczy np. odbioru odpadów), natomiast dla ewentualnych nowych klientów będzie wygenerowany nowy numer konta. Opłaty będą dokonywane na podstawie wystawionej faktury.

Wszelkie szczegóły dotyczące transportu węgla są dostępne na stronie MPGK

Wniosek do pobrania:

wniosek-preferencyjny-zakup-wegla_UM na 2022 r.pdf

wniosek preferencyjny zakup wegla UM na 2022.docx

wniosek-preferencyjny-zakup-wegla_UM na 2023 r.pdf

wniosek preferencyjny zakup wegla UM na 2023.docx

Klauzula RODO.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice