AMBASADOR KAZACHSTANU

W dniu 31.10.2012 r. w Pałacu Goldsteinów gościł JE Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Kazachstanu w RP Pan Erik Utembajew, któremu towarzyszył Radca-Minister w Ambasadzie Pan Margułan Baimukhan.
Goście spotkali się z Prezydentem Miasta Katowice Panem Piotrem Uszokiem, Wicewojewodą Śląskim Panem Piotrem Spyrą i Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego Panem Jerzym Gorzelikiem.

Pierwsza wizyta Ambasadora w Katowicach i na Śląsku miała na celu zaprezentowanie potencjału, jaki posiada Kazachstan w zakresie współpracy gospodarczej.
Kazachstan to kraj bogaty w zasoby naturalne, w szczególności uran, rudy metali, węgiel, ropę naftową. Na rynku działają aktywnie firmy międzynarodowe. W ramach wspólnych inwestycji firmy  lokalne oferują surowce naturalne natomiast firmy zachodnie – technologie i europejskie rynki zbytu. Dla Kazachstanu współpraca gospodarcza z Polską jest szczególnie istotna z uwagi na możliwość wejścia na rynki UE,  natomiast dla Polski stanowi bramę na rynki dalekowschodnie.


Śląsk jest dla Kazachstanu atrakcyjnym regionem z uwagi na terminal kolejowy w Sławkowie i lotnisko cargo w Pyrzowicach. Ważnym polem współpracy mógłby okazać się także sektor maszyn i urządzeń górniczych. Kazachstan zainteresowany jest pozyskiwaniem doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji w kopalniach, ratownictwa górniczego czy unieszkodliwiania i wykorzystywania metanu. Wymiana doświadczenia mogłaby dotyczyć funkcjonowania samorządowych struktur regionalnych i lokalnych.

Prezydent Miasta Katowice wyraził zainteresowanie roboczym spotkaniem z JE Ambasadorem i przygotowaniem misji gospodarczej do Katowic i na Śląsk w celu zaprezentowania potencjału regionu, firm i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. JE Ambasador zadeklarował chęć ponownej wizyty w Katowicach i spotkań z biznesem.


kaza1.jpg
kaza2.jpg
AMBASADOR REPUBLIKI CHORWACJI 

W dniu 25 września 2012 r. Prezydent Miasta Katowice, Pan Piotr Uszok  gościł JE Pana Ivana Del Vechio, Ambasadora Republiki Chorwacji w RP, który uczestniczył w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

RP.JPG 

AMBASADOR REPUBLIKI BIAŁORUSI

W dniu 26 września 2012 r. Prezydent Miasta Katowice, Pan Piotr Uszok  gościł JE Pana Viktara Gaisenaka, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białorusi w RP oraz delegację z obwodu brzeskiego Białorusi. Wspomniani goście uczestniczyli w II Europejskim Kongresie Małych Średnich Przedsiębiorst w Katowicach. Strona białoruska wyraziła zainteresowanie szeroko rozumianą współpracą zarówno z Katowicami jak i całym Śląskiem w obszarze gospodarki,  kultury, szkolnictwa wyższego.

biał.JPG 

AMBASADOR ISLAMSKIEJ REPUBLIKI PAKISTANU

W dniu 10 września 2012 r. Prezydent Miasta Katowice, Pan Piotr Uszok gościł JE Pana Murada Ali, Ambasadora Islamskiej Republiki Pakistanu w RP oraz Pana Zulfigara Younasa, Radcę Handlowego Ambasady Pakistanu w RP. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Była to pierwsza wizyta Ambasadora w Katowicach. 
Rozmówcy zwrócili uwagę na niezmierne znaczenie budowania zrozumienia oraz współpracy między państwami w dobie obecnej sytuacji ekonomicznej oraz politycznej jak i globalnego pojmowania świata. Omówiona została również kwestia istniejącej już  współpracy gospodarczej między Pakistanem a Polską oraz ewentualne możliwości jej zacieśnienia. Sugerowane obszary współpracy i wymiany handlowej to przykładowo poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu, górnictwo czy energetyka. Ambasador wyraził zainteresowanie skorzystaniem z wiedzy oraz doświadczenia firm śląskich odnośnie górnictwa, a w szczególności bezpieczeństwa oraz usuwania wilgotności z węgla kamiennego. Spora część dyskusji poświęcona została także tematyce pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł takich jak elektrownie wodne, słoneczne czy wiatrowe, którymi Pakistan stara się wyrównać rosnące zapotrzebowanie na prąd. 
Ambasador zachęcił także do udziału polskich przedsiębiorców w prestiżowych targach EXPO odbywających się w Karachi w Pakistanie. Nie zabrakło także wzmianki o poparciu Ambasady Pakistanu dla polskiej drużyny podczas Euro 2012, która została wyrażona poprzez umieszczenie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie piłki o 2-metrowej średnicy wykonanej w Pakistanie, na której każdy chętny mógł złożyć swój podpis. W ten oto sposób uczczono 50 rocznicę zawarcia stosunków dyplomatycznych między Polską a Pakistanem.

Pakistan 1.jpg 

Pakostan 2.jpg 

AMBASADOR JAPONII

W dniu 2 kwietnia 2012 r. Prezydent Miasta Katowice, Pan Piotr Uszok gościł JE Ambasadora Japonii, Pana Makoto Yamanaka oraz Drugiego Sekretarza Ambasady Japonii, Panią Michiko Makino. W spotkaniu uczestniczył także Wicewojewoda Śląski, Pan Piotr Spyra oraz Marszałek Województwa Śląskiego, Pan Adam Matusiewicz. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Była to pierwsza wizyta Ambasadora w Katowicach od czasu mianowania na stanowisko we wrześniu 2011 r.

Japonia.jpg 

KONSUL HONOROWA WŁOCH W KRAKOWIE

W dniu 28 lutego 2012 r. Pani Anna Boczar - Trzeciak, Konsul Honorowy Włoch w Krakowie odwiedziła Katowice. Podczas spotkania z Panem Piotrem Uszokiem, Prezydentem Miasta Katowice omawiano możliwości nawiązania współpracy Katowic z miastem we Włoszech. Miałaby ona opierać się głównie na partnerstwie w ramach realizacji projektów europejskich, ale także miasto jest zainteresowane współpracą w ramach ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży i chętnie nawiąże współpracę z włoskim miastem, które ubiega się o ten tytuł lub już go otrzymało, a także z włoskimi młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi. W dniach 28 - 30 marca 2012 roku odbędą się w Katowicach wydarzenia związane z inauguracją starań Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2015 z udziałem zaproszonych gości, takich jak m.in. Kieran Lang (Młodzieżowy Burmistrz Londynu 2011/2012), Jacob Sakil (Młodzieżowy Burmistrz Londynu 2009/2010) i Marcello Ingrassia, przedstawiciel Turynu – Europejskiej Stolicy Młodzieży 2010. Miasto Katowice bierze również udział w konkursie „Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki” i chętnie podejmie współpracę z miastem we Włoszech starającym się lub już posiadającym ten tytuł.