AMBASADOR SZWAJCARII

W dniu 13 września 2013 r. z wizytą u Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka gościł J.E. Ambasador Szwajcarii- Pan Lukas Beglinger wraz z małżonką. W spotkaniu uczestniczył także Wicewojewoda Śląski, Pan Piotr Spyra oraz Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Pan Arkadiusz Chęciński. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Była to pierwsza wizyta Ambasadora w Katowicach od czasu mianowania na stanowisko we wrześniu 2011 r.

Podczas spotkania poruszano m.in. kwestie dotyczące obecności szwajcarskich firm na rynku katowickim jak i polskim, szwajcarskiej pomocy finansowej trafiającej do Polski a służącej zmniejszaniu różnic gospodarczych i społecznych. Przedstawiono również inwestycje realizowane w Katowicach, mocne strony miasta i regionu oraz kierunki rozwoju. Ambasador szczegółowo omówił wady i zalety specyficznego szwajcarskiego ustroju politycznego, w którym na szeroką skalę wykorzystywana jest instytucja referendum. Dużą część rozmowy poświęcono również na porównanie systemu edukacji w obu państwach, co doprowadziło do wyciągnięcia wniosków, iż w Polsce kształcenie zawodowe pozostaje w cieniu kształcenia wyższego co ma niestety negatywne przełożenie na rynek pracy.

szw.jpgKONSUL USA DS. POLITYCZNO-EKONOMICZNYCH 

W dniu 6 lipca 2013 ​Prezydent Miasta Katowice, Pan Piotr Uszok, spotkał się z nowym konsulem Stanów Zjednoczonych ds. Polityczno-Ekonomicznych, Andrew Caruso, podczas „VI Śląskiego Pikniku Rodzinnego z okazji Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych” organizowanego w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Podczas spotkania panowie dyskutowali o nowych inwestycjach biznesowych i naukowych w mieście, a także oglądali wystawę fotografii, prezentacje nowinek technologicznych oraz wysłuchali krótkiego koncertu bluesowego.  

KONSUL GENERALNY NIEMIEC WE WROCŁAWIU

W dniu 10 lipca 2013 roku Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok przyjął Konsula Generalnego Niemiec Pana dr Gottfrieda Zeitz. Gościowi towarzyszył Pan Michał Tomiczek z Referatu Kultury i Prasy.

W trakcie spotkania podkreślono znaczenie współpracy gospodarczej i handlowej między Polską i Niemcami jak również pozytywnie zmieniające się wzajemne relacje między społeczeństwami obu państw. Zwrócono uwagę na fakt, iż obecnie oprócz napływu kapitału niemieckiego do Polski można zauważyć również ekspansję polskich firm na rynek niemiecki, co jeszcze 15-20 lat wstecz było praktycznie niemożliwe. 
W tym kontekście Prezydent wspomniał, iż ceni sobie obecność niemieckich firm działających na terenie Katowic tym bardziej, iż gospodarka Niemiec ulokowana jest na 3 pozycji w skali światowej i ma wkład w budowanie marki całej Europy. Zdaniem Konsula gospodarka niemiecka mogłaby uplasować się na jeszcze wyższej pozycji gdyby współpraca w Europie była jeszcze większa i ściślejsza. Z drugiej jednak strony Konsul zwrócił uwagę na fakt, iż sytuacja w Niemczech nie jest też to końca stabilna, Niemcy podobnie jak inne państwa walczą z kryzysem. Jako przykład przytoczył przypadek Wschodnich Niemiec gdzie zainwestowano dużo pieniędzy w infrastrukturę drogową, mosty, domy, które to jednak stoją nieużywane ponieważ ich utrzymanie wymaga również nakładów finansowych. Brakuje również funduszy na utrzymanie i remont instytucji publicznych, szkół itp. 
Kondycja gospodarcza państwa wpływa bezpośrednio na sytuację sektora publicznego, co w dobie panującego kryzysu jest również widoczne w Katowicach, gdzie odnotowano mniejsze niż dotychczas wpływy do budżetu z podatków.
Podczas rozmów odniesiono się również do pozytywnych zmian zachodzących w Katowicach jak i całym naszym regionie. Śląsk to w skali Polski dość duży region, który zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w Europie. Zdaniem Konsula Śląsk i Nadrenia Północna- Westfalia (region, w którym leży Kolonia- miasto partnerskie Katowic) to dwa wyróżniające i wybijające się do przodu regiony.

nie2.JPG 

nie3.JPG 

AMBASADOR FRANCJI

W dniu 14 maja 2013 roku Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok przyjął Jego Ekscelencję Ambasadora Francji Pana Pierre Buhler. Gościowi towarzyszył Pan Alexis Chahtahtinski, Konsul Generalny Francji w Krakowie oraz Pani Fabienne Drout-Lozinski, Radca d/s Kultury i Współpracy Kulturalnej i Pan Aurélien Durand, stażysta Krajowej Szkoły Administracji - ENA.
W trakcie spotkania podkreślono, jak dobre relacje łączą Francję i Polskę i jak szerokie perspektywy ma współpraca na wszystkich poziomach pomiędzy partnerami z naszych krajów. Istotnym uczestnikiem kontaktów ekonomicznych winny stać się w najbliższym czasie także małe i średnie firmy, dla których międzynarodowa działalność jest szansą na przełamanie skutków kryzysu gospodarczego. Dyskutowano także na temat współpracy gospodarczej Europa – Azja – Afryka. Podkreślono, jak ważne jest z jednej strony otwarcie rynków UE na wymianę handlową ze światem ale jednocześnie zapewnienie silnej pozycji firmom europejskim na konkurencyjnym rynku.
Relacje Katowic z miastami francuskimi od lat są bardzo intensywne. W przyszłym roku przypada 20-lecie podpisania umowy o partnerstwie z miastem Saint-Etienne. Efektem nawiązania partnerstwa jest aktywność „Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach”. Ambasador podziękował Prezydentowi Miasta za zaangażowanie w tworzenie warunków do działania tej instytucji, która - wspólnie ze stowarzyszeniem Alliance Francaise - stanowi znakomitą płaszczyznę kontaktów ekonomicznych i kulturalnych.
Ambasador Francji przebywał w Katowicach w związku z udziałem w V Europejskim Kongresie Gospodarczym, w którym uczestniczył jako ekspert w panelu poświęconym przyszłości Europy: „Unia Europejska i jej sąsiedzi.

fr1.JPG 

fr2.JPG 

fr4.JPG AMBASADOR SZWECJI

W dniu 6 maja 2013 r. z wizytą u Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka gościł J.E. Ambasador Szwecji- Pan Staffan Herrström. Ambasador zawitał do Katowic po raz pierwszy ale bardzo pozytywnie ocenił zmianę wizerunku miasta oraz projekty realizowane w ścisłym centrum w tzw. strefie kultury. 
Podczas spotkania Panowie poruszali szereg kwestii dotyczących obecności szwedzkich firm na polskim jak i katowickim rynku, zrównoważonego rozwoju oraz e-mobilności (pojazdy elektryczne). Jednakże tematem, któremu Panowie poświęcili największą uwagę była gospodarka odpadami oraz projekty dotyczące wydajności energetycznej. 
Po spotkaniu Panowie uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowego centrum serwisowo-szkoleniowo-wystawiennicze SKF Solution Factory w Katowicach (szwedzki koncern SKF 
to jeden z największych na świecie dostawców produktów, rozwiązań oraz usług w przemyśle łożyskowym, uszczelnieniowym oraz ogólnie do wszelkich mechanizmów związanych 
z ruchem obrotowym).

szwec.JPG 

WICEAMBASADOR IZRAELA
W dniu 25 kwietnia 2013 r. z wizytą u Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka gościł J.E. Wiceambasador Izraela- Pan Nadav Eshcar oraz Dyrektor Departamentu Kultury Ambasady Izraela-Pan Mateusz Pigoń. 
Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące historii Żydów na ziemiach polskich 
oraz heroicznych postaw ratowania Żydów przed Holokaustem. Panowie omówili kwestie dotyczące właściwego uhonorowania czynów ludzi, którzy ryzykując własne życie ratowali cudze. Prezydent wspomniał o tablicach i nazwach ulic upamiętniających bohaterów tamtych czasów znajdujących się w Katowicach oraz o planach zbudowania pomnika ku czci pamięci Henryka Sławika oraz Jozsefa Antalla seniora, który miałby stanąć przy budowanym 
w pobliżu Spodka Międzynarodowym Centrum Kongresowym. 
Ambasador wymienił również szereg projektów kulturalnych i naukowych realizowanych przez Ambasadę w celu wzmocnienia więzi między obydwoma krajami oraz zachęcił do przyłączenia się uczelni ze śląska do projektu, w ramach którego prowadzona jest wymiana 
z uczelniami z Izraela. 
Po spotkaniu goście wzięli udział w uroczystości wręczenia medalu i dyplomu honorowego „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” przyznanego pośmiertnie Polakowi niemieckiego pochodzenia śp. Albinowi Tyllowi, który w czasie II wojny światowej uratował od zagłady trzy uciekinierki z transportu do obozu zagłady w Bełżcu. W uroczystości, która odbyła się w Willi Goldsteinów wzięli również udział: jedna z Ocalonych- Pani Mila Sandberg-Mesner oraz córka bohatera- Pani Grażyna Madejska, która jest mieszkanką Katowic, Pan Włodzimierz Kac- Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, Pan Jerzy Forajter- Przewodniczący Rady Miasta Katowice oraz wielu innych gości licznie przybyłych na uroczystość. 


izrael1.JPGizrael2.JPGizrael3.jpg

AMBASADOR ISLAMSKIEJ REPUBLIKI IRANU

W dniu 7 marca 2013 r. z wizytą u Prezydenta Miasta Katowice Pan Piotra Uszoka gościł J.E. Ambasador Islamskiej Republiki Iranu - Pan Samad Ali Lakizadeh oraz I Sekretarz Ambasady - Pan Rostam Adabinia. Była to pierwsza wizyta Ambasadora w regionie. 
Podczas spotkania poruszano między innymi kwestie dotyczące dziejów stosunków kulturalnych i dyplomatycznych Iranu i Polski, mających aż pięćsetletnią historię. Ambasador wspomniał również o obchodzonej w 2012 roku 70 rocznicy ewakuacji armii generała Władysława Andersa z ZSRR do Persji, z okazji której do Iranu przybyła prawie 100- osobowa delegacja z Polski 
Podczas swojej wizyty w Katowicach Ambasador przeprowadził rozmowy 
z przedstawicielami Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, uczestniczył w spotkaniu pt. „Daleki Bliski Wschód” na Uniwersytecie Śląskim oraz wygłosił wykład pt. "Iran i Polska, przeszłość i teraźniejszość" w Bibliotece Śląskiej.

iran1.jpg 

iran2.jpg ​​