​​DELEGACJA Z RUMUNII

W dniu 25.09.2014r. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Michał Luty spotkał się w Willi Goldsteinów z delegacją rumuńską w składzie: JE Ovidiu Dranga, Ambasador Rumunii w Polsce, Pani Lia Olguta Vasilescu, Burmistrz Miasta Craiova, Pani Eliza Madalina Peta, Doradca Burmistrza Craiova, Pani Alexandra Nica-Zdaniuk – Asystentka Ambasadora.

Goście przebywali w Katowicach w związku z udziałem w Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Pani Burmistrz przekazała informacje na temat położenia miasta Craiova, jego potencjału gospodarczego, kulturalnego, historycznego, turystycznego i naukowego. Przedstawiła zakres realizowanych projektów i wykorzystanie funduszy europejskich, omówiła działalność strefy ekonomicznej i zapytała o możliwość zainteresowania firm polskich inwestowaniem w Rumunii, szczególnie w swoim mieście. Poinformowała także, że miasto Craiova będzie ubiegało się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2021.

W trakcie spotkania nawiązano do historycznych więzi łączących Polskę i Rumunię, szczególnie z okresu II wojny światowej. 
W Craiovej, w 1939 roku, znalazło schronienie i wsparcie około tysiąca Polaków. Miasto także dziś utrzymuje dobre kontakty z Ambasadą RP w Bukareszcie.

Pan Wiceprezydent przedstawił gościom informacje o Katowicach, potencjale miasta, projektach realizowanych przy wsparciu funduszy europejskich oraz o możliwościach współpracy, między innymi na polu kultury, kontaktów uczelni artystycznych i wymiany młodzieży. Omówił realizowany od kilku lat projekt wspierania młodych talentów poprzez organizację plenerów malarskich dla uczniów szkół plastycznych i planowaną kolejną edycję w 2015, z okazji 150-lecia nadania praw miejskich Katowicom.

Rumunia aktualne www.jpg

AMBASADOR FRANCJI 

W dniu 12 września 2014 r. Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok spotkał się JE Pierre Buhler, Ambasadorem Francji w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Thierry Guichoux, Konsul Generalny Francji w Krakowie, Pani Anna Krasuska-Terrillon, Konsul Honorowa Francji w Katowicach, Pan Stanislas Pierret, Radca Kulturalny i Pani Anne Szczurowski, stażystka w Ambasadzie.

W trakcie spotkania rozmawiano o relacjach polsko – francuskich, projektach zrealizowanych w Katowicach z udziałem partnerów z Francji i działających w mieście firmach francuskich.

Na szczególną uwagę zasługuje także działalność stowarzyszeń: Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach i Alliance Francaise. Instytucje te stanowią miejsce spotkań frankofonów ​i osób zainteresowanych kulturą francuską a jednocześnie stanowią wsparcie dla biznesu poprzez organizowane konferencje, wymiany czy platformy współpracy. Ambasador przekazał Prezydentowi Miasta podziękowanie za osobiste wspieranie działalności tych organizacji i zaangażowanie miasta w przeprowadzoną modernizację Domu Miasta Saint-Etienne, w którym od dziś znalazło swoją siedzibę także stowarzyszenie Alliance Francaise.

Prezydent Miasta nawiązał także do przypadającej właśnie 20 rocznicy podpisania umowy o współpracy partnerskiej Katowic i Saint – Etienne. Relacje pomiędzy miastami były zawsze bardzo bliskie z uwagi na podobne uwarunkowania rozwoju a w ostatnich latach przechodzone transformacje społeczne i urbanistyczne. Obie strony nieustannie korzystają z wymiany doświadczeń i realizują kolejne wspólne projekty.

KONSUL GENERALNA NIEMIEC WE WROCŁAWIU 

W dniu 28 lipca 2014 r. Prezydent gościł Panią Elisabeth Wolbers, Konsul Generalną Niemiec we Wrocławiu. 
Była to wizyta kurtuazyjna. Pani Konsul Generalna, która rozpoczęła swoją misję dyplomatyczną w Wrocławiu w lipcu 2014 r. jest w trakcie rozeznawania się w obszarze leżącym pod jej jurysdykcją.  
Podczas spotkania poruszano tematy dotyczące charakterystyki miasta Katowice, priorytetów rozwojowych oraz ogólnej współpracy Katowic z partnerami niemieckimi. 

Konsul Generalna Niemiec 003.jpgKonsul Generalna Niemiec 004.jpg

AMBASADOR MAROKA 

W dniu 18 czerwca 2014 roku pierwszą oficjalną wizytę u  Prezydenta Miasta Katowice
od czasu objęcia misji dyplomatycznej w Polsce w  2013 r. złożył Ambasador Królestwa Maroka J.E. Youns Tijani. Ponadto ze strony marokańskiej w spotkaniu wzięli udział: Abderrahim Ait Slimane, Radca Ambasady, Abdellah Akdim, korespondent Marokańskiej Agencji Prasowej (Maghreb Arab Press) oraz dr Mohamed Jabiry, Prezes Fundacji Przyjaźni Polsko-Marokańskiej i jednocześnie Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Maghreb, z siedzibą w Katowicach.
Podczas spotkania nawiązano do wyborów nowej Konstytucji w 2011 w Maroku. W Katowicach mieścił się lokal wyborczy dla Marokańczyków mieszkających w południowej Polsce. Ambasador podkreślił fakt, iż wśród państw Północnej Afryki Maroko wyróżnia się pod względem stabilności gospodarczej, wysokim poziomem demokracji oraz zainteresowaniem inwestorów zagranicznych.

W trakcie rozmów poruszono również kwestie dot. branży energetycznej. Maroko stawia na rozwijanie odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystanie paliw kopalnianych (fossil fuels). 
Prowadzone są również prace nad legalizacją pobytu imigrantów, którzy przez Maroko próbują przedostać się do Europy.

Przedstawiciele Maroka i Ambasady uczestniczyli w 2013 r. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, podczas którego prezentowany był program „Go Africa!”

Co więcej, Maroko co roku uczestniczy w Katowicach w międzynarodowych targach turystycznych GLOB!

 Ambasador Maroka 003.jpg

Ambasador Maroka 007.jpg 


AMBASADOR RUMUNII

W dniu 28 maja 2014 roku pierwszą oficjalną wizytę u  Prezydenta Miasta Katowice
od czasu objęcia misji dyplomatycznej w Polsce w czerwcu  2013 r. złożył Ambasador Rumunii J.E. Ovidiu Dranga. Ambasadorowi towarzyszyła asystentka Pani Alexandra Nica-Zdaniuk. 
Podczas spotkania omówiono główne podobieństwa i różnice między Polską a Rumunią oraz doświadczenia Rumunii z  przystąpienia do Unii Europejskiej. Zarówno Polska jak i Rumunia w roku bieżącym obchodzą 25-lecie wolności z tą jednak różnicą, iż w Polsce transformacja z ustroju komunistycznego  do demokracji przebiegała bardziej pokojowo a w Rumunii nie obyło się bez rewolucji. Rumunia wniosła ze sobą do Unii Europejskiej zarówno bagaż atutów jak i problemów. Atutem jest przykładowo położenie nad Dunajem i Morzem Czarnym co zapewnia Rumunii potencjał rozwoju gospodarczego, makrostabilność ekonomiczna, wykształcona i wymiernie tania siła robocza, korzystna strefa fiskalna- Rumunia planuje obniżenie podatku VAT do 14-15 % co powinno wzbudzić zainteresowanie korporacji transnarodowych.  
Przedyskutowano również kwestie dotyczące nawiązania ewentualnej współpracy partnerskiej międzymiastowej lub międzyregionalnej. Obecnie Województwo Śląskie posiada porozumienie o współpracy międzyregionalnej z Okręgiem Suczawa (Suceava). Ambasador Rumunii zaproponował jednak nawiązanie nowej współpracy z regionem bardziej podobnym do Śląska jak np. Oltenia (pd.- zach. Rumunii) a konkretnie np. z miastem Krajowa (Craiova) położonym w Okręgu Dolj. Obszary potencjalnej współpracy to: gospodarka, energia, przemysł samochodowy, małe i średnie przedsiębiorstwa, nauka/edukacja, innowacyjność, projekty typu start-up.

Ambasador Rumunii 048.jpgAmbasador Rumunii 052.jpg
AMBASADOR WIELKIEJ BRYTANII

W dniu 8 maja 2014 roku pierwszą oficjalną wizytę u  Prezydenta Miasta Katowice od czasu objęcia misji dyplomatycznej w Polsce złożył Ambasador Wielkiej Brytanii J.E. Robin Barnett. Ambasadorowi towarzyszył Pan Martin Oxley, Szef Sekcji Handlowej oraz Pani Małgorzata Śmierzycka, Szefowa Działu Komunikacji. 
Podczas spotkania poruszano głównie kwestie dotyczące wspólnych relacji biznesowych, gospodarczych oraz działań jakie należy podejmować aby zacieśnić i pogłębić współpracę. Bardzo ważnym czynnikiem zachęcającym do ożywienia wzajemnych relacji jest odpowiedni PR oraz widoczne i sprawnie przeprowadzone kampanie reklamowe. Inwestorów do Polski zniechęca często ogrom biurokracji. Aby przyciągnąć brytyjskich przedsiębiorców do Katowic czy też ogólnie do Polski trzeba nieustannie informować o atrakcyjności naszego rynku wspierając to konkretnymi przykładami. Mile widziane byłoby również pokazanie, iż nie chcemy wyłącznie przyciągać brytyjskich przedsiębiorców do Katowic/Polski ale jesteśmy również sami chętni, żeby inwestować na rynku brytyjskim. 
Firmy polskie lub brytyjskie zainteresowane rozwojem działalności na rynku polskim lub brytyjskim mogą skorzystać z pomocy Brytyjskiego Centrum Biznesu (inicjatywa Brytyjskiej Agencji ds. Handlu i Inwestycji, Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej oraz HSBC Bank Polska S.A). Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynkowym, Ambasada wkrótce uruchomi specjalną platformę cyfrową business to business.

Jak zauważył Ambasador, wzrost gospodarczy nie wiąże się automatycznie z większą ilością miejsc pracy, zatem konieczne jest kreatywne podejście do tematu w celu wygenerowania miejsc pracy, tak potrzebnych w dzisiejszych czasach w szczególności dla młodych ludzi. Ważną rolę w tej kwestii odgrywają np. centra serwisowe, które błędnie są czasami utożsamiane jedynie z niskim kosztem zatrudnienia, natomiast na drugi plan spychane są takie czynniki jak jakość, talent czy innowacyjność.

Na spotkaniu omówiono również szczegółowo kwestie dotyczące konferencji organizowanej wspólnie przez Urząd Miasta Katowice i Ambasadę Brytyjską pn. „Wielka Brytania: Business is GREAT,” która odbędzie się 29 maja 2014 r. w Willi Goldsteinów w Katowicach. Zakłada się, iż konferencja  dzięki ukazaniu możliwości inwestycyjnych dla firm brytyjskich w Polsce i na odwrót będzie swego rodzaju impulsem do ożywienia współpracy.

​ Ambasador GB 4.jpg


AMBASADOR AUSTRII

W dniu 29 kwietnia 2014 roku pierwszą oficjalną wizytę u  Prezydenta Miasta Katowice
od czasu objęcia misji dyplomatycznej w Polsce złożył Ambasador Austrii 
J.E. dr Thomas Buchsbaum. Ambasadorowi towarzyszył Konsul Honorowy Austrii 
w Krakowie Pan Andrzej Tombiński oraz Pan Ernst Kopp, Radca Handlowy Ambasady Austrii.

W trakcie spotkania odniesiono się do tematów dotyczących współpracy gospodarczej 
i handlowej między Polską a Austrią. Zwrócono uwagę na fakt, iż austriaccy przedsiębiorcy szczególnie wysoko oceniają jakość polskich wyrobów metalurgicznych, z czym wiąże się duży eksport polskich towarów metalowych do Austrii. Wspomniano oczywiście również 
o obecności austriackich inwestorów w Katowicach (np. STRABAG czy firmy Warimpex 
i UMB- właściciele hotelu Angelo). Poruszono również kwestie związane z przemianami zachodzącymi w Katowicach, obecnie realizowanymi projektami w tzw. strefie kultury 
oraz priorytetach, które będą realizowane w Katowicach w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. 
Z uwagi na fakt, iż Konsulat Honorowy Austrii mieszczący się w Krakowie obejmuje swoją jurysdykcją zarówno województwo małopolskie jak i śląskie poruszono również kwestie dotyczące wzajemnych relacji i współpracy Katowic i Krakowa jak i deklaracji „Strategia dla rozwoju Polski południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020.” 

aus1.jpg 

aus2.jpgKONSUL GENERALNA USA

W dniu 10 kwietnia 2014 roku Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok przyjął 
Konsul Generalną USA w Krakowie Panią Ellen Germain oraz Konsula ds. Polityczno-Ekonomicznych Pana Andrew N. Caruso. 
Podczas spotkania odniesiono się do zamachu terrorystycznego na WTC oraz nowego kompleksu budynków, który powstaje na tym terenie. Będzie to na pewno obiekt bardzo imponujący pod względem architektonicznym ale musi być też praktyczny, tak aby ponownie przyciągnąć ludzi do tego obszaru i jego użytkowania. 
Omówiono również kwestie dotyczące obecności firm amerykańskim na rynku Katowickim oraz imponującego rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych, dzięki któremu ludzie mają możliwość nabycia umiejętności korporacyjnych oraz możliwa jest dywersyfikacja gospodarki. 
Pokrótce przedyskutowano różnice i podobieństwa w podziale administracyjnym 
na przykładzie Katowic i Nowego Jorku, współpracy miast partnerskich, współpracy 
z Amerykańską Izbą Handlową. 
Pani Konsul zawita ponownie do Katowic w maju w celu udziału jako słuchacz 
w Europejskim Kongresie Gospodarczym. W Kongresie będą prawdopodobnie uczestniczyć również przedstawiciele TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu 
i Inwestycji). 

usa1.jpgusa2.jpgCHARGE d' AFFAIRES a.i. BOLIWARIAŃSKIEJ REPUBLIKI WENEZUELI

W dniu 28 marca 2014 roku I Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przyjęła Charge d’affaires a.i. Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce Panią Adrianę Gottberg Gil, której towarzyszyła asystentka i tłumaczka ambasady Pani Olga Korczyńska-Pisarska.

W 2013 r. podpisano nową umowę ramową o współpracy między Polską a Wenezuelą, 
która stanowi dobrą podstawę do pogłębiania współpracy w obszarach wspólnego zainteresowania obu krajów. Śląsk jako jeden z zasadniczych i ważnych regionów w Polsce znajduje się w kręgu zainteresowania Ambasady. Podczas spotkania omówiono płaszczyzny, w których mogłaby ewentualnie zostać nawiązana współpraca tj. przede wszystkim kultura ale również edukacja, sport, sprawy społeczne czy kontakty gospodarcze.

Skupiając się na temacie potencjalnej współpracy kulturowej Pani Prezydent przedstawiła drogę jaką przeszły Katowice ubiegając się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i pomimo, iż ostatecznie nie uzyskały tytułu to dzięki Instytucji Kultury Katowice- Miasto Ogrodów nadal realizowane są przeróżne projekty mające na celu upowszechnianie kultury, nie tylko w obiektach zamkniętych ale przede wszystkim w przestrzeni miasta. Ponadto, miasto ma również bogate zaplecze muzyczne stąd starania o uzyskanie tytuł Kreatywnego Miasta UNESCO w dziedzinie muzyki.

Z kolei Charge d’affaires a.i. Wenezueli omówiła funkcjonujący już w Wenezueli od 15 lat program Narodowego Systemu Młodzieżowych i Dziecięcych Orkiestr Wenezueli (FESNOJIV). Podstawą tegoż projektu jest darmowa edukacja muzyczna dla dzieci pochodzących z najuboższych klas społecznych w celu odciągnięcia ich od złych nawyków jak przemoc, narkotyki czy alkohol i umożliwienia im godnego zaistnienia w społeczeństwie. W programie mogą brać udział wszyscy niezależnie od uzdolnień muzycznych. Uczestniczą w nim również osoby niepełnosprawne, dla których uczestnictwo w projekcie jest swego rodzaju profilaktyką i terapią.

Omówiono również kwestie dotyczące włączania mieszkańców w proces decyzyjny w kwestiach najbardziej im bliskich czyli takich, które ich bezpośrednio dotyczą. Charge d’affaires a.i. Wenezueli jest zwolenniczką aktywnego udziału mieszkańców w życiu miasta, ponieważ dzięki temu tworzy się bardziej demokratyczne społeczeństwo. Ważną kwestią jest również włączenie osób niepełnosprawnych w proces decyzyjny bo tylko wtedy można przystosować miasto do ich realnych potrzeb.

wen1.jpg 

wen2.jpg 

KONSUL GENERALNY NIEMIEC WE WROCŁAWIU

W dniu 11 marca 2014 roku Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok przyjął Konsula Generalnego Niemiec Pana dr Gottfrieda Zeitz. Gościowi towarzyszył Pan Michał Tomiczek z Referatu Kultury i Prasy.

konsul.jpg 

Była to ostatnia oficjalna wizyta Konsula w Urzędzie Miasta, ponieważ wkrótce kończy on swoją misję dyplomatyczną. W trakcie spotkania podkreślono znaczenie współpracy gospodarczej i handlowej między Polską i Niemcami jak również coraz lepsze wzajemne relacje między społeczeństwami obu państw. Podczas rozmów odniesiono się również do pozytywnych zmian zachodzących w Katowicach jak i całym naszym regionie. Podkreślono, że dobre kontakty owocują licznymi wspólnymi projektami, czego przykładem może być powstanie w Katowicach ośrodka opieki nad osobami starszymi prowadzonego przez niemiecką Fundację Diakoni Neuendettelsau.  ​

AMBASADOR KANADY
W dniu 23 stycznia 2014 roku Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok przyjął Jej Ekscelencję Ambasador Kanady Panią Alexandrę Bugailiskis. Gościowi towarzyszył Pan Greg Houlahan, Radca Handlowy Biura Handlowego Ambasady Kanady oraz Pani Ewa Cichocka, Doradca Handlowy Biura Handlowego Ambasady Kanady. W trakcie spotkania na przykładzie miasta Katowice omówiono doświadczenia dotyczące przejścia z modelu miasta przemysłowego do miasta postindustrialnego, a co się z tym łączy rozwiązanie kwestii bezrobocia oraz zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Zainteresowanie Pani Ambasador wzbudziły również kwestie związane z kierunkami rozwoju oraz modernizacji miasta Katowice. Dyskutowano także na takie tematy jak umowa o wolnym handlu między UE i Kanadą, współpraca i wymiana doświadczeń między państwami dot. gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, obecności kanadyjskich firm na rynku polskim i w Katowicach czy potrzebie promowania projektów typu PPP. Ambasador Kanady przebywała w Katowicach w związku z konferencją pn. „Kanadyjskie doświadczenia w projektach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)” organizowaną 24 stycznia 2014 r. w Willi Goldsteinów w Katowicach przez Ambasadę Kanady we współpracy z Miastem Katowice.